Dünyanın Beyaz Devleri Buzullar Metni Cevapları Sayfa 147-148-149-150-151-152

Dünyanın Beyaz Devleri Buzullar Metni Cevapları Sayfa 147-148-149-150-151-152

Hazırlık

 1. Dünyamızda önemli bir yer kaplayan buzullar sizce insan yaşamı için neden önemlidir?

Buzullar, dünyamızın birçok yerinde, özellikle kutuplarda ve yüksek dağlarda bulunan devasa buz kütleleridir. İlk bakışta sadece soğuk ve sert kayalar gibi görünseler de, buzullar insan yaşamı için birçok açıdan çok önemlidir.

Su Kaynağı: Buzullar, tatlı suyun en büyük rezervuarlarından biridir. Dünyadaki tüm tatlı suyun %70’i buzullarda bulunur. Buzullar eridiğinde, bu tatlı su nehirlere ve göllere karışarak içme suyu, tarım ve sanayi için kullanılır.

İklim Dengesi: Buzullar, güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtarak Dünya’nın ısınmasını engeller. Bu sayede iklim dengesinin korunmasına yardımcı olurlar. Buzullar eridiğinde, Dünya daha fazla ısınır ve bu da aşırı hava olaylarına, kuraklığa ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açar.

Deniz Yaşamı: Buzullar eridiğinde deniz seviyesi yükselir. Bu durum kıyı bölgelerini sular altında bırakabilir ve birçok insanın evsiz kalmasına neden olabilir. Ayrıca deniz seviyesinin yükselmesi, deniz canlılarının yaşam alanlarını da daraltabilir.

 

 1. İklim değişikliği ifadesinden neler anlıyorsunuz? Açıklayınız.

İklim değişikliği, Dünya’nın ortalama sıcaklığının ve hava olaylarının uzun bir süre boyunca değişmesidir. Bu değişimler doğal olarak da olabilir, insan faaliyetleri de bu değişimleri hızlandırabilir.

 

DÜNYANIN BEYAZ DEVLERİ BUZULLAR

Buzullar ağırlıklarının ve yerçekiminin etkisiyle eğimli bir yüzey üzerinde hareket edebilir.

Ayrıca buzulların taban kısımları ağırlıklarının etkisiyle eriyebilir. Bu da burada çok ince bir su tabakasının oluşmasına neden olur. Bu su tabakası kaygan bir zemin oluşturarak buzulun hareketini kolaylaştırır. Buzulun bu hareketi bir nehrin akışına benzer ama hissedilmeyecek kadar yavaştır. Buzullar hareket ederken üzerinden geçtikleri kayaları çizer, parçalar ve kaya parçalarının bazılarını sürükler. Diğer bir deyişle geçtikleri yerleri aşındırırlar. Bu nedenle yeryüzünü şekillendirmede buzulların önemli bir rolü vardır.

Buzullar vadiler boyunca kayarak denizlerin ve okyanusların kıyılarına kadar ilerleyebilir.

Kıyıya ulaşan buzulun bir bölümü de suyun üzerinde yüzer. Buzulun suyun üzerinde yüzen bölümünden bazen gelgit ya da tsunami sonucunda oluşan dalgaların etkisiyle büyük parçalar kopabilir. Kıyıdan uzaklaşarak suda yüzen bu buz parçalarına “buzdağı” denir.

Tüm buzullar sıcaklık değişikliklerinden etkilenir. Yaz aylarında hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte erimeye başlarlar. Özellikle uzun dönemli sıcaklık artışı buzulların belirgin şekilde küçülmesine neden olur. Geçtiğimiz yüzyılda küresel ısınma nedeniyle birçok buzul küçülmüş, bazıları da tamamen yok olmuştur.

Buzullar, geçmişteki iklim koşullarına ilişkin pek çok bilgi sağlar. Bu nedenle iklim değişikliği konusunda çalışan bazı bilim insanları buzullar üzerinde araştırma yapar. Araştırmalar sırasında özel aletler yardımıyla buzullardan uzun, silindir biçimli örnekler alınır. Bu buz örnekleri üzerinde çeşitli incelemeler yapılır. Örneğin içlerinde bulunan hava baloncukları incelenir. Geçmişte atmosferde bulunan bazı gazlar baloncukların içinde hapsolup günümüze kadar ulaşır. Bu gazların incelenmesiyle atmosferin o zamanlardaki bileşimi belirlenir. Elde edilen veriler sayesinde iklim değişikliğine ilişkin tahminlerde bulunulur.

Pınar DÜNDAR

le51z95

 

ssd49oz

 

 1. Etkinlik

Okuduğunuz metin, bilgilendirici bir metin örneğidir. “Dünyanın Beyaz Devleri Buzullar” isimli  metinden yararlanarak bilgilendirici metinlerin genel özelliklerinden birkaçını aşağıya yazınız.

 • Bilgi verme, doğruya ulaşma ve bir olgunun doğruluğunu kanıtlamak için tamamen bilimsel veriler ışığında yazılan yazılardır.
 • Bu tip yazılar, alanında uzman kişiler tarafından yazılır.
 • Sade ve yalın bir dili vardır.
 1. Etkinlik

Metnin ana fikrini yazınız.

Dünya ikliminin dengelenmesinde önemli bir yere sahip olan buzullar, her geçen yıl biraz daha azalmaktadır.

li64zhf

 

 1. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Buzullar nasıl hareket eder?

Buzullar, ağırlıklarının ve yerçekiminin etkisiyle eğimli bir yüzey üzerinde kayarak hareket eder.

Buzullar yeryüzünü nasıl şekillendirir?

Buzullar hareket ederken üzerinden geçtikleri kayaları çizer, parçalar ve sürükler. Bu aşınma sonucu vadiler, moren setleri ve buzul gölleri gibi yeryüzü şekilleri oluşur.

Buzdağı nedir?

Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçasına buz dağı denir.

 

Buzullar bize hangi konuda bilgi sağlar?

Buzullar, geçmişteki iklim koşullarına ilişkin bilgi sağlar. Buz çekirdekleri incelenerek geçmişte atmosferdeki gazların bileşimi ve sıcaklık değişimleri hakkında bilgi edinilebilir.

Buzulların erimesinin okyanuslara ve denizlere nasıl bir etkisi olabilir? Açıklayarak yazınız.

Buzulların erimesi okyanus ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Bu durum kıyı bölgelerini su altında bırakabilir, tuzlu suyun tatlı su kaynaklarını kirletmesine yol açabilir ve deniz canlıları için tehlike oluşturabilir.

 1. Etkinlik

Metni özetleyerek yazınız.

Buzullar, yeryüzünü şekillendiren ve geçmişteki iklimler hakkında bilgi veren devasa buz kütleleridir. Ağırlıkları ve yerçekiminin etkisiyle hareket eden buzullar, vadiler ve moren setleri gibi yeryüzü şekillerini oluşturur. Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinin sular altında kalmasına neden olabilir.

Buzullar, tatlı suyun %70’ini barındırır ve birçok bitki ve hayvan türü için önemli bir yaşam alanıdır. Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği gibi birçok soruna yol açabilir.

 

nuh8v0u

9. Etkinlik

Aşağıda verilen bilgileri okuyarak örnekleri inceleyiniz. Cümleleri, yönergelere uygun şekilde tamamlayınız.

3w0q6ij

 

10. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki durumların sebeplerini düşününüz? Küresel

ısınmanın etkileri ve küresel ısınmayı engellemenin yolları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Konuşmalarınızda uygun geçiş ifadeleri kullanınız.

 

Küresel Isınma: Bir Tehdit ve Bir Fırsat

Sayın Değerli Konuklar,

Bugün sizlerle küresel ısınma, bu yüzyılın en büyük tehditlerinden biri hakkında konuşmak için buradayım. Hepimiz biliyoruz ki küresel ısınma, gezegenimiz için büyük bir risk oluşturuyor ve etkilerini her geçen gün daha da fazla hissediyoruz.

Eriyen buzullar, artan kuraklık ve seller, hepsi küresel ısınmanın sonucu. Yalnız bu sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorundur da. Küresel ısınma, milyonlarca insanı yerinden edecek, gıda kıtlığına yol açacak ve birçok ülkenin ekonomisini zayıflatacak.

Peki bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz?

En önemli adım, sera gazı emisyonlarını azaltmak. Bunu da fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek yapabiliriz. Ancak bu tek başına yeterli değil. Ayrıca ormanlarımızı korumak ve sürdürülebilir bir tarım sistemi geliştirmek de gerekiyor.

Bireysel olarak da katkıda bulunabiliriz. Daha az araba kullanmak, evlerimizde enerji tasarrufu yapmak ve daha az plastik tüketmek gibi basit değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Fakat bu konuda sadece bireysel çabalar yeterli değil. Hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların da bu sorunun çözümü için birlikte çalışması gerekiyor.

Ne yazık ki küresel ısınmaya karşı mücadelede hala yeterince ilerleme kaydedilemedi. Buna rağmen umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çünkü hala harekete geçmek için zamanımız var. Buna göre hepimiz birlikte çalışırsak, bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum.

Küresel ısınma sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir fırsattır. Bu sorunu çözmek için yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmek, bize yeni iş imkânları ve ekonomik büyüme sağlayabilir. Oysa bu fırsatı değerlendirmezsek, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmamış olacağız.

Sonuç olarak küresel ısınmayla mücadelede her bireyin rolü çok önemli. Unutmayalım, bu sorun hepimizi ilgilendiriyor ve hepimizin bu konuda sorumluluğu var.

Teşekkür ederim.

 1. Etkinlik

Öğretmeninizin kontrolünde dörderli gruplara ayrılınız. Grup içerisinde bir arkadaşınızı yazıcı olarak belirleyiniz. Aşağıda verilen küresel ısınma başlığı altındaki konulardan birini seçiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi bir kâğıda yazarak yazıcı olarak seçilen arkadaşınıza veriniz. Yazıcının verilen metinleri düzenleyerek gözden geçirmesinin ardından yazdıklarınızı diğer gruplarla paylaşınız.

Küresel Isınma:

 1. Küresel ısınmanın etkileri
 2. Küresel ısınmanın nedenleri
 3. Küresel ısınmayı engellemenin yolları

Toplumların küresel ısınmaya bakışı

 

Küresel Isınmayı Engellemek İçin Neler Yapabiliriz?

Dünyamız son zamanlarda garip davranıyor, değil mi? Hava eskisi kadar soğuk değil, denizler yükseliyor ve bazı hayvanlar yok oluyor. Bütün bunların sebebi küresel ısınma. Ama üzülme, biz de bu sorunu çözmek için bir şeyler yapabiliriz!

Küresel ısınma nedir?

Dünyamızı saran bir battaniyeyi düşün. Bu battaniye, güneşin ısısını hapsederek dünyayı sıcak tutar. Fakat son zamanlarda bu battaniye çok kalınlaştı ve güneşin ısısı dünyayı fazla ısıtmaya başladı. Buna da küresel ısınma diyoruz.

Küresel ısınmayı engellemek için neler yapabiliriz?

 • Daha az araba kullan: Arabadan bisiklete binmek, yürümek veya toplu taşıma kullanmak hem hava kirliliğini hem de küresel ısınmayı azaltır.
 • Evde enerji tasarrufu yap: Işıkları ve elektronik cihazları kullanmadığında kapat, ampulleri LED ampullerle değiştir ve evini soğutmak veya ısıtmak için daha az klima kullan.
 • Geri dönüşüm yap: Kâğıt, plastik, cam ve metal gibi atıkları geri dönüştürmek, yeni ürünler üretmek için daha az hammadde kullanmamızı sağlar ve bu da küresel ısınmayı engeller.
 • Daha az et ye: Et üretimi, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağıdır. Daha az et yiyerek ve daha fazla sebze ve meyve tüketerek bu emisyonları azaltabiliriz.
 • Ağaç dik: Ağaçlar, atmosferdeki karbondioksiti emerek küresel ısınmaya karşı savaşmamıza yardımcı olur.

Unutma, küresel ısınma ile mücadelede her bireyin rolü önemlidir. Küçük adımlar bile büyük bir fark yaratabilir!

Ekstra:

 • Arkadaşlarına ve ailene küresel ısınma hakkında bilgi ver.
 • Okulda veya mahallede küresel ısınmayı engellemek için bir proje başlat.
 • Çevreyi korumakla ilgili kitaplar oku ve belgeseller izle.

Birlikte daha güzel bir dünya için çalışalım!

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır