Özür Metni Cevapları Sayfa 107-108-109-110

Özür Metni Cevapları Sayfa 107-108-109-110

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Çevreye zarar verenlere nasıl davranıyorsunuz? Neden?

Çevreye zarar verenlere karşı tutumum, eylemlerinin ciddiyetine ve kasıtlı olup olmadığına bağlıdır. Küçük ve farkında olmadan yapılan hatalara karşı nazik ve bilgilendirici bir şekilde yaklaşırım. Kişiye çevreye verdikleri zararın farkındalığını kazandırmaya ve daha bilinçli davranmaları için teşvik etmeye çalışırım.

Ancak, kasıtlı ve büyük çaplı çevre tahribatı yapanlara karşı daha sert bir tutum sergilerim. Bu tür kişilerin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ve doğaya karşı büyük bir suç olduğunu açıkça dile getiririm. Yasal yollarla cezalandırılmaları için elimden geleni yaparım ve çevreye verdikleri zararın telafi edilmesi için mücadele ederim.

 1. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sorunlara ne tür önlemler alınabilir? Tartışınız.

Yaşadığım yer Denizli’de maalesef birçok çevre sorunu mevcuttur. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

 • Hava kirliliği: Özellikle kış aylarında kömür ve doğalgaz kullanımının artması hava kirliliğine yol açmaktadır.
 • Su kirliliği: Fabrikalar ve evlerden çıkan atık suların arıtılmadan doğaya deşarj edilmesi su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır.
 • Çöpler: Artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları ile birlikte çöp miktarı da artmaktadır. Çöplerin kontrolsüz bir şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi çevre kirliliğine yol açmaktadır.
 • Orman tahribatı: Ormanların yok edilmesi erozyona, kuraklığa ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır.

Bu sorunlara karşı birçok önlem alınabilir. Örneğin:

 • Hava kirliliğini azaltmak için: Temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak, toplu taşımayı teşvik etmek, baca filtreleri kullanmak
 • Su kirliliğini azaltmak için: Atık su arıtma tesislerini geliştirmek, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmak
 • Çöp sorununu çözmek için: Geri dönüşümü teşvik etmek, kompost yapımını yaygınlaştırmak, atık yönetimi sistemlerini geliştirmek
 • Ormanları korumak için: Ağaçlandırma çalışmaları yapmak, ormancılık politikalarını geliştirmek, bilinçlendirme çalışmaları yapmak

 

 1. Genel ağ, televizyon veya gazetelerden derlediğiniz çevrenin korunmasıyla ilgili medya metinlerini sınıfta değerlendiriniz. Faydalandığınız bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgulayarak bu bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmaya çalışınız. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgiler varsa bunları yorumlayınız.

Denizli, son yıllarda artan hava kirliliği ile Türkiye’nin en kirli şehirlerinden biri haline geldi. Özellikle kış aylarında kömür ve doğalgaz kullanımının artması, hava kirliliğinin zirveye çıkmasına neden oluyor. Yetkililer tarafından yapılan ölçümlere göre, Denizli’nin hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen sınır değerlerin üzerinde.

Hava kirliliği, Denizli’de birçok sağlık sorununa yol açıyor. Özellikle solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları ve kanser vakalarında artış gözlemleniyor. Çocuklar ve yaşlılar hava kirliliğinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

Hava kirliliği sadece insan sağlığını değil, çevreyi de olumsuz etkiliyor. Asit yağmurları, orman tahribatı ve biyolojik çeşitlilikte azalma gibi birçok sorun hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Denizli’de hava kirliliğini önlemek için birçok önlem alınabilir. Temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak, toplu taşımayı teşvik etmek, baca filtreleri kullanmak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak bu önlemlerden sadece birkaçı.

Denizli’nin temiz bir havaya sahip olması için yetkililerin yanı sıra tüm Denizlililerin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Hava kirliliğinin önlenmesi için bilinçli olmak ve çevreye duyarlı davranmak büyük önem taşıyor.

ÖZÜR

Önce toprağı kirlettik;

Ne geçtiyse elimize attık üzerine

Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,

Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,

Topraktan özür dileriz…

Sonra suları kirlettik;

Sandık ki su temizler her türlü pisliği.

Sunduk zehirli atıklarını fabrikaların,

Yem niyetine balıklara.

Dereler ağır ağır aktı,

Haliç intihar etti üzüntüsünden,

Sulardan özür dileriz…

Derken temiz havaya takıldı bakışlarımız;

Kirli toprak ve suya,

Hiç yakışır mıydı temiz hava?

Birden mavi göğümüzü,

Kaplayıverdi öldürücü bulutlar.

Zehir solumaya başladı çocuklarımız,

Hayvanlarda belirdi bin bir çeşit hastalık.

Şimdi ayda ayak izleri var, mikroplu,

Titriyor gecelerin ışığı.

Güzelim çehresi soldukça soluyor,

Ay’dan da özür dileriz.

Nail TAN

Nail Tan’ın Hayatı ve Edebi Kişiliği

Hayatı:

Nail Tan, 1932 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 1954 yılında öğretmen olarak göreve başladı ve çeşitli şehirlerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1987 yılında emekli oldu.

Edebiyatla ilgisi lise yıllarında başladı. Şiir ve hikâyeler yazdı. İlk şiirleri 1950 yılında Varlık dergisinde yayımlandı. Hikâyeleri de çeşitli dergilerde yayımlandı.

Edebi Kişiliği:

Nail Tan, hikâye ve roman türünde eserler vermiştir. Hikâyeleri genellikle Anadolu insanının yaşamından kesitler sunmaktadır. Hikâyelerinde sade bir dil kullanır ve insan psikolojisini derinlemesine analiz eder.

Romanlarında da Anadolu insanının yaşamına ve sorunlarına yer verir. Romanlarında gerçekçi bir bakış açısı hakimdir. Toplumsal eleştiri ve mesaj verme kaygısı da eserlerinde görülmektedir.

Eserleri:

 • Hikâye Kitapları:
  • Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1954)
  • Semaver (1964)
  • Yaşasın Demokrasi (1972)
  • Huzurlu Sokak (1974)
  • Bir Bıçak Sırtı (1976)
  • Lades (1984)
  • Gölgede Bir Adam (1986)
 • Romanları:
  • Tuhaf Bir Adam (1967)
  • Esir Şehir (1971)
  • Yaşlı Gözler (1978)
  • Dikkat Baylar Bayanlar (1982)
  • Toros Canavarı (1985)

Ödülleri:

 • 1955 – Varlık Hikâye Ödülü
 • 1972 – TRT Roman Armağanı
 • 1983 – Madaralı Roman Ödülü

Nail Tan, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Hikâye ve romanlarıyla Türk edebiyatına önemli katkılar yapmıştır. Eserleri birçok dile çevrilmiş ve yurt dışında da tanınmıştır.

 

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi kontrol etmek amacıyla sözlükten yararlanınız.

kirletmek:

Tahminim: Pisletmek

Sözlük Anlamı: Kirli duruma getirmek.

zehirli atık:

Tahminim: Zehir barındıran atık

Sözlük Anlamı: Zehri olan hastane, ev, fabrika, vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

niyet:

Tahminim: Bir işi yapmaya meyil etmek

Sözlük Anlamı: Bir şeyi yapmaya önceden karar verme, düşünce.

mikroplu:

Tahminim: Mikrop bulunduran.

Sözlük Anlamı: Mikrop içeren, mikropla bulaşan.

ayak izi:

Tahminim: Ayağın yerde bıraktığı iz.

Sözlük Anlamı: Herhangi bir zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz.

özür dilemek:

Tahminim: Bir yanlıştan dolayı karşı taraftan af dilemek

Sözlük Anlamı: Yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlanmasını istemek.

 

 

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları sınıfta cevaplayınız.

 1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

Şiirimizin konusu, insanlığın doğaya karşı işlediği günahlar ve bu günahlar için doğadan özür dileme isteğidir.

 1. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?

Şair; topraktan, sulardan, havadan ve aydan özür diliyor. Çünkü bunların hepsini insanlar kirletti.

 1. Şiire göre balıklara yem olarak neler veriliyor?

Şiire göre balıklara zehirli atıklar yem olarak veriliyor.

 1. Şair, “Kirli toprak ve havaya, Hiç yakışır mıydı temiz hava?” dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Yorumlayınız.

Bu dizelerle şair, kirli bir toprak ve havada temiz havanın var olamayacağını, bunun doğanın dengesine aykırı olduğunu ve çelişkili bir durum yarattığını anlatmak istiyor. Kirliliğin bir bütün olduğunu ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

 1. Şiirin bütününden yararlanarak şairin içinde bulunduğu duyguları açıklayınız. Şairin olaylara bakış açısını metinden örnek ve ayrıntılarla anlatınız.

Şairin doğaya karşı derin bir üzüntü ve pişmanlık duygusu içinde olduğu açıkça görülüyor. Doğaya karşı işlediğimiz günahlardan dolayı utanç ve vicdan azabı çekiyor. Olaylara bakış açısı oldukça karamsardır. Kirliliğin boyutunu ve geri dönülmez sonuçlarını gözler önüne seriyor. Ay’ın bile kirlilikten etkilendiğini ve gecelerin ışığının titrediğini söylemesi, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.

 

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklerle gösteriniz.

 • “Baharın yüzü”, “Haliç intihar etti üzüntüsünden” ve “Titriyor gecelerin ışığı / Güzelim çehresi soldukça soluyor” derken ve toprak, su, hava ve aydan özür dilenirken kişileştirme (teşhis) vardır.
 • Kirli ve temiz sözcükleriyle tezat (karşıtlık) sanatı yapılmıştır.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini (kip ve kişi) belirleyip yazınız.

Önce toprağı kirlettik;

Ne geçtiyse elimize attık üzerine

Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,

Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,

Topraktan özür dileriz.

kirlettik -> -di : Görülen geçmiş zaman -k: Birinci çoğul şahıs

geçtiyse -> -ti: Görülen geçmiş zaman -se: şart kipi

attık -> -tı: Görülen geçmiş zaman -k: Birinci çoğul şahıs

kıydık -> -dı: Görülen geçmiş zaman -k: Birinci çoğul şahıs

oldu -> -du: Görülen geçmiş zaman

özür dileriz -> -er: Geniş zaman iz: Birinci çoğul şahıs

5.ETKİNLİK

Çevrenizle ilgili sınıfa getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Görseller üzerinde konu­şunuz. Konuşurken katılımlı veya güdümlü konuşma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya çalışınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmaya, yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kul­lanmaya dikkat ediniz.

7sf9kj2

Bu görsellerde çevre kirliliğinin ne kadar korkutucu bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Bir süre sonra çöp toplama alanlarının tamamen dolup her yerin birinci görseldeki gibi olduğunu düşünmek ne kadar da korkutucu!

6.ETKİNLİK

Yaşadığınız yerde gözlemlediğiniz bir çevre sorunu ile ilgili haber yazısı yazınız. Yazarken kontrollü yazma yönteminden yararlanabilirsiniz. Haber yazılarında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) kuralına uyulur. Yazınızı oluştururken bu işlem sırasına uyunuz. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablolardan yararlanınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

İstanbul’da Çevre Felaketi: Plastik Atıklar Denizi Kirletti

İstanbul’un Sarayburnu kıyılarında, denize dökülen plastik atıklar büyük bir çevre felaketine yol açtı. Çevreye duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer, denizin plastik atıklarla kaplı olduğunu ve çevrede yoğun bir plastik kokusu olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, plastik atıkların büyük bir kısmının pet şişelerden oluştuğu belirlendi. Atıkların denize nereden ve nasıl geldiğine dair çalışmalar başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, deniz temizliği için çalışmalar başlatıldığını ve atıkların geri dönüşüm için toplanacağını söyledi. Ayrıca, vatandaşların plastik atıklarını geri dönüşüm kutularına atmalarını ve deniz kirliliğini önlemek için daha duyarlı olmalarını da talep etti.

Ancak bölgedeki vatandaşlar bu çalışmanın yeterli olmadığını ve denizin eski haline dönmesinin uzun zaman alacağını savunuyor. Vatandaşlar, yetkililerden plastik atıkların denize dökülmesinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır