Bayrağımızın Altında Metni Cevapları Sayfa 46-47-48-49-50-51

Bayrağımızın Altında Metni Cevapları Sayfa 46-47-48-49-50-51 

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. “Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

Bayrak sözcüğü bana bağımsızlık, vatanseverlik, birlik ve beraberlik çağrıştırıyor. Bir milletin bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen bayrak, aynı zamanda o milletin ortak değerlerini ve tarihini temsil ediyor. Bayrak, bir millet için kutsal bir değerdir ve bu nedenle ona saygı duymak ve korumak önemlidir.

Bayrak, bana ayrıca vatanseverlik duygusunu da çağrıştırıyor. Bayrak altında birleşen insanlar, aynı topraklarda yaşayan ve aynı değerleri paylaşan bir aile gibidir. Bayrak, bu ailenin ortak kimliğini ve aidiyet duygusunu güçlendirir.

Bayrak, ayrıca birlik ve beraberlik duygusunu da çağrıştırıyor. Bayrak altında birleşen insanlar, aynı hedeflere ve ideallere sahip bir topluluk oluşturur. Bayrak, bu topluluk içindeki dayanışma ve ortaklık duygusunu güçlendirir.

 1. Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?

Özgürlük, kendi kararlarını kendi başına verme ve kendi hayatını kendi istediği şekilde yaşama hakkıdır. Özgür yaşamak, insanın kendi kaderini kendi ellerine alabilmesi ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi demektir.

Özgür yaşamak önemlidir çünkü insanın insanca yaşaması için gereklidir. Özgür olmayan insan, kendi hayatını kendi istediği şekilde yaşayamaz ve kendi potansiyelini gerçekleştiremez. Özgür olmayan insan, başkalarının iradesine tabidir ve bu durum onu mutsuz ve huzursuz eder.

Özgür yaşamak, insanın temel haklarından biridir. Herkes, özgür yaşama hakkına sahiptir ve bu hak, hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

Özgür yaşamak için öncelikle bireysel özgürlüklerin korunması gerekir. Bu özgürlükler arasında düşünce, ifade, din, vicdan, seyahat, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü yer alır. Bireysel özgürlükler korunmadığı takdirde, insanlar özgür bir şekilde yaşayamaz.

Özgür yaşamak için ayrıca toplumsal özgürlüklerin de korunması gerekir. Bu özgürlükler arasında eşitlik, adalet, sosyal güvenlik ve refah gibi unsurlar yer alır. Toplumsal özgürlükler korunmadığı takdirde, insanlar özgür bir şekilde yaşayamaz.

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri, Hatice Nine’nin yüzüdür. Salihli’de, yangın yıkıntıları ortasında nasılsa kalmış beş on evden birindeydim. Halk bir türlü kâbusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı.

Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor, hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyorduk, hâlâ geçen günleri konuşuyorduk ve Hatice Nine, en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibi kadınla çıktı o da geldi, boynuma sarıldı. Bana öyle geldi ki bu zafer arasında bütün Salihli’deki kadınların kimi sevgili bir vücudu, hepsi yerini yurdunu hatta karnını doyurabilmek güvenini kaybettikleri için arada alınlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice Nine’de yoktu. Oysaki en fakiri, en ihtiyarı ve en hâlsiziydi. Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama kıymetli, esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı.

“Nine senin evin yandı mı?”

“Hey oğul, ben beş defa muhacir oldum, beş defa evim yandı. Ben Üsküp’ten beri beş defa düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım, size, bizim bayrağa kaçtım.”

“Bayrağımızı çok mu seversin nine?”

Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı; kurumuş ellerini kaldırdı, içinde sevgili bir şey varmış gibi avuçlarını öptü:

“Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Her gün burada ölüverirsem, mezarım bandıra altında kalırsa diye çıldırıyordum.

Ama düşmanlar bırakmıyorlar, öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Sonunda baktım, ben ihtiyarlıyorum, siz gecikiyorsunuz, sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Yolda ölürsem oğlum sırtında, ölümü bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Sonunda bizimkiler geldiler! Hep deli gibi fırladık fakat az imişler, arkadan daha çokluk gelsin diye çıktılar. Ben de arkalarından çıktım, gittim, ta onların yanına! Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı ama onları buldum. ‘Bayrağımız Salihli’ye büyük orduyla girdi, artık çıkamaz!’ dediler. Oğlum beni, askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi.”

Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın ne facia ne zarar ve ziyan ne de işkencenin onca manası vardı. Hayatta bir tek önemli şey vardı: Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmaması! Basit ve sade.

A yavrum, dedi, “Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın, toprağım bizim bayrağın altında olacak!”

Halide Edip ADIVAR

 

Halide Edip Adıvar’ın Hayatı

Halide Edip Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, II. Abdülhamid’in mabeyn katiplerinden Mehmet Edip Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. Halide Edip, ilköğrenimini evde aldı. 1897 yılında Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ne girdi. Kolejde eğitim gördüğü süre boyunca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerini öğrendi. Ayrıca, edebiyata ve tarihe olan ilgisini geliştirdi.

1901 yılında kolejden mezun olan Halide Edip, matematik öğretmeni olan Salih Zeki Bey ile evlendi. Bu evlilikten Ayşe Hikmet adında bir kızı oldu. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Halide Edip Adıvar da siyasete atıldı. İttihat ve Terakki Partisi’ne üye oldu ve parti adına kadın hakları için mücadele etti.

1919 yılında, Millî Mücadele’ye katıldı. Anadolu’ya geçerek, halkın işgallere karşı direnişini örgütledi. İzmir’in işgalinden sonra, “Halide Onbaşı” adıyla tanınan Halide Edip, halkın direnişini ateşleyen konuşmalar yaptı. Ayrıca, Anadolu Ajansı’nın kuruluşunda da rol oynadı.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından, Halide Edip Adıvar, siyasete devam etti. 1923 yılında, Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili olarak seçildi. Ancak, kısa bir süre sonra siyasetten ayrıldı ve kendini tamamen yazarlığa adadı.

Halide Edip Adıvar, 1964 yılında İstanbul’da vefat etti.

Halide Edip Adıvar’ın Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan yazarlardan biridir. Eserlerinde, kadın hakları, milliyetçilik, özgürlük ve sosyal adalet gibi temalara yer verdi.

Halide Edip Adıvar’ın edebi kişiliğini belirleyen başlıca özellikler şunlardır:

 • Gerçekçilik: Halide Edip Adıvar, eserlerinde gerçekçi bir bakış açısı benimsemiştir. Eserlerinde, dönemin toplumsal ve siyasi sorunlarını yansıtmıştır.
 • Milliyetçilik: Halide Edip Adıvar, bir milliyetçi yazardır. Eserlerinde, Türk milliyetçiliğini ve ulusal değerleri savunmuştur.
 • Kadın hakları: Halide Edip Adıvar, kadın hakları savunucusudur. Eserlerinde, kadınların toplumdaki konumunu ve eğitime olan ihtiyacını vurgulamıştır.
 • Özgürlük: Halide Edip Adıvar, özgürlükçü bir yazardır. Eserlerinde, bireysel özgürlük ve bağımsızlığı savunmuştur.

Halide Edip Adıvar’ın en önemli eserleri şunlardır:

 • Roman: Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Sonsuz Panayır, Yolpalas Cinayeti, Ateşten Gömlek, Zeynep’in Hikayesi, Tatarcık
 • Hikâye: Handan, Seviye Talip, Mevud, Dağa Çıkan Kurt, Raik’in Annesi, Sevda Sokağı
 • Anı: Mor Salkımlı Ev, Hayatımın Romanı, Bir Ömür Boyunca
 • Tiyatro: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Saç
 • Şiir: Dünya ve Biz, Ruhumun Doludizgin Çağlayışı

Halide Edip Adıvar’ın Önemi

Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Eserleri, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Halide Edip Adıvar, aynı zamanda bir kadın hakları savunucusudur. Eserlerinde, kadınların toplumdaki konumunu ve eğitime olan ihtiyacını vurgulamıştır. Halide Edip Adıvar, Türk kadınlarının toplumsal ve siyasi hayatta daha fazla rol oynamasına öncülük etmiştir.

g0qifag

 

 

f2j0i3q

 

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye haritasını çıkarınız.

Olayın Geçtiği Yer:

 • Salihli
 • Yunan işgali altındaki Anadolu

Olayın Geçtiği Zaman:

 • 1919-1922 yılları arası Kurtuluş Savaşı Dönemi

Kahramanlar:

 • Hatice Nine
 • Yazar

Başkahramanın Kişilik Özellikleri:

 • Vatansever
 • Cesaretli
 • Kararlı
 • Fedakâr

Başkahramanın Fiziksel Özellikleri:

 • Yaşlı
 • Fakir
 • Yoksul

Olay:

 • Yunan işgali altındaki Salihli’de yaşayan Hatice Nine’nin, bayrak sevgisi uğruna her şeyi göze yaşadıklarını anlatması

 

4.ETKİNLİK 

6b11pc9

Abartma Cümlesi

Abartma cümlesi, bir düşüncenin veya olayın gerçekte olduğundan daha büyük veya daha küçük gösterildiği cümledir. Abartma cümlelerinde, gerçek dışı veya imkansız durumlara yer verilebilir.

Abartma cümlelerinin özellikleri şunlardır:

 • Gerçek dışı veya imkansız durumlara yer verilebilir.
 • Cümlede kullanılan kelimeler, normalden daha büyük veya daha küçük anlamlar ifade edebilir.

Abartma cümlelerinin örnekleri şunlardır:

 • “O kadar açtım ki bir fil bile yerim.”
 • “O kadar yorgunum ki bir taş gibi düşeceğim.”
 • “O kadar hızlı koştu ki rüzgarı geçti.”
 • “O kadar zengin ki dünyayı satın alabilir.”

Örneklendirme Cümlesi

Örneklendirme cümlesi, bir düşüncenin veya konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, o düşünceye veya konuya örnek teşkil eden durumların verildiği cümledir. Örneklendirme cümlelerinde, gerçek veya kurgusal örnekler kullanılabilir.

Örneklendirme cümlelerinin özellikleri şunlardır:

 • Bir düşüncenin veya konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılır.
 • Cümlede, düşünceye veya konuya örnek teşkil eden durumlar verilir.
 • Örnekler, gerçek veya kurgusal olabilir.

Örneklendirme cümlelerinin örnekleri şunlardır:

 • “Hayvanlar, çok çeşitli şekillerde üreyebilir. Örneğin, kuşlar yumurta, balıklar ise yumurta dökerler.”
 • “Türkiye, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülkedir. Örneğin, Efes Antik Kenti, dünyanın en önemli tarihi kalıntılarından biridir.”
 • “İnsanlar, farklı kişilik özelliklerine sahiptir. Örneğin, bazı insanlar dışa dönük, bazıları ise içe dönüktür.”

Benzetme Cümlesi

Benzetme cümlesi, iki varlık veya kavram arasında ortak bir özellik veya nitelik bulunduğuna işaret eden cümledir. Benzetme cümlelerinde, benzeyen, kendisine benzetilen ve benzetme yönü olmak üzere üç unsur bulunur.

Benzetme cümlelerinin özellikleri şunlardır:

İki varlık veya kavram arasında ortak bir özellik veya nitelik bulunduğuna işaret eder.
Benzetme cümlelerinde üç unsur bulunur: benzeyen, kendisine benzetilen ve benzetme yönü.
Benzetme cümlelerinde benzetme edatları kullanılır.

Benzetme cümlelerinin örnekleri şunlardır:

“Gözleri, yıldızlar gibi parlıyordu.”
“Sesi, bir kuşun cıvıltısı gibiydi.”
“O, bir aslan gibi güçlüydü.”
“O, bir kelebek gibi narin ve zarifti.”

Karşılaştırma Cümlesi

Karşılaştırma cümlesi, iki veya daha fazla varlığın, kavramın veya durumun benzerlik veya farklılık yönlerini ortaya koyan cümledir. Karşılaştırma cümlelerinde, karşılaştırma edatları kullanılır.

Karşılaştırma cümlelerinin özellikleri şunlardır:

 • İki veya daha fazla varlığın, kavramın veya durumun benzerlik veya farklılık yönlerini ortaya koyar.
 • Karşılaştırma cümlelerinde karşılaştırma edatları kullanılır.

Karşılaştırma cümlelerinin örnekleri şunlardır:

 • “İstanbul, Ankara’dan daha büyük bir şehirdir.”
 • “Futbol, basketboldan daha zor bir spordur.”
 • “O, senle aynı yaştadır.”
 • “Bu araba, geçen sene aldığın arabadan daha pahalıdır.”

 

aihcs21

 

6.ETKİNLİK

“Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” (Mustafa Kemal ATATÜRK) sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız.

Sevgili arkadaşlar,

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Atatürk’ün bu sözü, bayrağı sadece bir kumaş parçası olarak değil, bir milletin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olarak gördüğünü göstermektedir. Bir milletin bayrağı, onun özgürlüğünün ve bağımsızlığının en önemli göstergesidir. Bu nedenle, bayrağa her zaman saygı duymak gerekir.

Düşmanın bile bayrağa saygı duyması gerektiğine vurgu yapan Atatürk, bu sözüyle, bayrağı bir milletin ortak değeri olarak gördüğünü göstermektedir. Bir milletin bayrağı, o milletin tüm fertlerini kapsayan bir değerdir. Bu nedenle, düşman bile olsa, bir milletin bayrağı saygıyla karşılanmalıdır.

Atatürk’ün bu sözü, bize bayrağa olan saygımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Bayrağımızı daima saygıyla taşımalı ve onu korumalıyız. Çünkü bayrağımız, bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en önemli sembolüdür.

Bayrak sevgisi, bir milletin birlik ve beraberliğinin temel unsurlarından biridir. Bayrağa sahip çıkan bir millet, bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya kararlıdır. Bu nedenle, bayrak sevgimizi her zaman canlı tutmalıyız.

Atatürk’ün bu sözünü kendimize ilke edinerek bayrağımıza her zaman saygı duyalım. Bayrağımızı daima yükseklerde tutalım ve onun altında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayalım.

Teşekkür ederim.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

BAYRAĞIM

Kırmızı, beyaz, al bayrağım,

Göklerde sonsuza dek dalgalansın.

Sen benim özgürlüğümsün,

Sen benim bağımsızlığımsın.

 

Senin uğruna savaştım,

Senin uğruna şehit oldum.

Senin uğruna her şeyimi verdim,

Sen benim canımsın,

Sen benim vatanımsın.

 

Senin için çalışacağım,

Senin için üreteceğim,

Senin için yaşayacağım,

Sen benim her şeyimsin,

Sen benim vatanımsın.

 

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız.

Atatürk, Türk değerlerine önem verdiği gibi Türk diline de önem vermiş, bu alanda çalışmalar yapmıştır. Türk dilinin zenginliğini ve genişliğini göstermek, yabancı sözcükleri Türkçeden arındırmak için Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur. Türkçe sözlük hazırlanması, yabancı eserlerin çevrilmesi, diğer ağızlarla olan kelime farklılıklarının giderilmesi Türk Dil Kurumu sayesinde olmuştur.

1 Kasım 1928 tarihinde resmi olarak Yeni Türk Alfabesi kullanılmaya başlamıştır. Atatürk’ün dil alanında yaptığı gelişmelerden biri de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni kurmak olmuştur. 9 Ocak 1936’da açılan bu fakültede Türk dili ve tarihi hakkında eğitimler verilmiş, dilini bilen öğrenciler yetiştirilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır