İnsan Hakları Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 91-92-93-94

İnsan Hakları Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 91-92-93-94

Düşünelim – Tartışalım

 1. İncelediğiniz “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlayan bir belgedir. Bildirge, 30 maddeden oluşmakta ve bu maddelerde, herkesin yaşam hakkı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı, adil yargılanma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, çalışma hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı gibi temel haklar yer almaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile ilgili önemli gördüğüm bilgiler şunlardır:

 • Bildirge, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlamaktadır. Bu haklar, ırk, renk, cinsiyet, din, dil, siyasi görüş, sosyal köken veya diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkes için geçerlidir.
 • Bildirge, evrensel bir belgedir. Bu, tüm ülkeler ve kültürler için geçerli olduğu anlamına gelmektedir.
 • Bildirge, bağlayıcı bir belge değildir. Ancak, tüm ülkelerin bu bildirgeyi benimsemesi ve uygulamaya çalışması beklenmektedir.

 

 1. İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir?

İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları önemlidir çünkü bu haklar, insanların onurlu ve özgür bir şekilde yaşamalarını sağlar. Bireysel haklar, herkesin kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmasını ve kendi tercihlerini özgürce yapmasını sağlar. Toplumsal haklar ise, insanların bir arada barış ve uyum içinde yaşamalarını sağlar.

İNSAN HAKLARI

Yukarıdaki görseller neleri çağrıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz.

Bu şiirin konusu insan hakları ve eşitlik olabilir.

 1. Etkinlik

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Şair “Tüm insanlar hür doğarlar.” dizesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

“Tüm insanlar hür doğarlar.” dizesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesinde yer almaktadır. Bu dize, tüm insanların doğuştan sahip olduğu özgürlüğü vurgulamaktadır. Bu özgürlük, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, tüm insanlar için geçerlidir.

Bu dize ile anlatılmak istenen şudur:

 • Tüm insanlar, ırk, renk, cinsiyet, din, dil, siyasi görüş, sosyal köken veya diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin, doğuştan özgürdür.
 • Bu özgürlük, insanların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını ve kendi tercihlerini özgürce yapmalarını sağlar.
 • Bu özgürlük, insanların onurlu ve özgür bir şekilde yaşamalarını mümkün kılar.
 1. Tüm insanların eşit olarak sahip oldukları haklar nelerdir?
 • Yaşam hakkı: Herkesin yaşam hakkına sahiptir. Bu hak, kimsenin keyfi olarak öldürülmesini yasaklamaktadır.
 • Özgürlük hakkı: Herkes özgürdür. Hiç kimse kölelik veya esaret altında tutulamaz.
 • Eşitlik hakkı: Herkes eşit haklara sahiptir. Bu hak, ayrımcılığa karşı koruma sağlamaktadır.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, herkesin özgürce düşünebilmesini ve düşüncelerini ifade edebilmesini sağlamaktadır.
 • Din ve vicdan özgürlüğü: Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, herkesin kendi inancını seçmesini ve bu inancını yaşamasını sağlamaktadır.
 • Eğitim hakkı: Herkes eğitim alma hakkına sahiptir. Bu hak, herkesin bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktadır.
 • Barınma hakkı: Herkesin barınma hakkı vardır. Bu hak, herkesin yeterli ve güvenli bir yerde yaşamasını sağlamaktadır.
 1. İnsanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar?

Kölelik berbat bir şeydir. İnsanın haysiyetine ve insan olma hakkına aykırı bir durumdur.

 1. “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin yayımlanması insanlığa neler katmıştır?

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin yayımlanması, insanlığa şu katkıları sağlamıştır:

 • İnsan haklarının evrensel bir temele oturtulmasını sağlamıştır.
 • İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için bir yol haritası çizmiştir.
 • İnsan haklarının savunulmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.
 1. Dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir?

Özgürlüğün Önemi

 1. Etkinlik

“Adil sözcüğü ‘eşit’ anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.” Andi İVEY (Endi İVİ)

Defterinize yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Andi İvey’in yukarıdaki özdeyişi, adalet ve eşitlik kavramlarının birbirinden farklı olduğunu vurgular. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır. Bu iki kavram çoğu zaman birbirine karıştırılır. Ancak her zaman eşit olmak adil olmayabilir.

Günlük hayattan örnekler vermek gerekirse, bir sınıfta tüm öğrencilere aynı miktarda ödev verilmesi eşitlik olabilir. Ancak, bazı öğrencilerin daha fazla ödev yapmaya ihtiyacı varsa bu adil olmayabilir. Bu durumda, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ödev miktarı ayarlanmalıdır.

Bir başka örnek olarak, bir yarışmada tüm yarışmacıların aynı ödülü kazanması eşitlik olabilir. Ancak, bazı yarışmacıların daha fazla çaba sarf ettiğini ve daha fazla hak ettiğini düşünürsek bu adil olmayabilir. Bu durumda, yarışmacıların çabalarına göre ödüller dağıtılmalıdır.

Adil olmak, her zaman eşit olmak anlamına gelmez. Adil olmak, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Bu, bazı durumlarda eşitliği gerektirebilirken, bazı durumlarda eşitliği gerektirmeyebilir.

 1. Etkinlik

Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın üç arkadaştır. Annesi bir gün Gizem’e dokuz erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine beş erik ayırır. Ayşe ve Derya’ya ise ikişer erik verir.

 1. Gizem’in yaptığı doğru mudur? Açıklayınız.

Hayır, Gizem’in yaptığı doğru değildir. Gizem’in annesi ona dokuz erik vermiştir ve bu eriklerin hepsini arkadaşlarıyla paylaşmasını söylemiştir. Gizem ise kendisine beş erik ayırır ve Ayşe ve Derya’ya ise ikişer erik verir. Bu durumda, Gizem kendisine üç erik fazla ayırır. Bu adil değildir.

 1. Derya ve Ayşe kendini nasıl hissetmiş olabilir?

Derya ve Ayşe kendilerini adil olmayan bir şekilde davranılmış gibi hissedebilirler. Gizem’in kendilerine ikişer erik vermesi, kendilerinin Gizem’den daha az önemli olduğunu düşündürebilir. Bu durum, onların Gizem’e karşı kızgınlık veya kırgınlık duymasına neden olabilir.

 1. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu?

Gizem eriklerin hepsini eşit olarak paylaşsaydı doğru davranmış olurdu. Yani, Ayşe ve Derya’ya da üçer erik verirdi. Bu durumda, herkes eşit miktarda erik alır ve kimse adil olmayan bir şekilde davranılmış gibi hissetmezdi.

 1. Etkinlik

Görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğretmeninizden söz alarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

b5du0mc

Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız.

Metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz.

Konu: Adaletin Önemi

Ana düşünce: Adalet insanlık için en önemli kavramdır.

Yardımcı düşünceler: Adalet kişi çıkarlarını gözetmez, Adalet herkes için aynı işler.

Başlık: Daha Mutlu Bir Dünya İçin Adalet

 

Daha Mutlu Bir Dünya için Adalet

Adalet, insanlık için en önemli kavramlardan biridir. Adalet, herkesin hak ettiği şeyi almasıdır. Bu, herkes için aynı şeyi almasını değil, herkesin ihtiyacı olan şeyi almasını ifade eder.

Adalet, kişi çıkarlarını gözetmez. Adaletin tek amacı, herkesin hak ettiği şeyi almasını sağlamaktır. Bu nedenle adalet; zengin veya fakir, güçlü veya güçsüz, ünlü veya tanınmayan herkes için aynı şekilde işler.

Adalet, daha mutlu bir dünya için gereklidir. Adaletin olduğu bir dünyada, insanlar kendilerini güvende hissederler. Adaletin olduğu bir dünyada, insanlar haklarını korurlar ve eşit fırsatlara sahiptirler. Adaletin olduğu bir dünyada insanlar daha mutlu ve huzurlu yaşarlar.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır