Atatürkü Son Görüşüm Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 66-67

Atatürk’ü Son Görüşüm Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 66-67

                                      ATATÜRK’Ü SON GÖRÜŞÜM

Eylül ayında İstanbul’da Suadiye’deki evimizde oturuyorduk. Öğleden sonra saat 5 yakınlarında telefonla bizim evi aradılar. Büyükada Polis Karakolundan bir komiser arıyordu. Diyordu ki “Atatürk, Kazım Paşa ile beraber Acar Motoru ile adadan hareket etmek üzeredir. Paşayı Kadıköy Vapur İskelesine bırakacaktır. Evden otomobili paşayı almak üzere Kadıköy Vapur İskelesine yollayınız. Ayrıca aldığım talimata göre paşanın oğlu Teoman, otomobille Kadıköy’e gitsin ve iskelede beklesin. Motor yanaştığında motora girsin. Atatürk kendisini görmek istiyor.” Hazırlık yaptım, otomobille Kadıköy’e gittim. Biraz sonra Acar Motoru geldi. Motorun salonuna girdiğimde, Atatürk ortada oturuyordu. Bir tarafında kız kardeşi Makbule Hanım, öbür tarafında babam oturuyordu. Bana evvela hatırımı, okul durumumu sordu, cevaplandırdım. “Hangi mesleği seçeceksin?” dedi. Ortaokul 3. sınıfa yeni geçmiştim. Bugüne kadar bu konuda fazla bir şey düşünmemiştim. (…) Sorduğu soruyu da çabuk cevaplandırmalıydım. “Henüz bir şey düşünmedim.” dedim. Atatürk babama döndü, “Asker yapmayı düşünmüyor musun?” diye sordu. Babam, “Paşam, askerlik çok şerefli bir meslektir. Sizin, benim mesleğimizdir. Memlekete büyük hizmetler yapabilme fırsatlarını doğurur. Ancak çok iyi bildiğiniz gibi zor ve meşakkatli bir meslektir. Ben, 20-25 yıl içerisinde zamanın yarısını çadırlarda geçirdim. Teoman için tereddüt ediyorum.” diye cevaplandırdı. Anlaşılan askerliği fazla zor olarak düşünüyor ve bana kıyamıyordu. Atatürk babama, “O devirlerin geçtiğini artık sen de iyi biliyorsun ama sen bilirsin, önemli olan memlekete hizmettir. Hangi meslekte olursa olsun memlekete hizmet fırsatları vardır.” dedi. Sonra bana dönerek “Önemli olan iyi bir eğitim alabilmendir, sana başarılar dilerim.” dedi.

Türkiye hızla gelişiyordu. Değişik mesleklerden iyi yetişmiş çok sayıda elemana ihtiyaç vardı. Atatürk bunu iyi biliyor ve böyle istiyordu. Bununla beraber bir yakın arkadaşının oğlu için meslek seçiminde, kendi mesleğini düşünmüştü. Bu onun orduya bağlılığını göstermek yönünden ilginç bir örnekti. Elini öptüm. Babamla beraber motordan ayrıldık. (…) Bu, Atatürk’ü son görüşümdü. Daha sonraları babamla yaptığı görüşmelerde beni sorduğunu ve selam söylediğini öğreniyordum. Çocukluk yıllarımda olsa bile büyük etkisi altında kaldığım Atatürk’ü yakından tanımış olmanın bana verdiği mutluluğu daima yaşadım. Daha sonraki yıllarda, babamın anılarını dinledikçe ve okudukça, Atatürk’ün, Tanrı’nın Türk milletine büyük bir armağanı olduğuna inandım.
(…)
                                                                           Teoman ÖZALP
                                                                          (Kısaltılmıştır.)

      Teoman ÖZALP’IN HAYATI 

Teoman Özalp, 1936 yılında İzmir’de doğdu. Babası, Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet sonrası dönemde Atatürk’ün yanında bulunan Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden olan Orgeneral Kazım Özalp’tir. Teoman Özalp, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi.

Mezun olduktan sonra Bursa Belediyesi’nde imar bürosu şefi olarak göreve başladı. 1970’li yıllarda fen işleri müdürlüğüne, ardından da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü’ne atandı.

1981 yılında Danışma Meclisi’ne seçildi. 1989 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, kentin altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümüne yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bursa’nın modern bir kent haline gelmesinde önemli katkıları oldu.

2009 yılında hayatını kaybetti.

Teoman Özalp’in hayatı, aşağıdaki başlıklar altında daha detaylı olarak incelenebilir:

  • Eğitim ve Kariyer: Teoman Özalp, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Mezun olduktan sonra Bursa Belediyesi’nde imar bürosu şefi olarak göreve başladı. 1970’li yıllarda fen işleri müdürlüğüne, ardından da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü’ne atandı. 1981 yılında Danışma Meclisi’ne seçildi. 1989 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

  • Siyasi Kariyer: Teoman Özalp, siyasi kariyerine 1981 yılında Danışma Meclisi’ne seçilerek başladı. 1989 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

  • Kişilik ve Karakter: Teoman Özalp çalışkan, dürüst ve halkçı bir kişiliğe sahipti. Bursa’nın modern bir kent haline gelmesi için önemli çalışmalar yaptı.

  • Eserleri: Teoman Özalp’in Bursa’da yaptığı önemli çalışmalar şunlardır:

    • Bursa’nın altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü
    • Kentin sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi
    • Bursa’nın turizm potansiyelinin artırılması

Teoman Özalp, Bursa’nın gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Onun çalışmaları, Bursa’nın bugün sahip olduğu modern ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamıştır.

METİNLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1.Teoman Özalp, Atatürk’ü ne zaman ve nerede görmüştür?

Teoman Özalp, Atatürk’ü 1938 yılının Eylül ayında İstanbul’da Suadiye’deki evlerinde görmüştür. Atatürk, Kazım Özalp ile birlikte Büyükada’dan Kadıköy’e dönmek üzereydi. Teoman Özalp, babasının isteği üzerine motorda Atatürk’ü ziyaret etmiştir.

1.Teoman’ın babası, Atatürk’ün Teoman’a meslek seçimi konusundaki düşüncelerini nasıl değerlendiriyor?

Teoman’ın babası, Atatürk’ün Teoman’ın meslek seçimi konusundaki düşüncelerini olumlu karşılamaktadır. Babası, askerlik mesleğinin şerefli olduğunu ancak zor ve meşakkatli olduğunu belirtmektedir.

2.Atatürk, Teoman Özalp’e neden askerlik yapmasını tavsiye etmiştir?

Atatürk, askerliğin şerefli bir meslek olduğunu ve memlekete büyük hizmetler yapabilme fırsatları sunduğunu düşünmüştür. Ancak, Teoman Özalp’in babasının askerliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu düşündüğünü anladığında, ona başka meslekler seçebileceğini de söylemiştir.

3.Atatürk, Teoman’a hangi konularda tavsiyelerde bulunuyor?

Atatürk, Teoman’a eğitim almanın önemini vurgulayarak hangi mesleği seçerse seçsin memlekete hizmet etme fırsatları bulabileceğini ifade etmektedir.

4.Teoman, Atatürk ile ilk karşılaşmasını nasıl hatırlıyor? Bu karşılaşmanın etkisi nasıl olmuştur?

Teoman, Atatürk’le ilk karşılaşmasını Atatürk’ün kendisine sorduğu meslek tercihiyle hatırlamaktadır. Atatürk’ün babasıyla yaptığı konuşmada ise askerliği düşünmediğini ifade etmiştir.

5.Teoman, Atatürk’le ilk karşılaşmasını Atatürk’ün kendisine sorduğu meslek tercihiyle hatırlamaktadır. Atatürk’ün babasıyla yaptığı konuşmada ise askerliği düşünmediğini ifade etmiştir.

Teoman, Atatürk’ü büyük bir lider olarak tanımlamakta ve onun Türkiye’ye olan katkılarını büyük bir armağan olarak görmektedir. Atatürk’ün Türk milletine büyük bir hediye olduğuna inanmaktadır.

6.Teoman Özalp, Atatürk ile görüşmesini nasıl değerlendirmiştir?

Teoman Özalp, Atatürk ile görüşmesini çok değerli bulmuştur. Atatürk’ü yakından tanımış olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söylemiştir.

KONUŞMA BECERİSİ ÇALIŞMALARI

Konuşma süreci esnasında aşağıdaki kurallara uygun hareket ediniz.

1. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamına uygun kullanınız.
2. Konuşmalarınızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçelerini kullanınız.
3. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.
4. Konuşmalarınızda ama, fakat, lakin ve ancak gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
5. Konuşmacı arkadaşınızın sözlü olmayan mesajlarını dikkate alarak beden dilini etkili bir
şekilde kullanıp kullanmadığını açıklayınız.

1.Metinde anlatılan olaylar ve Atatürk’ün Teoman’a olan yaklaşımı hakkında düşüncelerini paylaşabilir misin?

Evet, tabii. Metinde anlatılanlar gerçekten etkileyici. Atatürk’ün Teoman’a gösterdiği ilgi ve ona verdiği tavsiyeler, liderliğinin yanı sıra kişisel bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Babasıyla yaptığı konuşmada da Atatürk’ün çocukların eğitimine verdiği önem ve Türkiye’ye hizmet çağrısı dikkat çekici.

2. Atatürk’ün Teoman’a tavsiyeleri arasında öne çıkanlar nelerdir ve sen bu tavsiyeleri nasıl değerlendiriyorsun?

Atatürk, Teoman’a eğitim almanın önemini vurgulayarak hangi meslek seçerse seçsin memlekete hizmet edebileceğini ifade etmiş. Ayrıca, memlekete hizmetin ön planda olduğunu belirtiyor. Bu tavsiyeler, bireyin eğitim alarak topluma daha iyi hizmet edebileceği düşüncesini destekliyor. Bu bakımdan oldukça değerli.

3. Teoman’ın Atatürk’le ilk karşılaşması ve Atatürk’ün Teoman’a sorduğu sorular hakkındaki düşüncelerin nelerdir?

Teoman’ın Atatürk’le ilk karşılaşması oldukça ilginç. Atatürk, genç bir bireyin düşünce yapısını ve gelecek planlarını öğrenerek onunla birebir iletişim kuruyor. Bu yaklaşım, liderin sadece ülke yönetimiyle değil, bireylerin kişisel gelişimiyle de ilgilendiğini gösteriyor.

4. Atatürk’ün Teoman’ın babasına yönelik sözleri hakkında ne düşünüyorsun?

Atatürk’ün Teoman’ın babasına yönelik sözleri, askerlik mesleğinin önemini vurgulayarak aynı zamanda her mesleğin Türkiye’ye hizmet etme fırsatları sunabileceği düşüncesini içeriyor. Bu, farklı meslek gruplarına duyulan saygıyı ve önemi ifade ediyor.

5. Metindeki olaylar ve Atatürk’ün tavsiyeleri senin için nasıl bir ilham kaynağı olabilir?

Metindeki olaylar ve Atatürk’ün tavsiyeleri, bireyin eğitim alarak topluma hizmet etmesi gerekliliğini vurguluyor. Bu benim için bir ilham kaynağı, çünkü kendi alanımda daha iyi olabilmek ve topluma faydalı olabilmek için sürekli olarak eğitim almam gerektiğini düşündürüyor. Ayrıca, liderin bireylere gösterdiği kişisel ilgi ve onlara verdiği değer, toplum liderinin insan odaklı yaklaşımını simgeliyor.

YAZMA ÇALIŞMASI: 

 “Atatürk ve Vatan Sevgisi”ni anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Metninizi yazarken aşağıdaki aşamalara uyunuz:
1. Yazmaya başlamadan önce metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.
2. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşan bir taslak hazırlayınız.
3. Metninizde günlük hayattan örnekler veriniz.
4. Yazınızı bitirdikten sonra metni gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama hatalarınızı
düzeltiniz.
5. Metninize başlık koymayı unutmayınız.

Metnin Konusu: Atatürk’ün vatan sevgisi

Metnin Ana Fikri: Atatürk’ün vatan sevgisi ile dolu bir lider olduğu ve Türk milletine örnek olduğudur.

                                    Atatürk ve Vatan Sevgisi

Vatan sevgisi, bir milletin en önemli duygularından biridir. Vatan, bir milletin doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı topraklardır. Vatan sevgisi, bir milletin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve geleceğini korumak için gerekli olan en önemli duygudur.

Atatürk, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. O, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını adamış bir liderdi. Türk Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, Türk milletinin bağımsızlığını sağlayan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, Türk milletine çağdaş bir devlet armağan etmiştir.

Atatürk’ün vatan sevgisi, onun sözlerinde ve eylemlerinde açıkça görülür. O, “Vatan sevgisi, her şeyin üstündedir.” demiştir. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu göstermiştir.

Atatürk’ün vatan sevgisi, Türk milletine örnek olmuştur. Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde, vatan sevgisi ile birleşerek, büyük başarılar elde etmiştir.

Atatürk’ün vatan sevgisi, günümüzde de Türk milleti için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Türk milleti, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının rehberliğinde, vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik içinde, daha da güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır