Kaplumbağayla İki Ördek Metni Cevapları Sayfa 112-113-114-115-116-117

Kaplumbağayla İki Ördek Metni Cevapları Sayfa 112-113-114-115-116-117

Hazırlık Çalışmaları

 • Hata yapmayan insan olabilir mi? Açıklayınız.

Hata yapmak, insan olmanın doğasında var olan bir durumdur. Öğrenme ve gelişme sürecimizin bir parçasıdır. Hatalarımızdan ders alarak kendimizi geliştirir ve daha iyisini yapmayı öğreniriz.

 • Hayallerinizi gerçekleştirmek için neler yaparsınız? Anlatınız.

Hayallerimi gerçekleştirmek için şunları yaparım:

Hedeflerimi belirlerim: Ne istediğimi açık ve net bir şekilde belirlerim.

Plan yaparım: Hedeflerime ulaşmak için bir plan oluştururum.

Adım adım ilerlerim: Planımı adım adım uygularım.

Çalışkan ve disiplinli olurum: Hedeflerime ulaşmak için çok çalışırım ve disiplinli olurum.

Motive kalırım: Zorluklar karşısında pes etmez ve motive kalırım.

Pozitif düşünürüm: Başaracağıma inanırım ve pozitif düşünürüm.

Destek alırım: Gerektiğinde ailemden, arkadaşlarımdan ve diğer insanlardan destek alırım.

 

 

KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK

Bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar dünyamızda sürekli düş kuran bir kaplumbağa varmış. Yaşadığı inden bıkmış, neredeyse tiksinmeye başlamış. Ülkeyi gezip görmek, dünyayı ve içindekileri daha iyi tanımak istiyormuş. Günün birinde bu güzel düşünü iki yaban ördeğine de anlatmış. Bu yaban ördekleri güzel oldukları kadar da iyiliksever yaratıklarmış, büyük düşünü gerçekleştirmesine yardım edebileceklerini söylemişler bizim kaplumbağaya. Ona gökyüzünü göstermişler.

“Şu uçsuz bucaksız yolu görüyor musun?” demişler. “Biz seni bu yoldan ta

Amerika’ya kadar taşırız. Nice cumhuriyetler, nice krallıklar, nice halklar görürsün; çok değişik törelere tanık olursun, çok yerler görürsün. Homeros’un (Homeros) destanının kahramanı Odisseus (Odiseus) da ancak bu kadarını görmüştür.”

Kaplumbağa öneriyi beğenmiş. Uzun uzun konuşmuşlar, tartışmışlar tasarıyı, sonunda da anlaşmaya varmışlar. Yaban ördekleri bizim ağır mı ağır gezgini taşımak için güzel bir sopa bulmuş, bu sopayı ağzına vermişler. “Sımsıkı tut dişlerinle, sakın bırakma.” demişler.

Sonra ördeklerin biri bir ucundan tutmuş sopayı, biri öbür ucundan, sonra da kanat çırpıp havalanıvermişler. Onlarla birlikte bizim kaplumbağa da havalanmış. Ağır hayvanın sırtında eviyle birlikte böyle iki ördeğin arasında havalarda uçtuğunu görenler ne yapmışlar dersen hemen hepsi de şaşkınlıktan parmaklarını ısırmış.

“Mucize! Mucize!” diye bağırıyormuş herkes. “Gelin, gelin de kaplumbağaların kraliçesinin göklerden geçişine bakın!”

Kaplumbağa bu güzel sözleri duyar da durur mu?

“Kraliçe mi? Evet, doğru! Gerçekten kraliçeyim ben, sakın alay etmeye kalkmayın!” demiş hemen.

Demesine demiş ama hiçbir şey söylemeden geçip gitse çok daha iyi edermiş. Öyle ya konuşmak için dişlerini aralayıp da sopayı bırakınca pat diye yere düşmüş ister istemez. Kendisine hayranlıkla bakan insanların ayakları dibinde can vermiş. Kısacası, gevezeliği yaşamına mal olmuş.

(…)

Jean de La Fontaine

La Fontaine Masalları/

Kaplumbağayla İki Ördek

(Kısaltılmıştır.)

Jean de La Fontaine (1621-1695): Hayatı ve Edebi Kişiliği

Hayatı:

 • 8 Temmuz 1621’de Fransa’nın Château-Thierry kentinde doğdu.
 • Varlıklı bir ailenin çocuğuydu ve iyi bir eğitim aldı.
 • Paris’te kolejde okudu ve hukuk eğitimi aldı.
 • Çeşitli memurluklarda bulundu, ancak düzensiz bir hayat yaşadı.
 • 1673 yılında Madam de la Sablière’nin himayesine girerek burada bilim insanları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı.
 • İlk masallarını burada yazdı.
 • 13 Nisan 1695’te Paris’te öldü.

Edebi Kişiliği:

 • La Fontaine, Fransız edebiyatının en önemli fabl yazarlarından biridir.
 • Masallarında genellikle hayvanları konu almış ve insan davranışlarını hicvetmiştir.
 • Fabllarında zekice diyaloglar, mizahi unsurlar ve ahlaki dersler yer alır.
 • Dil kullanımı sade ve akıcıdır.
 • Fablları birçok dile çevrilmiş ve günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

En Önemli Eserleri:

 • Masallar (1668-1694)
 • Mısallar ve Hikâyeler (1678)
 • Aşk Masalları (1685)

La Fontaine’nin Edebiyata Katkıları:

 • Fabl türünü Fransız edebiyatında önemli bir yere taşımıştır.
 • Masallarında insan doğasını ve toplumu ustalıkla ele almıştır.
 • Fablları birçok yazarı etkilemiştir.

 

2.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1.Kaplumbağa neler yapmak istiyormuş?

Kaplumbağa, yaşadığı inden bıkmış ve dünyayı gezip görmek istiyormuş. Ülkeyi, farklı halkları ve töreleri tanımak, yeni yerler keşfetmek arzusundaymış.

2.İki yaban ördeğinin özellikleri nelerdir?

Masaldaki iki yaban ördeği, güzel ve iyiliksever olarak tasvir edilmiştir.

 1. İki yaban ördeği, kaplumbağaya düşlerini gerçekleştirmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur?

Yaban ördekleri, kaplumbağayı sopayla tutarak gökyüzünde taşımayı ve onu Amerika’ya kadar götürmeyi önermişlerdir.

 1. Kaplumbağanın havada uçtuğunu görenler nasıl bir tepki vermiştir?

Kaplumbağanın uçtuğunu görenler şaşkınlık ve hayranlık duymuşlar. Onu “kraliçe” olarak nitelendirmişler.

 1. Yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?

Masalın yazarı, okuyucuya hayal kurmanın önemini vurgulamak istemiştir. Kaplumbağanın ördeklerin yardımıyla hayalini gerçekleştirmesi, imkânsız gibi görünen şeylerin de çaba ve dayanışmayla başarılabileceğini gösterir.

 1. Kaplumbağanın iki yaban ördeğinin önerisini beğenmesinin nedenleri neler olabilir?

Kaplumbağa, ördeklerin önerisini beğenmiş olabilir çünkü:

 • Hayallerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görmüştür.
 • Ördeklerin iyiliksever olduğuna inanmıştır.
 • Dünyayı keşfetme arzusu çok güçlüymüş.

 

 1. Hayal kurmanın sınırları var mıdır? Neden?

Hayal kurmanın sınırları, kişinin hayal gücü ve gerçekçiliği ile belirlenir. İmkânsız veya mantıksız hayaller kurmak, hayal kırıklığına yol açabilir.

 1. Kaplumbağanın yerinde olsaydınız hayalinizi gerçekleştirmek için neler yapardınız?

Kaplumbağanın yerinde olsaydım, öncelikle ördeklerin güvenilirliğini araştırırdım. Hayalimi gerçekleştirmek için alternatif planlar da yapardım. Örneğin, farklı hayvanlardan da yardım almayı düşünebilirdim. Ayrıca, olası riskleri ve zorlukları da göz önünde bulundururdum. Yolculuk sırasında dikkatli olmam ve her zaman tetikte olmam gerektiğini bilirdim.

b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 1. Kaplumbağanın uçma arzusu sizce neyi temsil ediyor? Hayal kurmanın ve öngörülerin sınırları hakkında ne düşünüyorsunuz?
 2. Masaldaki ördeklerin rolü nedir? Kaplumbağanın hayalini gerçekleştirmesine nasıl katkıda bulunuyorlar?

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız.

Gerçek unsurlar:

 • Kaplumbağalar ve ördekler gibi hayvanların varlığı.
 • Uçma eyleminin gerçek olması.
 • Farklı ülke ve krallıkların varlığı.
 • İnsanların şaşkınlık ve hayranlık gibi duyguları.

Kurgusal unsurlar:

 • Kaplumbağanın konuşabilmesi ve düş kurması.
 • Ördeklerin kaplumbağayı taşıyabilmesi.
 • Kaplumbağanın kraliçe olarak kabul edilmesi.

4.ETKİNLİK

Aşağıda verilen söz sanatlarına “Kaplumbağayla İki Ördek” metninden örnekler bularak yazınız.

Kişileştirme:

 • “Kaplumbağa düş kurarmış.”
 • “Yaban ördekleri öneride bulunmuştur.”
 • “Sözleri duyar da durur mu?”
 • “Gövdesi yere düşmüş.”

Konuşturma:

 • “Kraliçe mi? Evet, doğru! Gerçekten kraliçeyim ben, sakın alay etmeye kalkmayın!” demiş hemen.
 • . “Sımsıkı tut dişlerinle, sakın bırakma.” demişler.
 • “Gelin, gelin de kaplumbağaların kraliçesinin göklerden geçişine bakın!” diye bağırıyormuş herkes.

 

5.ETKİNLİK

Kaplumbağayla İki Ördek” metninden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Olay: Kaplumbağanın dünyayı keşfetme hayalini gerçekleştirmek için iki yaban ördeğiyle anlaşması

Mekân: Kaplumbağanın yaşadığı in, gökyüzü

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kaplumbağa, iki yaban ördeği, hayranlıkla bakan insanlar

Zaman: Belirsiz bir geçmiş zaman

 

6.ETKİNLİK

“Önlemsizlik, gevezelik, övüngenlik, yararsız merak birbirlerine yakın akrabadır.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Arkadaşlar, bugün sizlerle “Önlemsizlik, gevezelik, övüngenlik, yararsız merak birbirlerine yakın akrabadır.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Bu söz, bana göre, hayatımızda dikkat etmemiz gereken dört önemli konuya dikkat çekiyor.

Önlemsizlik:

Hayatta her zaman riskler vardır. Önlemsiz davranmak, bu risklere karşı savunmasız kalmamıza neden olabilir. Örneğin, trafikte dikkatli olmadan araba kullanmak, kazalara yol açabilir.

Gevezelik:

Çok fazla konuşmak, başımızı belaya sokabilir. Gereksiz yere konuşmak, sırlarımızı açığa çıkarabilir veya yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Övüngenlik:

Kendimizi övmek, kibirli ve ukala olarak algılanmamıza neden olabilir. Bu da insanları bizden uzaklaştırabilir.

Yararsız Merak:

Başkalarının hayatına fazla karışmak, bize zarar verebilir. Herkesin özel bir hayatı olduğunu ve bu hayata saygı duymamız gerektiğini unutmamalıyız.

Bu dört özellik birbirleriyle bağlantılıdır. Önlemsiz davranmak, gevezeliğe yol açabilir. Gevezelik ise övüngenliğe ve yararsız merakla sonuçlanabilir.

Bu nedenle bu sözü bir uyarı olarak görmeli ve hayatımızda bu dört özelliğe yer vermemeye çalışmalıyız.

cn8ry5r

8.ETKİNLİK

Kitap kapağınızı tasarlarken defterinize aldığınız notlardan hareketle hangi iş ve işlem basamaklarını takip ettiğinizi anlatan bir metin yazınız.

Kitap Kapağı Tasarım Sürecim

Defterime Aldığım Notlar:

 • Kitabın türü ve ana fikri
 • Hedef kitle
 • Kitaptaki önemli unsurlar ve karakterler
 • Kullanmak istediğim renk paleti ve tipografi
 • İlham aldığım diğer kitap kapakları

İş ve İşlem Basamakları:

 1. Araştırma: Kitap türü ve hedef kitle hakkında araştırma yaptım. Benzer kitap kapaklarını inceledim ve ilham aldığım unsurları belirledim.
 2. Beyin Fırtınası: Farklı tasarım fikirleri üretmek için beyin fırtınası yaptım. Defterime aldığım notlardan ve ilham aldığım kapak tasarımlarından yararlandım.
 3. Eskizler: Farklı tasarım fikirlerini taslak olarak çizdim. En beğendiğim taslağı seçip üzerinde çalışmaya devam ettim.
 4. Dijital Tasarım: Seçtiğim taslağı dijital ortamda vektörel olarak çizdim. Renk paleti, tipografi ve diğer görsel unsurları ekledim.
 5. Geri Bildirim: Tasarımımı yakın çevremle ve hedef kitleyle paylaştım. Geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptım.
 6. Son Düzenlemeler: Tasarımın son hâlini tamamladım. Baskı için uygun formata dönüştürdüm.

Tasarım Sürecinde Dikkat Ettiğim Noktalar:

 • Kitabın türüne ve ana fikrine uygun bir tasarım oluşturmak
 • Hedef kitlenin ilgisini çekecek görsel unsurlar kullanmak
 • Kitaptaki önemli unsurları ve karakterleri kapakta yansıtmak
 • Renk paleti ve tipografiyi özenle seçmek
 • Tasarımın sade ve anlaşılır olması
 • Orijinal ve özgün bir tasarım oluşturmak

 

9.ETKİNLİK

 “Dostluk” konulu bir fabl yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Gerçek Dostluk

Bir zamanlar, gür ormanların kalbinde yaşayan iki yakın dost varmış. Birinin adı Aslan, diğerininki ise Tilki imiş. Aslan, ormanın kralıymış ve bilgeliğiyle, adaletiyle tanınırmış. Tilki ise kurnazlığı ve zekasıyla her türlü zorluğun üstesinden gelir, Aslan’a her daim akıl hocalığı yaparmış.

Bir gün, uzak diyarlardan hain bir avcı ormana adım atmış. Gözünü ormanın kralına dikmiş. Aslan’ı avlamak için zekice bir plan kurmuş. Güzel kokulu etlerle dolu bir tuzak hazırlamış ve ormanın kralını cezbetmek için beklemeye başlamış.

Aslan, her zamanki gibi ormanda dolaşırken, burnuna gelen lezzetli et kokusunu takip etmiş. Kokunun onu tuzağa yönlendirdiğinden habersiz, yaklaştıkça iştahı artmış. Tam o sırada, Tilki onu görmüş ve telaşla seslenmiş: “Dur Aslan! Sakın yaklaşma!”

Aslan, Tilki’nin uyarısına kulak asmadan tuzağa doğru ilerlemeye devam etmiş. Tilki ise zekasını kullanarak bir plan yapmış. Hemen avcıyı taklit etmeye başlamış. Avcının sesini taklit ederek Aslan’a hakaretler yağdırmış ve onu alaycı sözlerle kışkırtmış.

Aslan, Tilki’nin sesini duyunca şaşırmış. Tilki’nin neden ona böyle davrandığını anlamaya çalışmış. Tilki ise oyununu sürdürmüş ve Aslan’a tuzağın varlığını belli etmeden onu uzaklaştırmaya çalışmış.

Aslan, Tilki’nin samimiyetine inanmış ve onun sözünden dönmüş. Tilki’nin zekâsı ve Aslan’a olan inancı sayesinde tuzaktan kurtulmuş. Aslan, Tilki’ye minnettarlığını sunmuş ve ona olan sevgisinin ve saygısının sonsuza dek süreceğini söylemiş.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır