Bu Vatan Kimin? Metni Cevapları Sayfa 40-41-42-43

Bu Vatan Kimin? Metni Cevapları Sayfa 40-41-42-43

 

6.SINIF 2. TEMA 1. METİN

BU VATAN KİMİN

HAZIRLIK

Kurtuluş Savaşı ile ilgili getirdiğiniz görselleri kullanarak bir duvar gazetesi oluşturunuz.

mutlu prens dinleme izleme metni etkinlik cevaplari 6 sinif turkce sayfa 33

 

BU VATAN KİMİN?

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

 

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından,

Alnına ışıklar vuranlarındır.

 

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

 

İleri atılıp sellercesine,

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine,

Şu kara toprağa girenlerindir.

 

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir.

 

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.

                                   Orhan Şaik GÖKYAY

ORHAN ŞAİK GÖKYAY HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

Orhan Şaik Gökyay, 1902 yılında Kastamonu’da doğdu. İlköğrenimini Kastamonu’da, ortaöğrenimini ise Aydın’da tamamladı. 1925 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Gökyay, edebiyat hayatına şiir ile adım attı. İlk şiirleri, 1920’li yıllarda yayımlandı. Şiirlerinde genellikle milli konuları işleyen lirik-epik şiirler yazdı. Bu Vatan Kimin?, Kızıl Elma, Güçlük Nerede? gibi şiirleri, onun en önemli eserleri arasında yer alır.

Gökyay, 1930’lu yıllardan itibaren araştırmacılığa yöneldi. Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk halk edebiyatına büyük katkı sağladı. Dede Korkut Hikâyeleri’ni sadeleştirerek günümüz Türkçesine kazandırdı. Ayrıca, Dede Korkut Hikâyeleri’nin dil ve üslubu üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı.

Gökyay, aynı zamanda bir eğitimcidir. 1926 yılından itibaren çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 1951-1954 yılları arasında İngiltere’de talebe müfettişliği yaptı. 1954 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Gökyay, 1994 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Edebi Kişiliği

Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinde genellikle milli konuları işleyen lirik-epik bir üslup kullanmıştır. Şiirlerinde Türk milletinin geçmişi, tarihi ve kültürüne dair güçlü bir sevgi ve bağlılık duygusu görülür. Bu Vatan Kimin? şiiri, bu duyguların en güzel örneklerinden biridir.

Gökyay, araştırmacı yönüyle de Türk edebiyatına büyük katkı sağlamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk halk edebiyatına önemli bir ışık tutmuştur. Dede Korkut Hikâyeleri’ni sadeleştirerek günümüz Türkçesine kazandırması, bu eserin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

Önemli Eserleri

Kızıl Elma (1927) Dede Korkut (1938) Güçlük Nerede? (1944) Bu Vatan Kimin? (1945) Dede Korkut Hikâyeleri (1952) Seçme Makaleler 1 (1964) Eski, Yeni ve Ötesi (1970) Birkaç Şiir – Poems (1975)

Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyatında hem şair hem de araştırmacı olarak önemli bir yere sahiptir. Şiirlerinde milli duyguları güçlü bir şekilde işleyen Gökyay, araştırmalarıyla da Türk kültür ve edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur.

1.ETKİNLİK 

lv1bq3h

 

 

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

 1. Şiirin ilk dörtlüğünde “Bu vatan toprağın kara bağrında / Sıradağlar gibi duranlarındır.” dizelerinde şair kimleri sıradağlara benzetmiştir?

Şair, ilk dörtlükte vatanı için canını vermiş olanları sıradağlara benzetmiştir.

 1. Şair, vatanı tanımlarken hangi somut nesneleri kullanmıştır? Açıklayınız.

Şair, vatanı tanımlarken şu somut nesneleri kullanmıştır:

 • Toprak: Toprağın kara bağrında, topraktan çıkan otlar, ağaçlar ve akarsular, vatan topraklarının verimliliğini ve güzelliğini temsil eder.
 • Ocak: Ocağın ateşi, vatan için gösterilen fedakarlığı ve mücadeleyi simgeler.
 • Irmak: Irmakların akışı, vatan için gösterilen sürekli mücadeleyi ifade eder.
 • Bayrak: Bayrak, vatan sevgisinin ve bağımsızlığın sembolüdür.
 1. Sizce vatanı için ardına bakmadan yollara düşen kişiler neleri feda etmiştir?

Vatan için ardına bakmadan yollara düşen kişiler, ailelerini, sevdiklerini, hatta kendi hayatlarını bile feda edebilirler. Bu kişiler, vatan uğruna her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdırlar.

 1. Şair, dördüncü dörtlükte erlerin kara toprağa girmesiyle gül bahçesine girmesini neden eş değer kılmıştır? Açıklayınız.

Şair, erlerin kara toprağa girmesini gül bahçesine girmesiyle eş değer kılmıştır. Bu benzetme, erlerin vatan için canlarını feda etmelerinin kutsallığını ve onurluluğunu vurgular. Gül bahçesi, güzellik, huzur ve mutluluk simgeler. Şair, vatanı için can verenleri, bu güzelliklere erişmiş olarak tasvir eder.

 1. “Sencileyin hasmı rüyada değil / Topun namlusundan görenlerindir.” dizelerinde şair kendini kimlerle hangi yönden karşılaştırır?

Şair, bu dizelerde kendini, düşmanı sadece rüyada görenlerle değil, top namlusundan görenlerle karşılaştırır. Bu karşılaştırma, şairin düşmana karşı olan kararlılığını ve cesaretini vurgular.

3.ETKİNLİK

Şiirin temasını ve ana duygusunu belirleyiniz.

TEMA: Vatanseverlik

ANA DUYGU: Vatan Sevgisi

4.ETKİNLİK

4261yz1

 

  5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

(…)

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

(…)

Mithat Cemal KUNTAY

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” dizeleri  bana vatan sevgisi, vatanseverlik, şehitlik ve milli birlik ve beraberlik duygularını uyandırıyor. Bu dizeler, vatan sevgisinin ve vatanseverliğin çok önemli değerler olduğunu ve bu değerlerin korunması gerektiğini hatırlatıyor.

Bu dizeleri ilk kez okuduğumda, derin bir duygusal etki yarattılar. Bayrağın sadece bir kumaş parçası olmadığını, üzerinde şehitlerin kanının da bulunduğu kutsal bir simge olduğunu fark ettim. Bu, vatan uğruna canını veren şehitlerin önemini ve değerini bir kez daha hatırlattı.

“Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizesinde ise şair, vatan kavramının sadece bir toprak parçası olmadığını, uğrunda canını feda edecek insanların olduğu bir yer olduğunu ifade eder. Bu, vatan sevgisinin ve vatanseverliğin en önemli göstergesinin, vatanı korumak için canını feda etmeye hazır olmak olduğunu vurgular. Bu dizeler, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemini de vurgulamaktadır.

Bu dizeleri okuyan herkesin bu duyguları hissetmesini dilerim. Bu dizeler, vatan sevgisini ve vatanseverliği güçlendirmek için çok etkili birer araçtır.

b) Yukarıdaki mısraların verdiği ana duyguyu desteklemek için yakın tarihimizden örnekler veriniz.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, vatanını korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, darbe girişimini başarıyla bertaraf etti. Bu olay, vatan sevgisinin ve vatanseverliğin ne kadar güçlü bir duygu olduğunun en güzel örneklerinden biridir. Diğer bir örnek ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınır ötesinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıdır. Bu operasyonlarda, Türk askerleri, vatanı korumak için canlarını feda etmekten çekinmiyorlar. Bu da vatan sevgisinin ve vatanseverliğin Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

 

orre7vg

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1.Atatürk’ün askerî kişiliği ile ilgili bilgi toplayınız. Araştırmanızda “edu” ve “gov” uzantılı siteleri kullanınız.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak hem askeri hem de siyasi alanda eşsiz bir liderlik sergilemiştir. Atatürk’ün askeri kişiliği, şu unsurlarla karakterize edilebilir:

 • Vatanseverlik: Atatürk, vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutmuş ve vatanı korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olmuştur.
 • Cesurluk: Atatürk, cesareti ve kararlılığı ile tanınan bir komutandır. Zorlu koşullarda bile pes etmemiş ve her zaman hedefe ulaşmak için mücadele etmiştir.
 • Stratejik zekâ: Atatürk, askeri strateji konusunda çok yetenekli bir komutandır. Savaşları önceden planlamış ve düşmanın beklenmedik hamlelerine karşı hazırlıklı olmuştur.
 • Taktik beceri: Atatürk, askeri taktik konusunda da çok yetenekli bir komutandır. Savaş alanlarında hızlı ve etkili kararlar almıştır.
 • Yöneticilik becerisi: Atatürk, askeri birlikler üzerinde çok etkili bir liderlik sergilemiştir. Askerlerinin güvenini kazanmış ve onları en zor koşullarda bile başarıya götürmüştür.

Atatürk’ün askeri kişiliği, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Atatürk, askeri başarılarıyla, Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmasında büyük bir katkı sağlamıştır.

Atatürk’ün askeri kişiliğini gösteren bazı örnekler şunlardır:

 • Çanakkale Savaşı: Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda, düşmanın sayıca üstünlüğüne rağmen, Türk askerlerini büyük bir cesaretle savaştırarak, savaşı kazanmıştır.
 • Sakarya Meydan Muharebesi: Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi’nde, düşmanın taarruzlarını durdurarak, Türk ordusunu büyük bir zafere götürmüştür.
 • Büyük Taarruz: Atatürk, Büyük Taarruz’da, düşmanı geri püskürterek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır.

Atatürk’ün askeri kişiliği, Türk milleti için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

2.Atatürk’ün silah arkadaşları ile ilgili görsel ve bilgi toplayarak derse hazırlıklı geliniz.

Bu Vatan Kolay Kazanılmadı! Bastığımız Yerleri Toprak Deyip Geçmememizi Sağlayan Atatürk'ün Silah Arkadaşları

Recep Kankal on X: "Mustafa Kemal #Atatürk 'ün silah arkadaşlarıyla #Gebze 'deki alayı ziyareti esnasında çekilen bir hatıra fotoğrafı. #BüyükBaşkomutanATATÜRK https://t.co/BuY5xNfPxh" / X

Ataturk Today.com [ Ataturk'un Silah Arkadaslari ]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır