Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları Sayfa 17-18-19-20-21-22-23

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları Sayfa 17-18-19-20-21-22-23

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.

İyi bir dostta olması gereken özellikler, kişinin kendi değer yargıları ve yaşam tarzına göre değişebilir. Ancak genel olarak iyi bir dostta olması gereken bazı özellikler şunlardır:

 • Dürüstlük ve güvenilirlik: İyi bir dost, dürüst ve güvenilir olmalıdır. Arkadaşıyla her zaman dürüst olmalı, onun sırlarını saklayabilmeli ve ona her zaman güven verebilmelidir.
 • Sevgi ve saygı: İyi bir dost, arkadaşını olduğu gibi sevmeli ve ona saygı duymalıdır. Arkadaşının duygularını anlamalı ve ona değer vermelidir.
 • Destekleyicilik: İyi bir dost, zor zamanlarda arkadaşını desteklemelidir. Arkadaşının yanında olmalı ve ona yardımcı olmalıdır.
 • Saygılı iletişim: İyi bir dost, arkadaşıyla saygılı iletişim kurmalıdır. Arkadaşıyla açık ve net bir şekilde konuşmalı, onun fikirlerine değer vermelidir.
 • Süreklilik: İyi bir dost, arkadaşlığı ile süreklilik sağlamalıdır. Arkadaşıyla zaman geçirmeli ve onu hayatında tutmalıdır.
 1. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.

Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar, geçmişe göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, teknolojinin gelişmesi, yaşam koşullarının değişmesi ve insanların değer yargılarının değişmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi, insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştirmiştir. Eskiden insanlar, yüz yüze iletişim kurarak dostluklar kurmaktaydı. Ancak günümüzde insanlar, teknolojik araçlar aracılığıyla da dostluklar kurabilmektedir. Bu durum, insanların birbirleriyle daha kolay ve hızlı bir şekilde tanışmasına ve arkadaş olmasına olanak sağlamıştır.

Yaşam koşullarının değişmesi de dostluk ve arkadaşlıkları etkilemiştir. Günümüzde insanlar, daha yoğun bir yaşam temposunda yaşamaktadır. Bu durum, insanların birbirlerine ayırabilecekleri zamanın azalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, günümüzde insanlar daha az sayıda arkadaş edinmekte ve bu arkadaşlıklarını daha az zamana yaymaktadır.

İnsanların değer yargılarının değişmesi de dostluk ve arkadaşlıkları etkilemiştir. Günümüzde insanlar, daha bireysel bir yaşam tarzı benimsemektedir. Bu durum, insanların birbirlerine daha az bağlı olmasına ve daha az fedakarlık yapmaya istekli olmasına neden olmuştur. Bu nedenle, günümüzde dostluklar daha yüzeysel ve daha geçici bir hal almıştır.

Genel olarak bakıldığında, günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar, daha az derin ve daha az kalıcı bir hal almıştır. Ancak yine de gerçek dostluklar her zaman var olacaktır. Gerçek dostluklar, sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış üzerine kuruludur. Bu tür dostluklar, insanın hayatında önemli bir yere sahiptir.

 1. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Dost acı söyler ama gerçek söyler.
 • Dost kara günde belli olur.
 • Dostlar alışverişte görsün.
 • Dostluk deniz misali, derinlere vurmadan olmaz.
 • Dostunu dost sanmasan da düşmanını düşman bil.

 

DOST ACI SÖYLEMELİ

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz. Nasıl ediyoruz bu fenalıkları, biliyor musunuz? Onların, kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında sus­mak suretiyle. Üstelik aslında bir nevi ahlaksız olan bu davranışımızı, civanmertlik, insanlık, kadirbilirlik namı altında süsleyerek iyi bir şey yaparmış gibi yapıyoruz: “Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum. Ama sesimi çıkaramam ki! Şu kadar senelik dostum bu adam benim!”

Yahut şöyle bir muhakeme: “Görüyorum, düpedüz yanlış yolda. Hatta yaptığı edepsizlik. Ama hayat­ta bana öyle bir iyilik etmiştir ki şimdi onun üzerinde yürümek bana düşmez…”

Evet… Eğer talebelerimiz, hocalarımız, fikir arkadaşlarımız, parti arkadaşlarımız, yakınlarımız sapıtıp da kötü bir yola girerlerse onları yollarından çevirmek şöyle dursun, onları hakka, adalete, ahlaka, insani­yete rağmen korumaya, desteklemeye kalkıyoruz. Eğer bu kadarını yapamazsak susmayı, sesimizi çıkar­mamayı tercih ediyoruz ve bunu ahlaka uygun bir hareket, bir insanlık vazifesi, mertlik icabı sayıyoruz.

Fark etmiyoruz ki dostlarımıza, talebelerimize, hocalarımıza, partili arkadaşlarımıza, kötü, yanlış, aykırı hareketler karşısında takındığımız bu koruyucu tavırlar; insanlık, kadirbilirlik değil, basbayağı ihanettir, hatta alçaklıktır.

İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir. Uçuruma doğru giden çocuğumuz için: “Çocuğumdur, istediği yere gitsin, ben karşısına çıkmayayım!” diyor musunuz? Tam tersine, “Ne yapıyorsun?” diyerek onu durdurmayı nasıl bir babalık vazifesi sayıyorsanız çok sevdiğiniz dostlarınız, talebeleriniz, hocalarınız, fikir arka­daşlarınız da yanlış yollara giderlerse önlerine çıkmak sizin insanlık vazifenizdir. Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.

Ne yazık ki bizim memleketimizde görülen birçok kötülük hep arkadaşın arkadaşı koruması, fena yollara dökülenlerin en yakınlarında bulunanlar tarafından sertçe uyarılmaması yüzünden olmaktadır. Fikir arkadaşımız bir halt karıştırırsa “Bizdendir!” diyerek sesimizi çıkaramıyoruz. Bu tutumumuzla dos­tumuzu içinden çıkamayacağı bataklıklara doğru sürmüş oluyoruz.

Hâlbuki biz dostlarımızı, onların kızmaları, gücenmeleri pahasına çekip çevirmesini bilseydik hiçbir kötülük yeşerip dal budak salmak imkânını bulamamış olacaktı. Hatalara düşmüş dostlarımızın karşı­sına aslanlar gibi çıkıp “Dur!” demesini öğrendiğimiz zaman birçok kötülüğü önlemek mümkün olabilir. İnsanlık namı altında benimsediğimiz ters yol ise bizi, en sevdiğimiz insanların uçuruma yuvarlanma­larına göz yummuş, hatta onları o yola doğru itmiş duruma sokar. Bundan vicdan azabı duymamak mümkün değildir, ama ne çare ki vaktinde yapılmamış müdahalelerin sebep olduğu vicdan azapları içimizdeki lekeyi silip süpüremez. Son pişmanlığın fayda vermediği bunun için söylenmiştir. Dürüst adam, dürüstlüğü en yakınlarına karşı dahi müdafaa edebilen adamdır.

Cevdet YALÇIN

 1.ETKİNLİK

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Bence dostluğun önemini konu edinmektedir.

13vm5in

nztld7m

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler:

 • Hâlbuki biz dostlarımızı, onların kızmaları, gücenmeleri pahasına çekip çevirmesini bilseydik hiçbir kötülük yeşerip dal budak salmak imkânını bulamamış olacaktı.
 • Fark etmiyoruz ki dostlarımıza, talebelerimize, hocalarımıza, partili arkadaşlarımıza, kötü, yanlış, aykırı hareketler karşısında takındığımız bu koruyucu tavırlar; insanlık, kadirbilirlik değil, basbayağı ihanettir, hatta alçaklıktır.
 • İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir.

Nesnel yargılı ifadeler: Metinde nesnel yargı bulunmamaktadır.

5.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.

Dost sözü, benim için sevgi, güven, saygı ve karşılıklı anlayış demektir. Dost, zor zamanlarda yanımızda olan, bizi olduğu gibi kabul eden ve her zaman destek olan kişidir. Dostluk, yaşamda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir.

 1. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?

Yazar, dostumuza onun kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında susarak kötülük yaptığımızı söylüyor.

 1. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.

İki kişinin dost olabilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Ortak ilgi alanları ve değerlere sahip olmak
 • Birbirlerini iyi anlamak ve desteklemek
 • Birbirlerine güvenmek ve sırlarını paylaşmak
 • Birbirlerine saygı duymak ve değer vermek
 1. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?

Yazar, dostumuza onun kötü, yanlış ve aykırı davranışları karşısında koruyucu tavırlar takınarak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor.

 1. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?

Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi, uçuruma doğru giden çocuğumuzu durdurmak için yaptığımız gibi, onu yanlış yoldan döndürmek için elimizden geleni yapmak olarak açıklıyor.

 1. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

“Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen, bir şeyi yapmadan önce iyi düşünmemiz gerektiğidir. Çünkü bir şeyi yaptıktan sonra pişman olmak, fayda sağlamaz.

6.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

ANA FİKİR

Dostlarımıza karşı dürüst olmalı ve onları yanlış yoldan döndürmek için elimizden geleni yapmalıyız.

YARDIMCI FİKİRLER

 • Dostlarımıza karşı sessiz kalarak ve onları hatalarıyla yüzleştirmeyerek onlara kötülük yaparız.
 • Dostlarımızın hatalarını görmezden gelmek, onların bataklığa sürüklenmelerine yol açar.
 • Gerçek bir dost, arkadaşını hatalarıyla yüzleştirir ve onu doğru yola yönlendirmeye çalışır.
 • Dostumuzu korumak adına onun yanlışlarını görmezden gelmek, ona ihanet etmektir.
 • İyi bir dost, arkadaşının iyiliğini her şeyin üstünde tutar.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)

“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olma­dığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”

(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?

Tartışmacı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

8.ETKİNLİK

Fiil çekim ekleri, fiillere eklenerek onların bazı özelliklerini ortaya çıkarır. Bu ekleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Zaman ekleri (Haber kipleri: Duyulan geçmiş zaman -miş, bilinen geçmiş zaman -dı, şimdiki zaman -yor, gelecek zaman -acak, geniş zaman -r ekidir. Dilek kipleri: Gereklilik -malı, istek -a/e, şart -sa, emir -sin, -iniz, -sinler)
 2. Şahıs ekleri: -im, -sin, -iz, -siniz, -ler
 3. Olumsuzluk eki: -ma/-me
 4. Soru eki: -mı, -mi
 5. Ek fiil ekleri: i -di, i -miş, i -se

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.

ed-(i)yor-uz geniş zaman, 1. çoğul kişi

Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.

bil-(i)yor-um şimdiki zaman eki, 1. tekil kişi

Bir yerlerden geldim bu konuya.

gel-dim  görülen geçmiş zaman eki, 1. tekil kişi

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.

zannet-(i)yor-um şimdiki zaman eki, 1. tekil şahıs

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.

Yap-(a)ma-z-sa-nız olumsuzluk eki, şart eki, 2. çoğul şahıs

Ol-ur-sunuz geniş zaman eki, 2. çoğul şahıs

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.

Sev-miş-im duyulan geçmiş zaman eki, 1. tekil şahıs eki

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.

Çalış-ın emir kipi 2. tekil şahıs

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.

Söylen-me-miş olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman eki

Yazıl-ma-mış olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman eki

Ne desem eski, ne yazsam boş.

De-se-m şart kipi- 1. tekil şahıs

Yaz-sa-m şart kipi, 1. tekil şahıs

 

9.ETKİNLİK

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.

                DOSTLUĞUN ÖNEMİ

Dostluk, insanlığın en eski ve en temel sosyal bağlarından biridir. İki veya daha fazla insan arasında karşılıklı sevgi, saygı, güven ve dayanışmaya dayanan bir ilişkidir. Bu bağ sadece bireysel mutluluk ve refah için değil, aynı zamanda sağlıklı ve uyumlu bir toplum için de önemlidir.

Dostlarımız, zor zamanlarda bize destek olan ve bize yardım eden kişilerdir. Hastalık, kayıp veya diğer zorluklar karşısında dostlarımızın desteği bize güç verir ve bu zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda, dostluklar sayesinde diğer insanlarla bağlantı kurar ve sosyalleşiriz. Dostlarımızla birlikte vakit geçirmek, yalnızlık duygusunu azaltır ve bize ait olma duygusu verir. Dostlarımız bize farklı bakış açıları sunarak kişisel gelişimimize de katkıda bulunur. Onlarla fikir alışverişi yapmak ve deneyimlerimizi paylaşmak, kendimizi daha iyi tanımamıza ve gelişmemize yardımcı olur. Dostluk ilişkileri, güven ve saygıya dayanır. Dostlarımızla olan ilişkilerimizde dürüstlük ve şeffaflık önemlidir. Bu sayede, toplumda güven ve saygı duygusunun gelişmesine katkıda bulunuruz. Sonuç olarak, dostluklar mutluluğumuz ve refahımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Dostlarımızla birlikte vakit geçirmek, bize mutluluk verir ve stres seviyemizi düşürür. Dostluk, toplum hayatının temel taşlarından biridir ve bireylere ve topluma birçok fayda sağlar. Dostluk ilişkilerimizi geliştirmek ve korumak, daha mutlu ve uyumlu bir toplum inşa etmek için önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır