İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 61-62-63-64-65

İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 61-62-63-

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1.Ülkemizin başka bir devlet tarafından işgal edildiğini düşününüz. Böyle bir durumda neler hisseder, nasıl davranırdınız? Açıklayınız.

Ülkemizin başka bir devlet tarafından işgal edilmesi, benim için büyük bir üzüntü ve öfke kaynağı olurdu. Vatanımın bağımsızlığını ve özgürlüğünü kaybetmenin verdiği acı, tarif edilemez bir şeydir. Böyle bir durumda neler hisseder ve nasıl davranırdım?

İlk olarak büyük bir üzüntü ve öfke hissederdim. Vatanımın işgal edilmesinin kabul edilemez bir şey olduğunu düşünürdüm. Bu durum, benim için büyük bir hayal kırıklığı olurdu.

İkincisi, vatanımı kurtarmak için elimden geleni yapardım. Vatanım için savaşmak, benim için büyük bir onur olurdu. Bu amaçla, birliğe ve beraberliğe önem verir, diğer vatandaşlarla birlikte hareket ederdim.

Üçüncüsü, düşman işgali karşısında mücadele etmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmeye çalışırdım. Bu amaçla, askeri eğitim alabilir, silah kullanmayı öğrenebilirdim.

2.Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz düşman işgali karşısında neler yapmıştır?

Kurtuluş Savaşı, milletimizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmak için verdiği mücadeledir. Bu mücadele, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz, düşman işgali karşısında büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, genç, yaşlı herkes elinden geleni yapmıştır.

Milletimiz, düşman işgali karşısında şu adımları atmıştır:

 • Millî Mücadele’nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında birleşmiştir.
 • Millî mücadelenin haklılığını tüm dünyaya duyurmak için çalışmalar yapmıştır.
 • Düşman işgaline karşı silahlı mücadele vermiştir.
 • Düşman işgali karşısındaki tüm zorluklara rağmen, yılmadan ve pes etmeden mücadele etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda, milletimiz bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmıştır. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli simgesidir.

 

1.ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Sizce metnin devamında, paragrafta anlatılan olay ne şekilde gelişmiş olabilir? Tahmin ederek yazınız. Metni dinledikten sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz.

“İngiliz komutan Rumeli Feneri’ndeki camiyi abluka altına aldı. Namaz kılan Türklerin dışarı çıkmasını bekledi. Namazdan birer ikişer çıkmaya başlayan Türkler, karşılarında İngiliz askerlerini görünce şaşırdılar. Rumların kendilerini şikâyet ettiklerini anladılar. İngiliz yüzbaşı camiden çıkanların bir kenarda toplanmasını ve muhtarın gelmesini istedi.”

Tahmin:

İngiliz yüzbaşı, muhtarın gelmesini bekledikten sonra, ona Rumların şikayetini iletti. Rumlar, Türklerin kendilerine saldırdığını iddia ediyorlardı. İngiliz yüzbaşı, muhtarın Türklerden şikâyeti araştırmasını ve gerekli önlemleri almasını istedi. Muhtar, Türklerin masum olduğunu iddia etti ancak İngiliz yüzbaşı, muhtarın sözlerine inanmadı.

2.ETKİNLİK

“Aklımdaki Kelime” oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyarak oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız.

Aklımdaki Kelime

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi aklınızda tutunuz. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya gelerek içinde bu kelimenin de olduğu altı kelimeyi tahtaya yazınız.
Arkadaşlarınız size “Canlı mı? Hareket ediyor mu? Ses çıkarıyor mu? Renkli mi? Büyük mü? vb.” sorular yöneltecektir. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle arkadaşlarınızın aklınızda tuttuğunuz kelimeyi bulmalarını sağlayınız.
Kelimeyi bulan arkadaşınızı tahtaya çağırarak kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmasını isteyiniz. Bu sırada diğer arkadaşlarınızdan kelimenin anlamına Türkçe sözlükten bakmalarını, arkadaşınızın kelimeyi cümlede anlamına uygun kullanıp kullanmadığını kontrol etmelerini isteyiniz.
Seçilen kelime cümle içerisinde uygun bir şekilde kullanılmışsa cümleyi yazan öğrenci kendi seçtiği kelimenin içinde olduğu yedi kelimeyi yazma hakkı kazanır. Uygun değilse başka bir öğrenci tahtaya gelerek yeni bir cümle yazar. Oyun bu şekilde devam eder.

Bu oyun sınıf içinde oynanacak.

 3.ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: İngilizlerin yurdumuzu işgali sonucu Memiş Reis’in yaptıkları

Metnin ana fikri: Vatan söz konusu olduğunda herkes elini taşın altına koyar.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelere göre metne farklı özellikte dört başlık belirleyip yazınız.

Tek kelimelik başlığım: MÜCADELE

İki kelimelik başlığım: VATAN MÜCADELESİ

Üç kelimelik başlığım: MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI

Cümle şeklindeki başlığım: BAĞIMSIZLIĞIMIZI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ.

 

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

İngilizler Sarıyer’de Türk halkına ne tür zorluklar yaşatıyordu?

Türklerin dinlerine karışmışlar, ibadetlerine engel olmaya onlara zulmetmeye çalışmışlar.

Rumlar, İngiliz askerlerine yaptıkları şikâyetlerde Türkler için neler söylüyorlar?

Onların kendilerine savaş ilan ettiklerini, onların Rumları öldürmeye kast ettiklerini dinlerini yaşayamadıklarını söylemişler.

İngiliz komutan nereyi abluka altına alıyor?

Rumeli Feneri’ndeki cami’yi abluka altına almıştır.

İngiliz komutan meydanda toplanan Türklerden ne istiyor?

Herkesin evinde sağda solda sakladığı ne kadar silah tüfek tabanca kılıç kama kasatura varsa buraya getirmesini söylemiştir.

Muhtar Memiş’e neden ‘İngiliz Memiş’ adı veriliyor?

Çünkü yiğit ve cesur bir adammış. İngilizlere ders verdiği için kahramanlık yaptığı için İngiliz Memiş demişlerdir.

İngiliz komutanın isteği karşısında siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

Ben de halkı örgütlemeye çalışır vatan savunması için elimden geleni yapardım.

 

6.ETKİNLİK

a. Metin türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Hikâye: Olmuş ya da olması mümkün bir olayın çok uzun olmayacak şekilde anlatıldığı edebi türdür. Gerçekleşmesi mümkün bir olayı yer (mekân), zaman, kişi (şahıs) ve varlık kadrosu, olay örgüsü gibi unsurlarla birlikte anlatır.
Fabl: Fablların en önemli özelliği, okuyucuya hayat konusunda bir ders verecek şekilde mesajlar içermesidir. Bunun yanında olay kişileri çoğunlukla hayvanlardan veya bitkilerden seçilir.
Masal: Masalların en önemli özelliği ise tamamıyla hayal ürünü olmasıdır. Bu türde, çoğunlukla olağanüstü durum veya olaylar, olağanüstü nitelikteki kahramanlara dayandırılarak anlatılır.

b. Dinlediğiniz metnin türü bunlardan hangisidir? Neden? Açıklayınız.

Hikayedir. Çünkü yaşanmış ya da yaşanmış olayları anlatmıştır.

Metni bir kez daha dinleyiniz. Metne ait hikâye unsurlarını yazınız.

Şahıs kadrosu: İngiliz Memiş, İngiliz Yüzbaşı, halk, tercüman
Yer (mekân): Köy meydanı, İstanbul
Olay: İngilizlerin işgal hareketlerine kahramanca karşı koyan Memiş Muhtar ve halkın onlara ders vermeleri
Zaman: Kurtuluş Savaşı zamanı

 

7.ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesi ile gruplara ayrıldıktan sonra İngiliz komutan, Muhtar Memiş, Şikâyetçi Rum ve Tercüman rollerinden birini seçiniz. Ardından gruplar hâlinde metindeki olayları canlandırınız.

Bu etkinliği sınıf içinde öğretmen gözetiminde yapılacaktır.

 

8.ETKİNLİK

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz önemli bir tehditle karşılaştı. Hükûmeti devirip yönetimi ele almak isteyen bazı güçler, o gece onlara engel olmak isteyen çok sayıdaki vatandaşımızı şehit etti. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırmadan da yararlanarak o gece kahramanlık gösteren bir insanın hikâyesini defterinize yazınız. Hikâyenizi yazarken aşağıdaki aşamalara uyunuz.

ÖMER HALİS DEMİR HAYATI

5 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir darbe girişimi gerçekleşti. Bu girişimi gerçekleştiren güçler, hükûmeti devirip yönetimi ele geçirmek istiyorlardı. Darbe girişimine karşı çıkan vatandaşlar, sokaklara dökülerek onlara engel olmaya çalıştı. Bu vatandaşlardan biri de Ömer Halisdemir’di.

Ömer Halisdemir, 1974 yılında Gaziantep’te doğdu. 1995 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu ve 2009 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na katıldı. 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini gerçekleştiren güçlerin ele geçirdiği Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalıştı.

Ömer Halisdemir, darbeci General Semih Terzi’nin helikopterle Akıncı Üssü’ne gitmesini engellemek için harekete geçti. Terzi’yi helikoptere binmeden önce vurdu ve darbe girişimini engellemek için önemli bir adım attı.

Ömer Halisdemir’in bu kahramanca davranışı, darbe girişimini engellemek için sokaklara dökülen vatandaşlara büyük moral verdi. Halisdemir, darbe girişimi sırasında şehit oldu.

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz’un kahramanıdır. O, vatan sevgisi ve cesareti ile tarihe geçmiştir.

Ömer Halisdemir’in Kahramanlığı

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini gerçekleştiren güçlerin ele geçirdiği Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalıştı. Darbeci General Semih Terzi’nin helikopterle Akıncı Üssü’ne gitmesini engellemek için harekete geçti. Terzi’yi helikoptere binmeden önce vurdu ve darbe girişimini engellemek için önemli bir adım attı.

Halisdemir’in bu kahramanca davranışı, darbe girişimini engellemek için sokaklara dökülen vatandaşlara büyük moral verdi. Halisdemir, darbe girişimi sırasında şehit oldu.

Ömer Halisdemir’in kahramanlığı, birçok yönden önemli bir örnek teşkil etmektedir. Halisdemir, vatan sevgisi ve cesareti ile tarihe geçmiştir. Onun kahramanlığı, gelecek nesillere de ilham kaynağı olacaktır.

HİKAYEM

Ömer Halisdemir, küçük yaşlardan itibaren vatan sevgisi ile yetişmiş bir askerdir. Askeri okula girdikten sonra, kendini vatan savunmasına adamıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na katıldıktan sonra, her türlü zorluğa göğüs gererek, kendini mesleğine adamıştır.

15 Temmuz gecesi, darbe girişimini duyduğunda, hemen harekete geçmiştir. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalışmış ve darbeci General Semih Terzi’yi engellemek için harekete geçmiştir. Terzi’yi helikoptere binmeden önce vurarak, darbe girişimini engellemek için önemli bir adım atmıştır.

Halisdemir’in bu kahramanca davranışı, darbe girişimini engellemek için sokaklara dökülen vatandaşlara büyük moral vermiştir. Halisdemir, darbe girişimi sırasında şehit olmuştur. Ancak, onun kahramanlığı, gelecek nesillere de ilham kaynağı olacaktır.

 

 

 

 

 

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yardıma muhtaç insanlar için çalışan kurum ve kuruluşları araştırınız.

Türkiye’de yardıma muhtaç insanlar için çalışan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar ve kuruluşlar, maddi yardım, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, psikolojik destek, barınma ve beslenme gibi çeşitli alanlarda yardımlar sağlamaktadır.

Devlet Kurumları

Devlet kurumları, yardıma muhtaç insanlara yönelik en önemli destekleri sağlayan kurumlardır. Bu kurumlardan bazıları şunlardır:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi yardım, gıda yardımı, yakacak yardımı, sağlık yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı gibi çeşitli yardımlar sağlamaktadır.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında engelli hizmetleri, çocuk hizmetleri, yaşlı hizmetleri, kadın hizmetleri, sığınma hizmetleri gibi hizmetler yer almaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığı, yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetler arasında tıbbi tedavi, ilaç, rehabilitasyon gibi hizmetler yer almaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları, yardıma muhtaç insanlara yönelik önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır:

 • Kızılay: Kızılay, afet yardımları, kan bağışı, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal yardımlar gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir.
 • Mehmetçik Vakfı: Mehmetçik Vakfı, şehit ve gazi yakınlarına maddi yardım, sağlık yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı gibi çeşitli yardımlar sağlamaktadır.
 • Darülaceze: Darülaceze, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara barınma, beslenme, sağlık ve sosyal hizmetler sağlamaktadır.
 • İhtiyaç Haritası: İhtiyaç Haritası, yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşarak onlara ihtiyaç duydukları yardımları sağlamaya çalışan bir platformdur.
 • Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu kurumların ve kuruluşların yanı sıra, yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalar yürüten birçok özel kuruluş da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, çeşitli bağış ve yardım kampanyaları düzenleyerek yardıma muhtaç insanlara destek olmaktadır.

64-65

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır