Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları Sayfa 70-71-72-73-74-75

Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları Sayfa 70-71-72-73-74-75

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. “Demokrasi” kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırıyor? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.

Demokrasi kelimesi ana özgürlük, eşitlik, hak ve adalet kavramlarını çağrıştırıyor.

 1. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde neler oldu? Sınıfta bilgi paylaşımı yapınız.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de FETÖ tarafından bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbe girişimlerinden biri oldu.

Darbe girişimi, 15 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında başladı. Silahlı kuvvetlerin bir kısmı, FETÖ’nün kontrolüne geçti. Bu askerler, televizyon kanallarını ele geçirdi, köprüleri ve havalimanlarını kapattı, askeri birliklerde ve kamu kurumlarında kontrolü ele geçirdi.

Darbe girişimine karşı halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa döküldü. Halk, darbecilere karşı direnişe geçti. Darbeciler, halka ateş açtı ve birçok kişiyi şehit etti.

Darbe girişimi, 16 Temmuz sabahı saat 07.00 civarında, halkın direnişi ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırıldı. Darbe girişimi sonucunda, 251 kişi şehit oldu, 2.734 kişi yaralandı.

 1. Genel ağdan ve televizyondan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri ve metinleri değerlendiriniz.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir.

HÜRRİYET GÜNEŞİ: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ

Türk demokrasi tarihinin en uzun ve en karanlık gecesiydi 15 Temmuz gecesi. Demokrasimize, millî egemenliğimize karşı yapılan savaş boşa çıktı. O gecenin en karanlık saatlerinde, iman ateşiyle yanan genç ihtiyar, kadın erkek, herkes o kara geceye bir güneş gibi doğdu. Karanlığı yara yara ilerley­en bu millî ruh, millî bir zaferde beden buldu.

Ülkemizi ve geleceğimizi ipotek altına almak isteyen karanlık odakların son oyunu; fikir ve düşünce dünyalarını zehirleyip devşirdiği insanlar eliyle, vatanımızı kaosa sürükleyerek nihai hedeflerine ulaş­maya çalıştı. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğu vatanımızda, demokrasi dışı yollarla mil­letin iktidarını ele geçirmek istediler. Demokrasi bilinci kazanmış olan ve demokrasinin nimetlerinden yararlanmanın tadına varan halk, 15 Temmuz gecesi ülkesini ve millî egemenliğini hiç kimseye kaptır­mayacağını tüm dünyaya gösterdi. Hem de öyle bir sahiplenmeydi ki bu; canını, kanını ortaya koyarak, ülkesine sahip çıkanlar o gün bir destan yazdı. Halkı hiçe sayanlara, halkın tercihlerini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.

Millî şair, o büyük ve inanmış adam Mehmet Âkif Ersoy,

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

diyordu ya. İşte bu dizelerle büyüyen bu güzide millet, yurdunu o alçaklara teslim etmedi. Hakk’ın bayrağını indirtmedi yere. Göklerde yankılanan Allahü ekber nidaları, savaş uçaklarını alaşağı etti. Millet yeniden yazdı “Diriliş” destanını.

(…)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde de belirttiği üzere, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak için, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” İşte bu asil kandır: Ömer Halisdemir’i gözünü kırpmadan şehadete götüren. İşte bu asil kandır: İnsanların hayatı pahasına bu hain girişime karşı koymasını sağlayan.

Bugün bize düşen görev 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni gelecek kuşaklara anlatmak. Demokrasi uğruna toprağa düşen şehitlerimizi her yıl anmak ve milletimizin şuurunu tehlikelere karşı uyanık tutmaktır. Geleceğe yürürken geçmişten ders alarak ilerlemek gerekir. Edirne’den Van’a, Muğla’dan Kars’a tüm yurtta anma programları düzenlemeli, demokrasi kültürü anlatılmalı, millî iradeye herkesin sahip çıkması gerektiği vurgulanmalıdır.

Ümit KANTAR

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde italik yazılan bölümleri inceleyiniz. Niçin italik yazıldığını yorumlayınız.

Bir başkasından olduğu gibi aktarılan alıntı sözler italik olarak yazılmıştır.

 

3.ETKİNLİK

Genel ağdan okuduğunuz veya televizyondan izlediğiniz “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bil­gileri sınıfta anlatınız. Bu bilgilere, hangi bilgi kaynaklarını kullanarak ulaştığınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bugün sizlerle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum.

15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen milletimiz, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmış ve darbe girişimini başarıyla bertaraf etmiştir.

Darbe girişimi, gece saatlerinde başladı. FETÖ’ye mensup askerler, önce televizyon kanallarını ve köprüleri ele geçirdi. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu Marmaris’teki yazlık konutuna helikopterle saldırdı. Erdoğan, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Darbe girişiminin haberi, kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı sokağa çıkmaya çağırdı. Bu çağrı üzerine, milyonlarca insan, sokaklara akın etti.

Darbeciler, sokaklarda karşı koyan halka ateş açtı. Darbe girişimi sırasında, 240’ı aşkın sivil, polis ve asker şehit oldu, 2 bin 196 kişi de yaralandı.

Milletin kararlı direnişi karşısında, darbeciler başarılı olamadı. Askeri birlikler, darbecilere karşı harekete geçti. Darbe girişimi, sabah saatlerinde bastırıldı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösterdi. Bu zafer, tüm dünyada demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren insanlara ilham kaynağı oldu.

Bu bilgilere ulaşmak için, genel ağda çeşitli haber sitelerini ve televizyon kanallarını kullandım. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili kitaplar ve belgesel filmler de izledim.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki görselde insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hangi duygular içinde olabilirler? Değerlendiriniz.

2uimcey

Bu fotoğrafta farklı yaşlardan farklı mesleklerden ve farklı sosyoekonomik statülerden insanlar, tek bir amaç uğruna bir araya gelmiştir: Demokrasilerini ve milli iradelerini korumak.

Bu fotoğrafta insanların yüzlerinde görülen öfke, kararlılık ve mücadele ruhunu görmek mümkündür. Bu insanlar, kendileri ve gelecekleri için tehlike altında olduklarını biliyorlardı ve bu tehlikeye karşı durmaya kararlılardır.

6.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.

SORU: 15 Temmuz darbe girişiminin amacı nedir?

CEVAP: 15 Temmuz darbe girişiminin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak, demokrasiyi ve millî egemenliği yıkmaktı. Darbeciler, ülkeyi kaos ortamına sürükleyerek iktidarı ele geçirmek istiyorlardı.

SORU: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin gelecek nesillere aktarılması için neler yapılmalıdır?

CEVAP:

 • 15 Temmuz ile ilgili belgesel filmler, kitaplar ve diğer görsel-işitsel araçlar hazırlanmalı
 • 15 Temmuz anma programları düzenlenmeli
 • 15 Temmuz konulu müze ve sergiler açılmalı
 • 15 Temmuz ile ilgili eğitim programları düzenlenmeli

SORU: Darbe girişimine karşı halk nasıl bir tepki verdi?

CEVAP: Darbe girişimine karşı halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa döküldü. Milyonlarca insan, meydanları doldurarak darbecilere karşı direndi.

30oetyf

 

8.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden büyük harflerin kullanıldığı örnek cümleleri tespit ediniz. Sonra bu örneklerde büyük harflerin niçin kullanıldığını belirleyerek aşağıya yazınız.

Göklerde yankılanan Allahü ekber nidaları, savaş uçaklarını alaşağı etti. Millet yeniden yazdı “Diriliş” destanını.

Bu cümlede din ile ilgili özel isimler ile cümlenin başında büyük harfin kullanıldığını görmekteyiz.

9.ETKİNLİK

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi”nin kazanıldığı gece ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgi­lendirici bir yazı yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kulla­nınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Bir Milletin Diriliş Gecesi

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir gecedir. Bu gece, demokrasimize ve özgürlüğümüze yapılan hain bir saldırıya karşı, milyonlarca insan tek yürek olarak meydanlara dökülerek, demokrasimizi ve milli irademizi korumuştur.

O gece, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar, darbecilere karşı tek vücut olmuştur. Herkesin tek bir amacı vardı: Demokrasimizi ve milli irademizi korumak.

Darbeciler, tanklarla, helikopterlerle ve silahlarla halkı korkutmaya çalıştılar. Ancak halk, bu hain girişime karşı boyun eğmedi. Şehit ve gazilerimiz, demokrasimiz için canlarını feda ettiler.

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin asla teslim olmayacağını, demokrasisine ve milli iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya gösterdi. Bu gece, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan bağlılığının bir göstergesidir. Bu zafer, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren tüm insanlara ilham kaynağı olmuştur.

O gece, benim de yaşadığım duygular, tarifsizdi. Şehit ve gazilerimize olan minnettarlığım, kelimelerle anlatılamaz. Bu gece, Türk milletinin gücünü ve birlikteliğini bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi, asla unutulmayacak bir gecedir. Bu geceyi, gelecek nesillere aktarmak ve demokrasi bilincini güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

“Bir milletin kaderini değiştiren geceler vardır. 15 Temmuz da böyle bir geceydi. O gece, Türk milleti, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktı. Bu zafer, Türk milletinin asla yenilmeyeceğinin bir göstergesidir.”

 

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Askeri akademideki başarılarıyla dikkat çekti ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında önemli bir lider olarak ortaya çıktı.

I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale ve Filistin cephelerinde görev aldı. Ancak, savaş sonrasında Osmanlı’nın işgal edilmesi ve ulusal bir direnişin başlamasıyla ön plana çıktı. 1919’da Samsun’a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.

Atatürk, savaş sırasında ordularıyla birlikte önemli zaferlere imza attı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi kritik dönemeçlerdeki başarıları, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasını sağladı.

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Atatürk, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye’yi modernleştirmek ve Batılı bir hükümet sistemini benimsemek amacıyla geniş kapsamlı reformlara öncülük etti. Hukuk, eğitim, dil ve kültürde bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

Atatürk, sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda bir devrimci ve vizyoner bir lider olarak da hatırlanır. Ölümünden sonra bile, onun mirası Türkiye’nin temel değerlerinden biri olarak yaşamaya devam etmektedir.

Anı türüyle ilgili bilgiler toplayınız.

Anı, bir kişinin yaşamını, tanık olduğu veya duyduğu olayları edebi bir dil kullanarak anlattığı yazılardır. Bu yazı türü, kişinin hayatındaki önemli ve unutulmaz anıları, anılmaya değer bulduğu olayları içerir.

Anılar, geçmişte yaşanmış olayların anlatıldığı bir yazı türüdür.

Anılar, öğretici nitelik taşıyan bir yazı türüdür çünkü geçmişte yaşanmış olayların ışığında, insanların davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Anılar, gerçekleşen olaylara odaklanır. Anlatılan olayın geçtiği yer, zaman ve kişiler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Anlatılan dönemin atmosferini ve zihniyetini yansıtarak belge niteliği taşır. Anılar, o dönemde yaşanan olayların, insanların düşüncelerinin ve duygularının bir yansımasıdır.

Temel yazma amacı, hayat tecrübelerini paylaşmak, döneme ışık tutmak ve yaşanmış olayları anlamamıza yardımcı olmaktır. Anılar, yazarın kendi hayatından kesitler sunarak okuyuculara hayat tecrübelerini aktarır. Ayrıca, o dönemde yaşanan olayların anlaşılmasına yardımcı olur.

Objektif bir bakış açısıyla yazılırlar. Anılar, yazarın kendi deneyimlerini ve gözlemlerini aktardığı için, öznel bir bakış açısıyla yazılabilir. Ancak, bu bakış açısı, yazarın kişisel duygu ve düşüncelerini aktarmaktan ziyade, olayın gerçekliğini yansıtmaya yönelik olmalıdır.

Dil, heyecanı vurgulamak ve gerçekleşen olayları etkili bir şekilde aktarmak için kullanılır. Anılarda, yaşanılan olayların heyecanını ve etkisini okuyucuya aktarmak için, güçlü ve etkileyici bir dil kullanılır.

Anılar, yazarın hayatına, konularına ve dönemlerine göre çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Örneğin, bir yazarın kendi hayatını anlatan anılarına otobiyografi, bir dönemin siyasi olaylarını anlatan anılarına tarihsel anı, bir kişinin mesleki hayatını anlatan anılarına mesleki anı denir.

Sürükleyici bir anlatımla kaleme alınır ve okuyucunun ilgisini çekmeyi amaçlar. Anılarda, yaşanan olayların heyecanını ve etkisini okuyucuya aktarmak için, sürükleyici bir anlatım kullanılır.

Anı yazarları, kitaplarına elinde bulunan fotoğrafları veya belgeleri ekleyerek eserlerini destekleyebilirler. Bu fotoğraflar ve belgeler, anıların gerçekliğini ve güvenilirliğini desteklemeye yardımcı olur.

Atatürk, Millî Mücadele yıllarında neler yapmış? Araştırınız.

Millî Mücadele yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk büyük liderlik ve stratejik yetenekleriyle Türk milletini bağımsızlık mücadelesinde yönlendirmiş ve önemli kararlar almıştır. İşte Atatürk’ün Millî Mücadele yıllarında gerçekleştirdiği bazı önemli faaliyetler:

 1. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919): Atatürk, Anadolu’da işgal kuvvetlerine karşı bir direnişin öncülüğünü yapmak amacıyla Sivas’a gitmek üzere Amasya’ya geçti. Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak, ulusal bir kongre düzenlenmesini ve hükümetin işgale karşı direnişi desteklemesini önerdi.
 2. Erzurum ve Sivas Kongreleri (1919): Atatürk, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılarak millî birlik ve bağımsızlık için alınacak tedbirleri tartıştı. Bu kongreler, Millî Mücadele’nin temelini oluşturdu.
 3. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921): Türk Ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan kuvvetlerine karşı zafer elde etti. Bu zafer, Türk ordusunun moralini yükseltti ve düşman kuvvetlerinin Türk topraklarından çekilmesine neden oldu.
 4. Büyük Taarruz (26 Ağustos – 9 Eylül 1922): Atatürk’ün liderliğindeki Türk ordusu, Büyük Taarruz’u gerçekleştirerek düşman kuvvetlerini bozguna uğrattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu zaferin sembolü oldu ve Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamasını simgeliyor.
 5. Lozan Konferansı (1922-1923): Atatürk, Lozan Konferansı’nda Türkiye’nin bağımsızlığını ve sınırlarını savunarak önemli diplomatik başarılar elde etti. Konferans sonunda, Türkiye’nin egemenliği ve sınırları uluslararası alanda tanındı.
 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (29 Ekim 1923): Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine modern bir ulus devletinin temellerini attı. Kendisi, Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Bu faaliyetler, Atatürk’ün Millî Mücadele sürecindeki liderliğini ve kararlılığını gösterir. Bu dönemdeki başarıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve bağımsızlığını sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır