Dünya Çocukları Metni Cevapları Sayfa 13-14-15-16

Dünya Çocukları Metni Cevapları Sayfa 13-14-15-16

HAZIRLIK

rzddw6t

 

2. Arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız oyunları düşününüz. Oyun oynarken neler hissediyorsunuz? Sizce dünyadaki diğer çocuklar da sizinle aynı oyunları oynuyor, sizinle aynı duyguları paylaşıyor olabilirler mi? Nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Arkadaşlarımla birlikte oynadığım oyunlarda genellikle eğleniyorum, heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Oyunlar sırasında farklı roller üstlenerek kendimi farklı biri gibi hissediyorum. Ayrıca oyunlar sayesinde yeni şeyler öğreniyor ve dünyayı daha iyi anlıyorum. Dünyanın her yerindeki çocuklar da benimle aynı oyunları oynuyor olabilirler. Çünkü oyunlar, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir araçtır. Çocuklar oyun oynayarak eğlenir, stres atar, arkadaşlık kurar ve dünyayı öğrenir. Bu nedenle, dünyanın her yerindeki çocukların benzer oyunlar oynaması doğaldır.

DÜNYA ÇOCUKLARI

Yaşamak, gerekiyorsa eğer,

Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.

Dünyayı, kardeşlik dallarında

Uçan kuşlar doldursun.

Sen dargınlık ağacı, barış ve yemiş ver.

 

Birleşiniz bütün dünya çocukları,

Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.

Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,

Sabah, kalbinize örtsün şafakları.

 

Tanrı’m, yorgunluktan koru ayakları,

Bu küçük ayaklar böyle hep beraber,

Oraya, o kardeş bayramına gider,

Kucaklaşır bütün dünya çocukları.

                            Ceyhun Atuf KANSU

Ceyhun Atuf Kansu’nun Hayatı Hakkında Bilgi

Ceyhun Atuf Kansu, 7 Aralık 1919 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimci bir ailenin çocuğu olan Kansu, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Kansu, şiir yazmaya lise yıllarında başladı. İlk şiirleri, 1939 yılında “Yedigün” dergisinde yayımlandı. 1945 yılında “Yürüyüş” dergisinde yayımlanan “Benim Memleketim” şiiri, onun dikkat çeken ilk şiiri oldu.

Kansu, şiirlerinde Anadolu insanını ve Anadolu’nun güzelliklerini işledi. Ayrıca, çocukluk, doğa, aşk ve toplumsal sorunlar da onun şiirlerinde önemli bir yer tuttu.

Kansu, 1940’lı yıllarda “Yeni Şiir” akımı içinde yer aldı. Ancak, Garipçiler’den farklı olarak, şiirlerinde içten ve samimi bir anlatım tarzını benimsedi.

Kansu, şiirlerinin yanı sıra, roman, hikâye, çocuk kitabı, deneme ve inceleme gibi eserler de yazdı.

Kansu, 17 Mart 1978 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.

ETKİNLİK-1

1. Türkçe sözlüklerinizi inceleyiniz. Ardından orta kalınlıkta bir defter edininiz. Alfabemizdeki harflerin sayısını dikkate alarak defterinizin sayfalarını alfabetik sıraya göre harflere ayırınız. Bunu yaparken dilimizde bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısının daha çok olduğunu göz önünde bulundurunuz. Örneğin, “A”, “E”, “M”, “S” gibi bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle bu harflere ayrılan sayfa sayısını diğerlerinden fazla tutunuz. Artık size ait özel bir sözlük defteriniz oldu. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazarak sözlüğünüzü zenginleştiriniz. Bu çalışmayı bilgisayarınızda bir dosya açarak da yapabilirsiniz.

Sözlük oluşturmak, kelime dağarcığımızı genişletmek ve dilimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan faydalı bir çalışmadır. Sözlük oluşturmak için öncelikle kelimeleri toplamak, kelimelerin anlamlarını belirlemek, kelimeleri kategorize etmek ve sözlüğü düzenlemek gibi adımlar takip edilir. Bu adımlar aşağıda sıralanmıştır.

Kelimeleri Toplamak

Sözlükte yer alacak kelimeleri toplamak için farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Bunlara kitaplar, makaleler, internet siteleri ve günlük konuşmalar dahildir. Kitaplardan ve makalelerden kelime toplamak için ilgi duyulan konu hakkında kitaplar ve makaleler okunur. Okutulan metinlerde yeni kelimeler bulunur ve yeni kelimelerin anlamları sözlüklerden veya internetten öğrenilir. Günlük konuşmalardan kelime toplamak için çevreden insanlarla konuşulur. Konuşmalarda yeni kelimeler bulunur ve yeni kelimelerin anlamları sözlüklerden veya internetten öğrenilir.

Kelimelerin Anlamlarını Belirlemek

Toplanan kelimelerin anlamlarını belirlemek için farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Bunlara sözlükler, dilbilgisi kitapları ve internet siteleri dahildir. Dilbilgisi kitaplarından kelimelerin anlamlarını öğrenmek için dilbilgisi kitaplarında kelimelerin anlamları ve kullanımları araştırılır. Kelimelerin kökenlerini ve kullanım alanlarını da öğrenilir.

Kelimeleri Kategorize Etmek

Sözlüğünüzü daha kullanışlı hale getirmek için kelimeleri kategorize edebilirsiniz. Örneğin, kelimeleri anlamlarına, kökenlerine veya kullanımlarına göre kategorize edebilirsiniz. Kelimeleri anlamlarına göre kategorize etmek için kelimeleri anlamlarına göre gruplara ayırabilirsiniz. Örneğin, “hayvan” kategorisinde “köpek”, “kedi”, “inek” gibi kelimeleri bir araya getirebilirsiniz.

Sözlüğü Düzenlemek

Sözlüğünüzü düzenlerken, kelimelerin anlamlarını, kullanımlarını ve kategorilerini doğru bir şekilde belirtmeniz önemlidir. Ayrıca, sözlüğünüzün okunması kolay ve anlaşılır olması için uygun bir format seçmeniz gerekir.

2.ETKİNLİK

nmswyj5

3.ETKİNLİK

lv7351w

 

Ana Fikir:

Ana fikir, bir yazının temel amacını ve yazarın ne söylemeye çalıştığını ifade eden bir yargı ya da sonuç cümlesidir. Genellikle bir yazının giriş bölümünde yer alır ve yazının genelinde işlenen konuyu özetler.

Ana fikri bulmak için yazının içeriğini ve yazarın amacını dikkate almak gerekir. Yazının içeriği, ana fikrin ne olduğunu ortaya çıkaracak ipuçları içerir. Yazarın amacı ise, ana fikrin neyi vurgulamak istediğini gösterir.

Ana fikir, bir yazının anlaşılması ve yorumlanması için önemlidir. Ana fikir belirlendikten sonra, yazının diğer bölümleri bu fikre göre yorumlanabilir.

Ana fikir, bir yazının önemini vurgulamak için de kullanılabilir. Metnin ana fikri, metnin önemli bir mesaj içerdiğini veya önemli bir konuyu ele aldığını gösterir.

Ana fikri belirlemek için şu adımlar izlenebilir:

 1. Yazının giriş bölümünde yer alan cümleleri dikkatlice okuyun.
 2. Yazarın amacını belirleyin.
 3. Yazının genelinde işlenen konuyu belirleyin.
 4. Bu bilgileri birleştirerek bir cümle oluşturun.

Örnek:

Ceyhun Atuf Kansu, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir şairdir. Şiirlerinde, insanın iç dünyasını, toplumsal sorunları ve toplumsal gerçekleri işledi. Şiirlerinde sade bir dil ve açık bir anlatım kullandı. 1960’lı yıllardan itibaren şiirlerinin yanı sıra, çocuk edebiyatı, deneme ve inceleme türünde de eserler verdi.

Metnin Ana Fikri:

Ceyhun Atuf Kansu, Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır.

Bu metinde, ana fikir, yazının giriş bölümünde yer alan ilk cümlede açıkça belirtilmiştir. Yazarın amacı, Ceyhun Atuf Kansu’nun Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktır. Yazının genelinde işlenen konu ise, Ceyhun Atuf Kansu’nun hayatı ve eserleridir. Bu bilgileri birleştirerek, “Ceyhun Atuf Kansu, Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır.” cümlesini oluşturabiliriz.

Metinde Konu:

Metinde konu, yazarın ele aldığı konudur. Bu konu, metnin içeriğini ve yazarın amacını belirleyecektir. Metin, yazarın bu konuyu okuyucuya aktarmak için kullandığı bir araçtır.

Metinde konu, genellikle metnin başında yer alır ve metnin genel içeriğini özetler. Ancak, metnin ilerleyen bölümlerinde de konu hakkında yeni bilgiler verilebilir.

Metinde konu, okuyucuların metni anlamalarına ve yazarın amacını kavramalarına yardımcı olur.

Metinde konu, herhangi bir şey hakkında olabilir. Bu konular, gerçek, kurgu, kişisel deneyimler veya hayal gücü ürünleri olabilir.

Örnek:

Okul, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarına, kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına yardımcı olan bir kurumdur. Okul, öğrencilerin temel eğitimlerini almalarını, meslek sahibi olmalarını ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Okul, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarına yardımcı olur. Öğrenciler, okulda çeşitli dersler aracılığıyla bilim, sanat, tarih, edebiyat ve sosyal bilgiler gibi konularda bilgi edinirler. Bu bilgiler, öğrencilerin dünyayı anlamalarına ve çevreleriyle uyumlu yaşamalarına yardımcı olur. Okul, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Okul, öğrencilerin topluma faydalı bireyler olmalarına yardımcı olur. Öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak topluma katkıda bulunmayı öğrenirler. Bu katkılar, öğrencilerin iş hayatında başarılı olmalarına, çevrelerine faydalı olmalarına ve toplumsal sorunlara çözüm üretmelerine yardımcı olur. Bu nedenle okulların önemi her zaman vurgulanmalıdır.

Metnin Konusu: Okulun önemidir.  Metin, okulun öğrencilerin bilgiye ulaşmalarına kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına nasıl yardımcı olduğunu açıklamaktadır.

4.ETKİNLİK

a. Kişileştirme (teşhis) söz sanatıyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler verilmesiyle gerçekleştirilen bir söz sanatıdır. Bu sanatta, hayvanlara, bitkilere, cansız varlıklara, soyut kavramlara ve hatta düşüncelere bile insan gibi hareket etme, konuşma ve düşünme yeteneği kazandırılır. Kişileştirme sanatının temelinde, insan dışı varlıkların da canlı ve düşünen varlıklar olabileceği düşüncesi yatar. Bu düşünce, şairlerin ve yazarların, duygularını ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur.

b. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde kişileştirme sanatının nasıl yapıldığını yazınız. Ardından okuduğunuz metinde kişileştirme sanatının hangi dizede yapıldığını söyleyiniz.

 • Parktaki ağaçlar rüzgârın bağırtısına yapraklarını dökerek isyan ettiler.

Bu dizelerde, ağaçlara insana özgü nitelikler verilmiştir. Ağaçlar, rüzgârın bağırtısına yapraklarını dökerek isyan etmişlerdir. Bu, ağaçların insan gibi düşünebilen ve hareket edebilen canlı varlıklar olduğu düşüncesini ortaya koyar.

 • Zaman bu koca yürekli köpeği insanlığa karşı küstürmüştü.

Bu cümlede, köpeğe insana özgü nitelikler verilmiştir. Köpek, zamana karşı küsmüştür. Bu, köpeğin insan gibi düşünebilen ve duygulanabilen bir varlık olduğu düşüncesini ortaya koyar.

KİŞİLEŞTİRME SANATI ÖRNEKLERİ

5.ETKİNLİK

a. Çocuk Hakları Bildirgesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Çocuk haklarının korunmasının önemi hakkında kısa bir konuşma yapınız. Konuşmanızda izlediğiniz veya okuduğunuz medya haberlerini göz önünde bulundurunuz. Ayrıca gözlemlerinize de yer veriniz.

Merhabalar,

Bugün sizlerle çocuk haklarının korunmasının önemi hakkında konuşmak istiyorum. Çocuklar, toplumun en savunmasız ve korunmasız kesimidir. Bu nedenle, onların haklarına saygı duymak ve bu hakları korumak, hepimizin görevidir. Geçtiğimiz günlerde, medyada izlediğimiz veya okuduğumuz haberlerde, çocukların maruz kaldığı şiddet, istismar ve ihmal vakaları bizleri derinden üzdü. Bu vakalar, çocuk haklarının ne kadar ihlal edildiğini ve bu konuda hala çok yol kat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Çocuk hakları, sadece kanunlarla korunmuyor. Bu haklar, aynı zamanda toplumsal bir bilinç ve duyarlılıkla da korunmalı. Çocukların, sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için, onların haklarına saygı duymak ve bu hakları korumak hepimizin sorumluluğudur. Ben, çocuk hakları konusunda duyarlı bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için, öncelikle çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmalıyız. Çocukların haklarını, onları korumanın önemini ve nasıl korunabileceğini, çocuklarımıza, ailelerimize ve topluma anlatmalıyız. Ayrıca, çocuk haklarının korunması için devlet ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum. Devlet, çocuk hakları konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı ve bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamalıdır. Sivil toplum kuruluşları ise, çocuk haklarının korunması için farkındalık yaratmaya ve bu konuda çalışmalar yapmaya devam etmelidir. Ben, çocuk hakları konusunda hep birlikte çaba göstererek çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlayacağımıza inanıyorum. Umarım, bu konuşmam, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olur.

b. Sizce Çocuk Hakları Bildirgesi neden yayınlanmış olabilir? Dünyadaki çocuklar hayatlarını bildirgenin ilk dört ilkesine uygun yaşayabiliyorlar mı? Siz bildirgeye ne gibi ilkeler eklemek isterdiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yayınlanmasının temel nedeni, dünyanın her yerindeki çocukların, yetişkinler kadar haklara sahip olduklarının kabul edilmesidir. Geçmişte, çocuklar genellikle yetişkinlerin malı olarak görülmüş ve haklarını kullanamamışlardır. Bildirge, çocukların da insan olduğunu ve insan haklarının tümüne sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bildirgenin yayınlanması, çocukların haklarının korunması ve çocukların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamaya yönelik önemli bir adım olmuştur. Bildirge, çocukların yaşama, gelişme, korunma, katılım ve sevgi görme haklarını içermektedir. Bu haklar, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bildirgenin yayınlanmasından bu yana, çocukların haklarının korunması için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, hala dünyanın birçok yerinde, çocukların haklarının ihlal edildiği birçok vaka yaşanmaktadır. Bu vakalar arasında, çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuk evliliği ve eğitimsizlik gibi durumlar yer almaktadır. Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yayınlanmasının, çocukların haklarının korunması ve çocukların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ancak, bildirgenin uygulanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çabalar, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilebilir. Devletler, çocuk hakları konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı ve bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamalıdır. Sivil toplum kuruluşları ise, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmaya ve bu konuda çalışmalar yapmaya devam etmelidir. Bireyler ise, çocuk haklarını korumak için kendi çabalarını göstermelidir. Çocukların haklarının korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte çalışarak, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerini ve gelişmesini sağlayabiliriz.

Bildiride olmayan maddeler eklemek istesem, aşağıdaki maddeleri eklemek isterdim:

 • Çocukların doğal çevreye erişme hakkı: Çocuklar, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu madde, çocukların doğal çevreyi keşfetmelerine ve ondan yararlanmalarına olanak tanır.
 • Çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma hakkı: Çocuklar, kendi kültürlerini ve sanatlarını geliştirme hakkına sahiptir. Bu madde, çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerine ve kültürel mirasa katkıda bulunmalarına olanak tanır.
 • Çocukların din ve vicdan özgürlüğü hakkı: Çocuklar, kendi din ve vicdanlarını seçme hakkına sahiptir. Bu madde, çocukların kendi inançlarını özgürce ifade etmelerine olanak tanır.
 • Çocukların özel hayata saygı hakkı: Çocuklar, kişisel bilgilerinin korunması hakkına sahiptir. Bu madde, çocukların mahremiyetinin korunmasını sağlar.
 • Çocukların teknolojiyi kullanma hakkı: Çocuklar, teknolojiyi öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir. Bu madde, çocukların dijital dünyada aktif rol almalarını sağlar.

Bu maddeler, çocukların daha iyi bir yaşam sürmeleri için gereklidir. Bu maddelerin bildiriye eklenmesi, çocukların haklarının daha geniş bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.

6.ETKİNLİK

3ikfhna

 

Yandaki görseli inceleyiniz. Görselden hareketle defterinize iki dörtlükten oluşan kısa bir şiir yazınız. Şiirinizi yazmaya başlamadan önce konuyu belirleyiniz. Ardından hangi duyguları ele alacağınıza karar veriniz. Şiirinize uygun başlık koymayı unutmayınız.

 

Dünya çocukları konulu bir şiir yazacağım ve şiirimde sevgi, kardeşlik, barış gibi duyguları ele alacağım.

 

 

DÜNYA ÇOCUKLARI

Dünya’nın dört bir yanından,

Geliyoruz biz, kardeş çocuklar,

Irk, din, dil fark etmez,

Hepimiz eşitiz, çocuklar.

 

El ele tutuşalım,

Birlikte büyüyelim,

Dünyayı güzelleştirelim,

Huzurlu bir dünyada.

 

Farklı kültürlerden,

Geliyoruz biz çocuklar,

Birlikte çalışalım,

Dünyayı barışa kavuşturalım.

                          Mesut Hayat 

 

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Ülkemizdeki göçmenlerin yaşadıkları temel sorunları araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıfa getiriniz.

Türkiye’deki göçmenler, ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ekonomik sorunlar: Göçmenler, iş bulma ve geçinme konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında, Türkçe bilmemeleri, iş piyasasında ayrımcılığa maruz kalmaları ve Türkiye’de geçerli iş deneyimi ve eğitimlerinin olmaması yer almaktadır.

Sosyal sorunlar: Göçmenler, yeni bir ülkeye ve kültüre uyum sağlama sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında, dil ve kültürel farklılıklar, aile ve arkadaşlardan uzak kalma, ayrımcılık ve sosyal dışlanma yer almaktadır.

Psikolojik sorunlar: Göçmenler, yaşadıkları zorluklar nedeniyle çeşitli psikolojik sorunlarla da karşılaşabilmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında, travma, stres, kaygı, depresyon ve bağımlılık yer almaktadır.

Diğer sorunlar: Göçmenler, sağlık hizmetlerine erişmekte, eğitime erişmekte ve kaliteli yaşam koşullarında yaşamakta zorluklarla karşılaşabilmektedir.

Türkiye, göçmenler için daha yaşanabilir bir ülke haline getirmek için çeşitli politikalar ve uygulamalar geliştirmektedir. Ancak, bu sorunların çözümü için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

İşte bu sorunların çözümü için yapılabilecek bazı öneriler:

 • Göçmenlerin iş ve eğitime erişimini kolaylaştırmak için politikalar geliştirilmelidir.
 • Göçmenlerin sosyal uyumlarını desteklemek için programlar yürütülmelidir.
 • Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Göçmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapılmalıdır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkiye’deki göçmenlerin yaşam kalitesini iyileştirmeye ve toplumsal uyumu sağlamaya yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır