Akıllı Evlat Metni Cevapları Sayfa 126-127-128-129

Akıllı Evlat Metni Cevapları Sayfa 126-127-128-129

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız.
  Masalların Dünyası ve Yaşadığımız Dünya Karşılaştırması:

Masalların Dünyası:

 • Mükemmellik: Masallarda her şey kusursuz ve idealdir. Kahramanlar güzel, cesur ve zekidir. Kötülük her zaman iyilik tarafından yenilir.
 • Sihir: Masallarda sihir her an karşımıza çıkabilir. Hayvanlar konuşabilir, nesneler canlanabilir, imkânsız görünen her şey gerçek olabilir.
 • Adalet: Masallarda her zaman adalet yerini bulur. Kötüler cezalandırılır, iyiler ödüllendirilir.

Yaşadığımız Dünya:

 • Kusurlar: Gerçek hayatta her şey kusurludur. İnsanlar hata yapar, kötülük ve adaletsizlik her zaman yenilmez.
 • Gerçekçilik: Gerçek hayatta sihir yoktur. Her şey fizik yasalarına tabidir.
 • Karmaşıklık: Gerçek dünya karmaşık ve çok yönlüdür. Her zaman net bir iyilik ve kötülük ayrımı yoktur.

 

 • Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden?

Eğer bir masal kahramanı olabilseydim, Keloğlan olmak isterdim. Keloğlan zeki, becerikli ve iyimser bir karakterdir. Zorluklar karşısında pes etmez, her zaman bir çözüm bulmayı başarır. Ayrıca, Keloğlan masalları genellikle yoksulluk ve adaletsizlik gibi gerçek hayatta da var olan sorunlara değiniyor. Bu nedenle, Keloğlan’ın hikayesi bana ilham veriyor ve umut veriyor.

 • Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden?

 

Bence sahip olduklarımızla yaptıklarımız daha önemlidir. Sahip olduklarımız bize geçici bir mutluluk verebilir, ancak asıl mutluluğu yaptıklarımızda buluruz. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, başkalarına yardım etmek, yeni şeyler öğrenmek ve üretmek gibi şeyler bize kalıcı bir mutluluk ve tatmin duygusu verir.

          AKILLI EVLAT

Naki Tezel’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

Naki Tezel, 1915 yılında İstanbul’da doğdu. Babası PTT Müdürü olan İbrahim Cemal Bey’dir. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Memurluk ve müşavirlik yaptı. Yeni Türk ve Halkbilgisi Haberleri dergilerinde yazdı. Masal derledi, halkevinde çalıştı.

Edebi Kişiliği:

 • Naki Tezel, Türk halkbilimi ve masal derlemeciliği alanında önemli bir isimdir.
 • Anadolu’nun çeşitli yörelerinden 54 masalı derleyerek “Türk Masalları” adlı eserini oluşturmuştur.
 • Bu eser, Türk masal geleneğinin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilir.
 • Tezel, masalları derlerken aslına sadık kalmaya özen göstermiştir.
 • Masalların dilini ve üslubunu korumuş, ağız özelliklerini de eserine yansıtmıştır.
 • Tezel’in derlediği masallar, birçok dile çevrilmiş ve dünya çapında tanınmıştır.
 • Masalların yanı sıra, halk bilmeceleri ve atasözleri üzerine de çalışmalar yapmıştır.

Eserleri:

 • Türk Masalları (2 Cilt)
 • Türk Halk Bilmeceleri
 • İstanbul Masalları
 • Köroğlu Masalı
 • Keloğlan Masalları

Naki Tezel, 1980 yılında İstanbul’da vefat etti. Türk halkbilimi ve masal derlemeciliği alanındaki çalışmalarıyla Türk edebiyatına önemli katkılar yapmıştır.

Önemli Noktalar:

 • Naki Tezel, 54 masaldan oluşan “Türk Masalları” adlı eseriyle tanınır.
 • Bu eser, Türk masal geleneğinin en önemli kaynaklarından biridir.
 • Tezel, masalları derlerken aslına sadık kalmaya özen göstermiştir.
 • Masalların dilini ve üslubunu korumuş, ağız özelliklerini de eserine yansıtmıştır.
 • Tezel’in derlediği masallar, birçok dile çevrilmiş ve dünya çapında tanınmıştır.

 

1.ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Kuşanmak

Tahminim: Beline kuşak, kılıç, kemer vb. şeyler bağlamak; takmak

Boz

Tahminim: Açık toprak rengi

Yetim

Tahminim: Babası ölmüş olan (çocuk); babasız

Murat

Tahminim: Dilek

 

2.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.

Büyük Oğlan: Büyük oğlunun altınını ticarette kullanması ve servetini katlaması, girişimci bir bakış açısını yansıtıyor. Bu yaklaşım, maddi başarıya önem veren ve risk almaktan çekinmeyen kişilere özgü. Büyük oğlunun eylemleri, geleceğe yönelik yatırım ve planlama yapma eğilimini de gösteriyor.

Ortanca Oğlan: Orta oğlunun altınını zevkine ve eğlenceye harcaması, bir yaşam tarzını tercih ettiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, maddi varlıklardan ziyade keyif ve deneyimlere değer veren kişilere özgü.

Küçük Oğlan: Küçük oğlunun fedakâr ve yardımsever bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım, maddi varlıklardan ziyade manevi değerlere önem veren ve başkalarına yardım etmeyi seven kişilere özgü. Küçük oğlunun eylemleri, merhamet ve dayanışma duygularını da yansıtıyor.

 

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

 1. Zengin adam, oğullarını yanına neden çağırmıştır?

Zengin adam, oğullarını yanına çağırmıştır çünkü servetini adil bir şekilde paylaştırmak ve her birinin hayatını kurmaları için gerekli olan maddi desteği sağlamak istemiştir.

 1. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?

Baba, oğullarına birer kese altın verip altınları diledikleri gibi kullanmalarını ve bir yıl sonra geri dönerek ne yaptıklarını anlatmalarını istemiştir.

 1. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.

Zengin adam, büyük oğlunun altınları ticarette kullanarak servetini katlamasından memnun kalmıştır. Bu durum, büyük oğlunun becerikli ve çalışkan olduğunu göstermektedir.

Orta oğlunun altınları zevkine ve eğlenceye harcamasından ise hoşnut değildir. Baba, bu tutumun sorumsuzluk ve savurganlık göstergesi olduğunu düşünmektedir.

 1. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?

Babanın yerinde olsaydım, sahip olduklarımı evlatlarımın arasında adil bir şekilde paylaştırmak için her birinin yetenek ve becerilerini göz önünde bulundururdum. Ayrıca, onların gelecekteki planlarını ve hayallerini de dinlerdim.

 1. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?

Küçük oğlanın altınları fakirlere dağıtma isteği, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca, bu durum yoksulluğun azalmasına ve toplumda refahın artmasına yardımcı olabilir.

 1. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?

Zengin adamın çocuklarından biri olsaydım, bir kese altınla şunları yapardım:

 • Bir kısmını eğitimime yatırırdım.
 • Bir kısmını kendi işimi kurmak için kullanırdım.
 • Bir kısmını ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için kullanırdım.
 • Bir kısmını da geleceğe yönelik yatırımlar yapmak için kullanırdım.

 

4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

Metin genel olarak tutarlı bir şekilde kurgulanmış ve akıcı bir şekilde ilerliyor. Anlatılan olaylar mantıklı ve duygusal açıdan çelişkisiz.

 

5.ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle “Tekerleme Atışması” yapınız.

Bu etkinliği sınıf ortamında kendiniz yapmalısınız.

Grup 1:

 • Ben
 • Ayşe
 • Mehmet
 • Zeynep

Grup 2:

 • Ali
 • Fatma
 • Mustafa
 • Hatice

Grup 3:

 • Emre
 • Elif
 • Burak
 • Esra

Şimdi tekerlemelerimizi paylaşalım ve tekerleme atışması yapalım:

Grup 1: “Domates biber fiyatı ne olur?” “Çokça, azca, burun kırığı olur!”

Grup 2: “İstanbul’un ortasında bir tas kıyma, yanında da tavuk göğsü yıkanır mı?” “Yıkanır yıkanır, göğsü yumuşak olur!”

Grup 3: “İki direk arası, yatan mendirek, kalk mendirek, bizim eve gelir misin?” “Gelirim, gelirim, yanıma gelir misin?”

Gruplar arasında tekerlemeleri atalım ve eğlenceli bir atışma yapalım!

 

9rdudhv

7.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız.

Bu etkinliği sınıf ortamında kendiniz yapmalısınız.

 

8.ETKİNLİK

Aşağıda verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

KONU

Konukseverlik

Doğru söylemek

Alçakgönüllü olmak

KAHRAMANLAR

Oduncu ve Sansar

Kral ve Köylü

Balıkçı ve Peri Kızı

ZAMAN

Gece yarısı

Güneş batarken

Sisli bir ilkbahar günü

YER

Orman

Kaf Dağı’nın ardı

Büyülü göl

Alçakgönüllü Oduncu ve Cömert Sansar

Zaman: Sisli bir ilkbahar günü

Yer: Orman

Kahramanlar: Oduncu ve Sansar

Güneş batarken, oduncu Ali, ormandan evine dönmek için yola koyulmuştu. Yorgun ve bitkindi. Bir ağacın dibine oturdu ve dinlenmeye başladı. O sırada, bir sansar ağaçtan aşağı indi ve Ali’nin yanına geldi. Ali, sansarı görünce korktu, ama sansar ona nazik bir sesle konuştu:

“Korkma, sana zarar vermem. Ben sadece açım ve biraz yiyecek arıyorum.”

Ali, sansara acıyıp torbasından bir parça ekmek ve peynir verdi. Sansar yiyecekleri afiyetle yedi ve Ali’ye teşekkür etti.

“Sen çok iyi bir insansın,” dedi sansar. “Sana bir iyilik yapmak istiyorum.”

Sansar, Ali’yi sihirli bir göl kenarına götürdü. Gölün kenarında altın ve mücevherlerle dolu bir sandık vardı. Ali, şaşkınlık içinde sandığa baktı.

“Bu sandık senin,” dedi sansar. “Senin iyiliğin ve cömertliğin karşılığında sana bu armağanı veriyorum.”

Ali, sandığı alıp evine döndü. Artık zengin bir adamdı. Ama o, zenginlikten daha çok sansarın ona verdiği değeri önemsiyordu. Alçakgönüllü ve cömert bir insan olmaya devam etti. Her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etti ve iyilikseverliğiyle tanındı.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır