2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 64-65-66-67

2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 64-65-66-67

ANKA YAYINLARI 2. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

AKILCILIK, BİLİMCİLİK, GERÇEKÇİLİK

Gerçeği aramak, gerçeğe yönelmek, gerçeği konuşmak Atatürk’ün yöntemi idi. Onun, “Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.” sözü, bu yöntemi yansıtıyordu. Bu bakımdan Atatürkçülük akla değer verir, olaylara bilim gözüyle bakar, gerçeği kavramaya çalışır. Hayal gücü ile sorunlara yaklaşmak, ön yargılarla hareket etmek, Atatürkçü düşünce ile bağdaşamaz. Atatürk’e göre, “Akıl ve mantığın çözemeyeceği sorun yoktur. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber, yolun makul, mantıkî ve özellikle bilimsel olması şarttır.”

Atatürk’ün gerçekçiliği de akla, mantığa ve bilime verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü akıl, mantık ve bilim, devlet yönetiminde ve toplum yaşamında dogmalardan kurtularak gerçekçi olmamızı sağlar.

Genel ağdan alınmıştır.

 1. Atatürk’e göre sorunları çözme yolları nelerdir?

Atatürk’e göre sorunları çözme yolları şunlardır:

 • Akıl ve mantık: Atatürk, akıl ve mantığın sorunları çözmek için en etkili yol olduğunu savunmuştur. Akıl ve mantık, olayları objektif bir şekilde değerlendirmemizi ve doğru kararlar vermemizi sağlar.
 • Bilim: Atatürk, bilimin de sorunları çözmek için önemli bir araç olduğunu savunmuştur. Bilim, olayların gerçek yönünü anlamamızı ve bu doğrultuda çözümler üretmemizi sağlar.
 • Gerçekçilik: Atatürk, gerçekçiliğin de sorunları çözmek için gerekli bir yaklaşım olduğunu savunmuştur. Gerçekçilik, olayların gerçek yönünü görmemizi ve bu doğrultuda hareket etmemizi sağlar.
 1. Akıl, mantık ve bilimin toplumsal yaşamda sağladığı yarar nedir?

Akıl, mantık ve bilimin toplumsal yaşamda sağladığı yararlar şunlardır:

 • Toplumun ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. Akıl, mantık ve bilim, yeni buluşlar ve gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu da toplumun ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.
 • Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlar. Akıl, mantık ve bilim, toplumsal sorunları çözmek için gerekli bilgi ve araçları sağlar. Bu da toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlar.
 • Toplumsal barışı ve huzuru sağlar. Akıl, mantık ve bilim, önyargılardan ve dogmalardan uzak, objektif bir bakış açısı sağlar. Bu da toplumsal barışı ve huzuru sağlar.
 1. Atatürk’ün gerçekçiliği neye dayanmaktadır?

Atatürk’ün gerçekçiliği, akla, mantığa ve bilime verdiği öneme dayanmaktadır. Atatürk, akıl ve mantığı kullanarak olayların gerçek yönünü görmeyi ve bu doğrultuda hareket etmeyi savunmuştur. Bu yaklaşımı, Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlayacak bir yol olarak görmüştür.

 1. Akıl ve bilimin devlet yönetimindeki rolü nedir?

Akıl ve bilimin devlet yönetimindeki rolü şunlardır:

 • Devlet yönetiminin demokratikleşmesini sağlar. Akıl ve bilim, devlet yönetiminde halkın iradesinin ön plana çıkmasını sağlar. Bu da devlet yönetiminin demokratikleşmesini sağlar.
 • Devlet yönetiminin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlar. Akıl ve bilim, devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin uygulanmasını sağlar. Bu da devlet yönetiminin güvenilirliğini ve itibarını artırır.
 • Devlet yönetiminin etkin ve verimli olmasını sağlar. Akıl ve bilim, devlet yönetiminde sorunların daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu da devlet yönetiminin etkin ve verimli olmasını sağlar.
 1. Okuduğunuz metne bizim vereceğiniz başlık ne olurdu? Yazınız.

Metne vereceğimiz başlık “Atatürkçülükte Akıl, Bilim ve Gerçekçilik” olabilir. Bu başlık, metnin konusunu ve ana fikrini açıkça ifade etmektedir.

 1. Okuduğunuz metnin konusu ve ana düşüncesi nedir?

Metnin konusu, Atatürkçülükte akıl, bilim ve gerçekçiliğin önemidir. Ana düşüncesi ise, akıl, bilim ve gerçekçiliğin Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlayacak temel unsurlar olduğudur.

2z9s9ps

iepvy3q

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır