Ben Mustafa Kemal’im Metni Cevapları Sayfa 83-84-85-86

Ben Mustafa Kemal’im Metni Cevapları Sayfa 83-84-85-86

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Sizce hangi dünya görüşü Çanakkale Savaşı’nı, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır?

Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanan dünya görüşü, milliyetçiliktir. Bu iki savaşta, Türk milleti, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmiştir. Çanakkale Savaşı’nda, Türk milleti, vatanseverlik duygusuyla hareket etmiş ve büyük bir kahramanlık göstermiştir. Kurtuluş Savaşı’nda ise, Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, bağımsızlığını kazanmıştır.

 1. Yaşadığınız bölge Millî Mücadele hareketine nasıl katılmış? Neler yapmıştır?

BU SORUNUN CEVABI HER ÖĞRENCİ İÇİN FARKLI OLDUĞUNDAN BİREYSEL OLARAK CEVAPLANMALIDIR.

BEN MUSTAFA KEMAL’İM

Ben Mustafa Kemal’im

Çanakkale’de Mehmetçik,

Anafartalarda kartal…

Şahin olurum Antep önlerinde,

Nene Hatun’la destan…

Sütçü İmam’a uzanır ellerim.

Vatan ufkunda çelik bir kalkan olurum,

Kükrerim cihana karşı,

Sönmeyen bir volkan olurum…

Ben Mustafa Kemal’im;

Van Gölü’nün maviliği,

Kars Kalesi’nin ihtişamı yüreğimde;

Karadeniz’in hırçın dalgaları.

Erir, Bandırma Vapuru’nun güvertesinde.

Bir millet benimle coşar,

Bir millet benimle uyanır…

Bir hoş olur yüreğim,

Vapur düdüğünde, dalgaların sesinde…

Ben Mustafa Kemal’im;

Güneşle doğarım Samsun ufkundan,

Dalgalarla coşkun,

Martılarla hürüm…

Koca bir çınar misali,

Kök salmışım Anadolu topraklarına,

Her 19 Mayıs’ta yeni doğar,

Yeniden büyürüm…

Ben Mustafa Kemal’im;

“Ne Mutlu Türk’üm” dedim.

Gurur duydum, kıvanç duydum.

Ben Mustafa Kemal’im;

Maviliklerde hilâl…

Tutuşur benliğimde,

Hürriyet ve istiklâl…

Süleyman ÖZBEK

 

Süleyman Özbek

15 Şubat 1962 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğdu.

1973 yılında Akagündüz İlkokulu’nu, 1976 yılında Gülveren Ortaokulunu Ankara’da, Lise eğitimini ise 1980 yılında Beypazarı Lisesinde tamamladı.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Orta çağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Bir yıl sonra naklen, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Orta çağ Tarihi Kürsüsüne araştırma görevlisi olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Kazım Yaşar Kopraman nezaretinde hazırladığı “el-Melikü’z-Zahir Rükne’d-Din Baybars el-Bundukdari, Hayatı ve Eserleri (? – 1277)” adlı çalışma ile 1988 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1989-1990 yılları arasında Mısır Arap Cumhuriyeti’nde burslu olarak araştırma ve incelemelerde bulundu.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Ali Sevim nezaretinde hazırladığı “Türkiye Selçukluları – Eyyubi İlişkileri (1175-1250)” adlı çalışma ile Doktora payesini aldı.

1990-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi’nin sekreterliğini yaptı.

1998 tarihinden itibaren Atatürk Kültür Dil-Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Haberleşme Üyesidir.

1998-2003 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2003 yılından bu yana Gazi Üniversitesi’nde akademik faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özbek evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

Tarih 2, (A. Güneş ile birlikte), Kredili sisteme göre liseler için ders kitabı, Tutibay Yay. Ankara 2002.

Türkiye’de Yunan Fecâyi’i, (M.Turan, Z. Yıldır ile birlikte) Ankara 2003.

Prof. Dr. Mustafa KAFALI Makaleler (E. Semih Yalçın ile birlikte), 2 Cilt, Ankara 2005

Prof. Dr. Ali SEVİM  Makaleler (E. Semih Yalçın ile birlikte), 3 Cilt, Ankara 2005

n2qvnzu

 

l7bw79k

 

lpkfo1v

4.ETKİNLİK

Metne konu olan duygu ve düşünceler olayı yaşayan tarafından anlatılıyorsa buna birinci kişili anlatım, olayın dışındaki gözlemci veya olaya şahit olan tarafından anlatılıyorsa ona da üçüncü kişili anlatım denir. Bu açıklamalara göre şiirdeki anlatım kimin ağzından yapılıyor. Nasıl bir anlatım biçimi kullanılmıştır? Söyleyiniz.

Birinci tekil kişi kahraman ağzından anlatılmıştır. Çünkü şair kendi dilinden anlatmaktadır.

teoer0f

6.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden ve sınıfa getirdiğiniz diğer metinlerden yararlanarak Atatürk’ün Millî Mücadele Dönemi’nde yaptıkları ile millî egemenlik ve millî kimlik konusundaki düşüncelerini anlatan bir şiir yazı­nız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz. Şiirinizi oluşturmadan önce nasıl oluşturacağınızın işlem basa­maklarını (ölçülü, ölçüsüz, kaçar dizelik bölümler vb.) belirleyiniz. Şiirinizde, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

MUSTAFA KEMAL

Sakarya’nın ufuklarında bir ışık belirdi

Millî mücadelenin lideri Mustafa Kemal çıktı

Genç Türkiye’nin kurucusu, önderi

Milli egemenliğin ve milli kimliğin mimarı

 

Ordusunu kurdu, milleti birleştirdi

Düşmanın karşısına dikildi

Cesaretiyle, kararlılığıyla

Kurtuluş mücadelesini başlattı

 

Sakarya’da, Dumlupınar’da

Yunan ordusunu yendi

Türk milletinin bağımsızlığını kazandı

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu

 

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK 

Atatürk’ün Millî Mücadele ve Çanakkale Savaşı’yla ilgili söylediği sözleri araştırınız.

Atatürk’ün Millî Mücadele ve Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı sözleri:

Millî Mücadele ile ilgili sözleri:

 1. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
 2. “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, bu kafidir.”
 3. “Ordularınız, askerlik görevini yapmak üzere bu cephelere gönderiliyor. İçinde bulunduğunuz vaziyet, bütün Türk milleti için bir hayat ve varlık meselesi olduğunu, düşmanın ülkeni işgal etmek ve Türk milletini köleleştirmek azim ve kararında olduğunu size daha iyi anlatmalıdır.”
 4. “Efendiler, yüksek askeri makamlar! İstiklâl ve Cumhuriyet, şehîdlerimizin bağrında yükselir. Bu meydanda bütün dünya varken sizi de meydana çağırır.”
 5. “Ordularımız, askerlik görevini yapmak üzere cephelere gönderiliyor. İçinde bulunduğunuz vaziyet, Türk milleti için bir hayat ve varlık meselesi olduğunu, düşmanın ülkeni işgal etmek ve Türk milletini köleleştirmek azim ve kararında olduğunu size daha iyi anlatmalıdır.”

Çanakkale Savaşı ile ilgili sözleri:

 1. “Çanakkale Geçilmez!”
 2. “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçecektir.”
 3. “Mukaddes vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak ve milleti istiklâle kavuşturmak için yürüyeceğiz. Birinci vazifemiz Çanakkale’yi geçmek, bu suretle Türk ordusunu ve milletini kurtarmak ve İstanbul’u işgalden kurtararak düşmanı denize dökmektir.”
 4. “Ben size sadece taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçeceğiniz yerde yeni kuvvetler bulacaksınız. Yürüyün… İlerleyin… Ben size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum!”

Atatürk, Millî Mücadele’yi başlatabilmek için hangi şehirleri dolaşmış, neler yapmıştır? Araştırınız.

Atatürk, Millî Mücadele’yi başlatmak üzere 1919 yılında Anadolu’yu dolaşarak çeşitli şehirleri ziyaret etmiştir. İşte bu süreçte gerçekleştirdiği önemli ziyaretlerden bazıları:

 1. Samsun (19 Mayıs 1919): Atatürk, Millî Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır. Bu tarih, aynı zamanda Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gün olarak da anılmaktadır.
 2. Amasya (22 Haziran 1919): Atatürk, Samsun’dan sonra Amasya’ya geçerek burada önemli bir toplantı düzenlemiştir. Amasya Genelgesi’ni yayımlayarak, ülkenin kurtuluşu için alınacak önlemleri belirlemiştir.
 3. Erzurum (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919): Atatürk, Erzurum Kongresi’ne katılarak burada ulusal kurtuluş mücadelesi için stratejiler belirlemiştir. Erzurum Kongresi, Anadolu’da bağımsızlık mücadelesinin ilk önemli adımlarından biridir.
 4. Sivas (4 Eylül – 11 Eylül 1919): Atatürk, Sivas Kongresi’ni düzenleyerek burada da millî mücadele stratejilerini oluşturmuştur. Sivas Kongresi, ulusal direnişin örgütlenmesi ve Millî Mücadele’nin resmen başlatılması açısından önemlidir.

Bu şehirleri dolaşarak gerçekleştirdiği kongreler ve aldığı kararlar, Millî Mücadele’nin temelini atmış ve bağımsızlık mücadelesinin örgütlenmesine öncülük etmiştir.

Yaşadığınız bölgede Millî Mücadele ile ilgili anlatılanları derleyiniz.

Kahramanmaraş, Milli Mücadele döneminde önemli bir merkez olmuştur. Şehir, işgal altındayken, halkı ve kahramanlıkları ile Milli Mücadele’ye önemli katkılarda bulunmuştur.

Büyüklerim, Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele döneminde yaşananları bana şöyle anlatmışlardır:

“Kahramanmaraş, 1919 yılında Fransızlar tarafından işgal edildi. İşgalciler, şehrin yönetimini ele geçirdiler ve halkın özgürlüklerini kısıtladılar. Bu durum, Kahramanmaraşlıları çok rahatsız ediyordu. İnsanlar, işgalden kurtulmak ve bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlardı.

Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele’yi başlatanlardan biri de Rauf Orbay’dır. Orbay, 1919 yılında Kahramanmaraş’a geldi ve halkı işgalcilerle mücadele etmeye çağırdı. Orbay’ın çağrısı, Kahramanmaraşlılar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Kahramanmaraşlılar, işgalcilere karşı çeşitli direniş faaliyetleri yürüttüler. Bu faaliyetler arasında, sabotaj, çete faaliyetleri ve silahlı mücadele yer alıyordu. Kahramanmaraş’taki direniş faaliyetleri, işgalcilere büyük zorluklar yaşattı.

Kahramanmaraş’taki en önemli direniş hareketlerinden biri, 1920 yılında gerçekleşen Maraş Katliamı’dır. Fransızlar, şehrin yerli halkına karşı büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliamda binlerce insan hayatını kaybetti.

Maraş Katliamı, Kahramanmaraşlıları daha da öfkelendirdi ve direnişlerini daha da güçlendirdi. Kahramanmaraşlılar, sonunda 11 Şubat 1921 tarihinde şehiryi işgalcilerden kurtarmayı başardılar.

Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşu, Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren önemli bir olaydı. Şehrin kurtuluşu, Türk halkının işgalcilere karşı mücadele etme kararlılığını gösterdi.

Kahramanmaraşlıların Milli Mücadele’ye yaptığı katkılar, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Şehrin halkı, cesaret ve fedakarlıkları ile Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır.”

Büyüklerimin anlattıklarına göre, Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele döneminde yaşananlar çok zorlu olmuştur. Ancak Kahramanmaraşlılar, işgalden kurtulmak ve bağımsızlıklarını kazanmak için büyük bir mücadele vermişlerdir. Bu mücadelenin sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır