Cahit Sıtkı’nın Mektubu (Dinleme Metni) Cevapları Sayfa 34-35-36

Cahit Sıtkı’nın Mektubu (Dinleme Metni) Cevapları Sayfa 34-35-36

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Azim, güven, saygı, sevgi, sadakat kavramları sizde neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

Azim: Zorluklar karşısında yılmadan, kararlılıkla hedefe ilerlemeyi çağrıştırıyor.

Güven: Birbirimize inanma ve dayanma duygusu. Güvenli bir liman gibi, huzur ve rahatlık hissi veriyor.

Saygı: Farklılıklara değer verme ve her bireye saygı duyma.

Sevgi: Karşılıksız sevgi ve şefkat. Sıcak bir kucaklaşma gibi, içimizi ısıtan ve mutlu eden bir duygu.

Sadakat: Bağlılık ve bağlılık.

 1. Gelecekle ilgili ne tür hayaller kuruyorsunuz? Anlatınız.

Gelecekte, daha iyi bir eğitim sistemi hayal ediyorum. Herkesin yeteneğine ve ilgi alanlarına göre eğitim alabildiği, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya.

Yapay zekanın eğitimde daha fazla kullanıldığı, öğrenmeyi daha kişiselleştirilmiş ve etkili hale getirdiği bir sistem.

 

CAHİT SITKI’NIN MEKTUBU

(DİNLEME METNİ)

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hayatı ve Edebi Kişiliği

Hayatı:

 • 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da doğdu.
 • Babası Bekir Sıtkı Bey, annesi Arife Hanım’dır.
 • 1928’de İstanbul’a gelerek Galatasaray Lisesi’ne yatılı olarak başladı.
 • 1931’de liseden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu.
 • Fakülteyi bitirmeden 1936’da Sümerbank’ta memuriyete başladı.
 • 1944’te “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı ilk şiir kitabını yayımladı.
 • 1950’de “Tarla” adlı şiir kitabıyla Yedigün Şiir Ödülü’nü aldı.
 • 1960’da “Hızırla İlyas” adlı şiir kitabıyla Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü aldı.
 • 1973’te “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eseriyle Yunus Nadi Roman Armağanı’nı aldı.
 • 10 Kasım 1973’te İstanbul’da vefat etti.

Edebi Kişiliği:

 • Garip akımının ilk şairlerinden biridir.
 • Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Konuşma diline yakın bir üslupla şiirler yazmıştır.
 • Halk şiiri ve aruz veznini kullanmıştır.
 • Toplumsal ve insani temalara yer vermiştir.
 • Şiirlerinde doğa sevgisi, memleket sevgisi ve insan sevgisi ön plana çıkar.
 • Humor ve ironiyi şiirlerinde ustalıkla kullanmıştır.
 • En önemli şiir kitapları arasında “Memleketimden İnsan Manzaraları”, “Tarla”, “Hızırla İlyas”, “Otuz Beş Yaş” ve “Sonrası” yer alır.

Eserleri:

 • Şiir Kitapları: Memleketimden İnsan Manzaraları (1944), Tarla (1950), Hızırla İlyas (1956), Otuz Beş Yaş (1964), Sonrası (1974)
 • Hikaye Kitapları: Mahalle Kahvesi (1945), Yaban (1952)
 • Roman: Pazar Gecesi (1954)
 • Tiyatro Eserleri: Sultan Cem ve Oğlu (1946), Kral Oidipus (1968)

 

1.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime­lerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

düstur:

Tahminim: Genel geçer kural

Sözlükteki anlamı: Genel kural

şefkat:

Tahminim: Sevgiye yakın bir duygu

Sözlükteki anlamı: Sevecenlik

sebat:

Tahminim: Sabit görüş

Sözlükteki anlamı: Sözünden veya kararlarından dönmeme

azim:

Tahminim: Başarıya ulaşmak için gösterilen tepki

Sözlükteki anlamı: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

muvaffakiyet:

Tahminim: Başarı

Sözlükteki anlamı: Başarı

 

2.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Yazar, yazısına nasıl başlamıştır?

Muhterem Babacığım ve şefkatli Anneciğim diyerek hitap cümlesi ile başlamıştır.

 1. Anne ve babasından söz ederken yazar hangi duygular içindedir?

Ciddi bir özlem duygusu içerisindedir.

 1. Yazar, babasının hangi sözünden etkilendiğini belirtiyor?

“Benim senden pek büyük ümitlerim vardır… Bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et, hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol…” sözlerinden etkilenmiştir.

 1. Gelecekle ilgili nasıl bir ideal peşindedir?

Gelecekte çok iyi ve herkesin derin saygısını sevgisini kazanan bir şair olmak isteği olduğunu mektubunda belirtmiştir.

 1. Anne ve babasının özelliklerinin, yazarın gelecekteki başarısında etkili olduğunu hangi cümleler anlatıyor?

Şefkat ve muhabbeti bana her şeyden elzem sevgili ve şeker anneciğim diyerek annesinin bu özelliklerini öne çıkarmıştır. Seciyesinin hayranı ve takdirkârı olduğum aziz ve biricik babacığım diyerek de babasının konuşmasını sohbetini övmektedir.

 1. Yazar, hayatta başarılı olmayı nasıl tanımlıyor? Siz, bu tanımlamaya katılıyor musunuz? Niçin?

Hayatta başarılı olmanın formülü için insanın hayallerinin peşinden koşması gerektiğine olan inancından bahsetmektedir. Ben de bu düşünceye katılıyorum. Çünkü insan ancak hayallerini gerçekleştirme arzusuyla geleceğe umut ve azimle yaklaşabilir.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne başlık belirlemeniz istenseydi hangi başlıkları belirlerdiniz? Yazınız.

BİR ŞAİRİN HAYATI

ŞAİR OLMAYI NASIL SEÇTİM?

4.ETKİNLİK

“Ülkemizde aile içi iletişimde yaşananlar ve toplumun bu duruma bakışı” konusuyla ilgili bir konuş­ma yapınız. Konuşmanızı mantıksal bir bütünlük içinde sunmaya çalışınız. Sunumunuzu görsel, işitsel materyallerle destekleyebilirsiniz. Konuşmanızı empati kurma yöntem ve tekniğinden yararlanarak sunabilirsiniz.

Bugün aile içi iletişimden bahsedeceğiz. Aile, bizim için en önemli yerlerden biri. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz… Hepsi ailemizde. Peki, onlarla nasıl iletişim kuruyoruz?

Bazen kavga ediyoruz, bazen de anlaşamıyoruz. Ama ben ailemi seviyorum ve onlarla konuşmayı seviyorum. Özellikle anneannem ve dedemle sohbet etmeyi çok seviyorum. Onlar bana geçmişten hikayeler anlatıyorlar, ben de onlara okulda neler olduğunu anlatıyorum.

Bazen babamla futbol hakkında konuşuyoruz. Annemle de en sevdiğim diziler hakkında konuşuyoruz. Kardeşimle de oyunlar oynuyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz.

Bence aile içi iletişim çok önemli. Birbirimizi dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Tabii ki bazen kavga ediyoruz, ama sonra barışıyoruz. Önemli olan birbirimizi sevmemiz ve saygı duymamız.

Bazen ailem beni anlamıyor gibi hissediyorum. Özellikle derslerimle ilgili bana kızdıklarında. Ama ben de onları anlamaya çalışıyorum. Onların da bana yardımcı olmak istediklerini biliyorum.

Bence aile içi iletişimde en önemli şey saygı. Birbirimize saygı duyarsak, birbirimizi daha iyi anlarız. Birbirimizi dinlersek ve birbirimize dürüst olursak, aile içi iletişim daha iyi olur.

Siz de ailenizle konuşun, onları dinleyin ve onlara saygı duyun. Ailenizle birlikte güzel vakit geçirin. Aileniz sizin en büyük destekçinizdir.

Teşekkürler!

9gim4v9

 

6.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki cümlelerin fiillerindeki çekim eklerini (kip ve kişi) gösteriniz.

 • Hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol…

gül, 2. tekil kişi emir kipi

ol, 2. tekil kişi emir kipi

 • Oğlunuzun şairliğiyle iftihar edeceksiniz…

edeceksiniz, gelecek zaman eki, 2. çoğul şahıs

 • Her şartta başarılı oluruz.

oluruz, geniş zaman eki, 1. çoğul şahıs

 • Niçin böyle bir şey yapmaya karar verdim?

verdim, görülen geçmiş zaman eki, 1. tekil şahıs

 • Yalancı hedefler için didinmekten zevk almayacağımı anladım.

anladım, görülen geçmiş zaman eki, 1. tekil şahıs

7.ETKİNLİK

Aile içinde yaşadığınız bir fedakârlık örneğini anı türünde yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden inceleyip düzenleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutma­yınız.

Ablamın Fedakarlığı

Ailemde her zaman birbirimize destek olmaya ve fedakârlık yapmaya çalışırız. Bunu en çok ablamda görürüm. O, bana her zaman örnek olmuştur.

Bir yaz günü, ailece tatile gitmeyi planlıyorduk. Hepimiz çok heyecanlıydık. Fakat tam o sırada, ablamın sınavı olduğunu öğrendik. Tatil tarihi sınavla çakışıyordu. Ablam çok üzülmüştü. Hem tatile gitmek istiyor hem de sınavdan iyi not almak istiyordu.

Ancak ablam, bir fedakarlık yapmaya karar verdi. Sınavı daha önemli bulduğu için tatile gitmekten vazgeçti. Biz tatile giderken o evde kaldı ve sınavına çalıştı.

Tatile döndüğümüzde ablamı çok özlemiştik. O da bizi özlemişti. Ama sınavdan iyi not aldığı için mutluydu. Biz de onun başarısıyla gurur duyduk.

Ablamın bu fedakarlığı bana çok şey öğretti. Zor bir durumda bile doğru olanı yapmanın ve önceliklerinizi doğru belirlemenin önemini anladım. Ablamın bana verdiği bu dersi hiç unutmayacağım.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır