Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87

Hazırlık Çalışmaları

 1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Teknoloji bağımlılığı deyince aklıma, teknolojik cihazları ve uygulamaları kontrolsüz bir şekilde kullanma ihtiyacı duyan, bu cihazlardan uzak kaldığında huzursuzluk, gerginlik ve yoksunluk hisseden kişiler geliyor. Teknoloji bağımlılığı, fiziksel, duygusal ve sosyal sorunlara neden olabilen ciddi bir sorundur.

 1. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

Gün içinde cep telefonu ve bilgisayar başında geçirdiğim süre değişiyor. Okuldayken daha az, evdeyken daha fazla kullanıyorum. Genel olarak günde 3-4 saat civarında teknolojik cihazlarla vakit geçiriyorum. Bu sürenin çoğunu oyun oynayarak, sosyal medyada gezinerek ve video izleyerek geçiriyorum.

GÜNDELİK HAYATIMIZDA E-HASTALIKLAR

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz edici bir durum olmakla birlikte zamanında tedavi edilemezse bireylerin psikolojik ve sosyolojik dünyalarını derinden etkileyebilmektedir. E-hastalıklar olarak da ifade edebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital teknoloji ve sosyal medyanın ivme kazanmasıyla had safhaya ulaşmıştır.

Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini,

Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.

Dijital çağın en yaygın e-hastalığı phubbing’dir (fabbing). İngilizce “phone” (fon) ve “snubbing”

(sınabing) kelimelerinin birleşiminden türeyen bu hastalık, akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinmektedir.

Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındakinin söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir.

İşte bu durum phubbing hastalığı olarak ifade edilmektedir. Phubbing, FOMO “Fear Of Missing

Out” (fiyır of mising aut) adı verilen sosyal medya ve dijital ortamlarda olup bitenleri, haberleri, gelişmeleri kaçırma korkusu da phubbing hastalığını tetiklemekte ve bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.

E-hastalıklar sosyal medya aracılığıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Photolurking (fotolörking) bu hastalıkların başında gelmektedir. Paylaşım içeriğini kimlerin beğendiğine bakmak ve profillerini görüntüleyip incelemek hem zaman kaybına neden olmakta hem de bağımlılık oluşturmaktadır. İnternetten sürekli hastalık belirtilerini arama ve tedavi yöntemlerini araştırma hastalığına ise “siberkondria” (saybırkondiria) adı verilmektedir. Bu hastalığa yakalananlar her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

Bu durum önlenemez sağlık sorunlarına neden olmakta ve tedavi sürecini zedelemektedir. Keza elektronik uykusuzlukda birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır. Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla uğraşan kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektir.

Elektronik uykusuzluk, sağlık açısından da büyük sorunları beraberinde getirmekte sindirim sorunları, kronik yorgunluk ve büyük ağrılara neden olmaktadır.

Hayalet titreşim adı verilen fantom (fantım) vibrasyon da cep telefonlarıyla yaygınlaşan bir e-hastalıktır. Telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hisseden kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektir. E-hastalıklarla baş etmenin en temel yolu akıllı telefon orucudur. Akıllı telefon orucu, sosyal medyaya erişimi engelleyeceği için birey sosyalleşmeye daha fazla zaman bulabilmektedir.

Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması ise dijital detoks sağlayacak. Böylece birey dinlenerekmola verebilecektir. Keza bilgisayar ve internet kullanımının sınırlandırılması ve farklı saatlere kaydırılması da e-hastalık tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Unutulmamalıdır ki e-hastalık özgüven ve dikkat eksikliği oluşturmaktadır. Özellikle Z kuşağının1 bireysel gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Dolayısıyla bu tür hastalıklara yakalanan bireylerin mutlaka tedavi sürecine başlaması gerekmektedir.

                                                                                                                      Dr. Öğretim Üyesi

                                                                                                                      Ali Murat KIRIK

 87nave0

2.ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.

 1. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

Dijital bağımlılık, teknolojik cihazları ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.  Çevremde dijital bağımlılık yaşayan insanlar var. Örneğin, bir arkadaşım, sosyal medyaya çok fazla zaman ayırdığından dolayı ilişkilerinde sorunlar yaşıyor. Diğer bir arkadaşım ise, oyun oynamaya çok fazla zaman ayırdığından dolayı okul başarısını olumsuz etkiliyor.

 1. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

Dijital çağın en yaygın e-hastalığı phubbing olarak adlandırılmaktadır. Phubbing, bireylerin akıllı telefonlarını sürekli elinde tutması ve karşısındaki kişinin söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmasıdır. Bu durum, karşısındaki kişiyi önemsememek anlamına gelmektedir. Phubbing, bireylerin asosyalleşmesine ve toplumdan kopmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ilişkilerinde sorunlara, iş yerinde performans düşüklüğüne ve trafik kazalarına yol açabilmektedir.

 1. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

Siberkondria, internetten sürekli hastalık belirtilerini arama ve tedavi yöntemlerini araştırma hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlar, her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

 1. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

E-hastalığa yakalanmış kişilerin bu hastalıktan kurtulmaları için öncelikle bu hastalığın farkında olmaları gerekmektedir. Bu hastalığın farkında olan kişiler, bu hastalıkla mücadele etmek için gerekli adımları atabilirler.

E-hastalıktan kurtulmanın bazı yolları şunlardır:

 • Teknoloji kullanımını sınırlandırmak: E-hastalığa yakalanmış kişilerin, teknoloji kullanımını sınırlandırmaları gerekmektedir. Bunun için, günde belirli bir saatten fazla teknoloji kullanmamak gibi bir hedef belirlemek faydalı olabilir.
 • Diğer aktivitelere zaman ayırmak: E-hastalığa yakalanmış kişilerin, teknoloji dışındaki aktivitelere de zaman ayırmaları gerekmektedir. Bunun için, spor yapmak, kitap okumak, sosyalleşmek gibi aktivitelere yönelmek faydalı olabilir.
 • Profesyonel yardım almak: E-hastalık, ciddi bir sorun haline gelmişse, profesyonel yardım almak gerekebilir. Bir psikiyatrist veya psikolojik danışman, e-hastalığa yakalanmış kişilere bu hastalıkla mücadele etme konusunda yardımcı olabilir.
 1. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

Hayalet titreşim hastalığı, cep telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hissedilmesi durumudur. Bu hastalığın belirtileri şunlardır:

 • Cep telefonunun titrediğini hissetme: Cep telefonunu cebinde veya çantasında taşırken, cep telefonun titrediğini hissetme
 • Cep telefonunun çalma sesi duyma: Cep telefonu çaldığında, cep telefonunun çalma sesini duyma
 • Cep telefonu ekranında bildirim görme: Cep telefonu ekranında bildirim geldiğinde, bildirimin geldiğini görme

Çevremde bu belirtileri gösteren bir tanıdığım yok. Ancak, bu hastalığın yaygınlaştığını duydum.

Hayalet titreşim hastalığı, teknoloji bağımlılığının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, bu hastalığı yaşayan kişilerin teknoloji kullanımını sınırlandırmaları ve diğer aktivitelere zaman ayırmaları faydalı olabilir.

 

7j6p2hh

4.ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir.

 

 

oi63far

 

8.ETKİNLİK 

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

Bu etkinliğin sınıf ortamında yapılması gerekmektedir. Cevaplanması mümkün değildir.

 

9.ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

7acso9w

Teknoloji bağımlılığı, günümüzde giderek yaygınlaşan bir sorundur. Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi, bu bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojiyi kontrolsüz bir şekilde kullanması ve bu davranışın onun hayatını olumsuz etkilemesi durumudur.

Teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal olmak üzere birçok olumsuz sonucu olabilir. Fiziksel olarak, teknoloji bağımlılığı uyku bozuklukları, kilo alma, göz problemleri gibi sorunlara yol açabilir. Psikolojik olarak, kaygı, depresyon, sosyal izolasyon gibi sorunlara neden olabilir. Sosyal olarak, aile ve arkadaş ilişkilerinin bozulması, okul veya iş hayatında başarısızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için öncelikle bu durumun farkında olmak gerekir. Teknolojiyi ne kadar kullandığımızı ve bu kullanımın hayatımızı nasıl etkilediğini analiz etmeliyiz. Teknolojiyi kontrol altına almak için bazı önlemler alabiliriz. Örneğin, teknoloji kullanımına belirli bir zaman sınırı koyabiliriz, teknolojiyi kullanmadığımız zamanlarda başka aktivitelere yönelebiliriz.

 

Gelecek Derse Hazırlık

 1. Hulusi Behçet:
  • Türk dermatolog ve hekimdir.
  • Behçet Hastalığı’nı tanımlayan isim olarak bilinir.
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapmıştır.
  • Behçet Hastalığı’nın yanı sıra sifiliz, Frengi gibi konularda da çalışmalar yapmıştır.
 2. Gazi Yaşargil:
  • Türk nöroşirurji uzmanıdır.
  • Mikrocerrahi alanında dünya çapında tanınan bir isimdir.
  • ABD’de çalışmış ve burada mikrocerrahi tekniklerini geliştirmiştir.
  • Beyin cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla bilinir ve pek çok ödül almıştır.
 3. Afet İnan:
  • Türk bilim insanı ve tıp doktorudur.
  • Türkiye’nin ilk kadın tıp doktorlarından biridir.
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmıştır.
  • Türkiye’nin ilk kadın rektörü olmuştur.
 4. Oktay Sinanoğlu:
  • Türk kimyager ve bilim adamıdır.
  • Kimya alanındaki çalışmaları ve katkıları ile tanınır.
  • Moleküler biyoloji, termodinamik ve matematik alanlarında da önemli çalışmalar yapmıştır.
  • Nobel Kimya Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
 5. Sabiha Gökçen:
  • Türk kadın aviyatör ve dünyanın ilk kadın savaş pilotlarından biridir.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızıdır.
  • Türk Hava Kuvvetleri’nde görev almış ve birçok uçuş görevinde bulunmuştur.
  • Türk sivil havacılığının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Her biri kendi alanında önemli başarılar elde etmiş, Türk bilim ve tıp dünyasına değerli katkılarda bulunmuş kişiliklerdir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır