Kara Toprak Metni Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16

Kara Toprak Metni Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. “Halk şairi” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizde çağrıştırdıklarıyla ilgili sınıfta beyin fırtınası yapınız.

Halk şairi, halk kültürü içinde yetişen, halk tarafından kabul gören, halk şiirinin geleneklerine bağlı kalan şairlerdir. Halk şairleri, genellikle köylerde, kasabalarda ya da küçük şehirlerde yetişirler. Eğitimlerini genellikle halk edebiyatı ustalarından alırlar. Şiirlerini genellikle saz eşliğinde söylerler. Halk şairlerinin şiirleri, genellikle halk dilinde yazılır. Şiirlerinde aşk, doğa, toplumsal sorunlar, kahramanlık gibi temalar işlenir.

 1. Bildiğiniz halk şairlerinin adlarını sınıfta söyleyiniz.

Bildiğim halk şairlerinden bazıları şunlardır:

 • Âşık Veysel
 • Karacaoğlan
 • Dadaloğlu
 • Köroğlu
 • Yunus Emre
 1. Âşık Veysel’in bir şiirini kendi sazı ve sesinden sınıfta dinleyiniz. Şiirin içeriğini değerlen­diriniz.

Bunu sınıf ortamında öğretmeniniz eşliğinde yapmalısınız.

 

       KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Beyhûde dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Âdem’den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyva yedirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yârim kara topraktır

 

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Dileğin varsa iste Allah’tan

Almak için uzak gitme topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın kul da Allah’a

Hakk’ın gizli hazinesi toprakta

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Bütün kusurumu toprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yârim kara topraktır

 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Benim sadık yârim kara topraktır

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

 

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU KİMDİR?

 

Âşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu. Afşar boyunun Şatırlı obasına mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından biri olarak dünyaya geldi.

Veysel, 7 yaşındayken çiçek hastalığına yakalandı. Bu hastalık yüzünden iki gözünü de kaybetti. Ancak bu durum onu hayata küstürmedi. Aksine, şiire ve saz çalmaya daha çok yöneldi.

Veysel, ilk saz derslerini babasının arkadaşı olan Divriği’nin köylerinden Çamışıhlı Ali Ağa’dan (Âşık Alâ) aldı. Kendini de iyice saza verdi; usta malı şiirlerden çalıp söylemeye başladı.

Veysel, 1914 yılında Sivas’ta düzenlenen bir âşıklar atışmasında birinci oldu. Bu yarışma, onun adını daha geniş kitlelere duyurmasını sağladı.

Veysel, şiirlerinde genellikle aşk, doğa, toplumsal sorunlar ve vatanseverlik gibi temaları işledi. Şiirleri, genellikle halk dilinde yazılmıştır.

Veysel’in en ünlü şiirlerinden bazıları şunlardır:

 • Uzun İnce Bir Yoldayım
 • Dostlar Beni Hatırlasın
 • Kara Toprak
 • Güzelliğin On Para Etmez
 • Sazımdan Sesler

Veysel, 21 Mart 1973’te Sivas’ta vefat etti. Mezarı, Şarkışla’nın Sivrialan köyündedir.

Âşık Veysel’in Edebi Kişiliği

Âşık Veysel, Türk halk şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. Şiirlerinde kullandığı sade ve anlaşılır dil, onun geniş kitlelerce sevilmesini sağlamıştır. Şiirlerinde işlediği temalar, onun insanlığa ve hayata bakış açısını yansıtmaktadır.

Veysel, şiirlerinde genellikle aşk, doğa, toplumsal sorunlar ve vatanseverlik gibi temaları işlemiştir.

Aşk şiirlerinde, karşılıksız aşkı, sevgiliyi özlemeyi, aşkın güzelliğini ve acılarını dile getirmiştir.

Doğa şiirlerinde, Anadolu’nun güzelliklerini, doğanın zenginliğini ve canlılığını anlatmıştır.

Toplumsal sorunlar şiirlerinde, yoksulluk, haksızlık, savaş gibi konuları eleştirmiştir.

Vatanseverlik şiirlerinde, Türkiye’nin bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliği savunmuştur.

Veysel, şiirlerinde halk dilini kullanmıştır. Şiirlerinde gündelik konuşma dilinin özelliklerini yansıtmıştır. Bu durum, onun şiirlerinin daha anlaşılır ve etkileyici olmasını sağlamıştır.

Veysel’in şiirlerinde hece ölçüsü ve dörtlük nazım biçimi kullanılmıştır. Ancak, bazı şiirlerinde semai ve varsağı nazım biçimlerine de yer vermiştir.

Veysel, saz eşliğinde şiir söylemiştir. Sazı, onun vazgeçilmez bir enstrümanıdır. Şiirlerinin çoğunu saz eşliğinde söylemiştir.

Veysel, Türk halk şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şiirleri, günümüzde hala okunmakta ve sevilmektedir.

1. ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

sadık:

Tahminim: Kimseye ihanet etmeyen

Sözlükteki anlamı: Dostluğu ve bağlılığı içten olan, birine ya da bir şeye içtenlikle bağlı bulunan

beyhûde:

Tahminim: Boşuna

Sözlükteki anlamı: Boş yere, boşuna, yok yere, gereksiz olarak

sefa:

Tahminim: Mutluluk, rahatlık

Sözlükteki anlamı: Kaygısız ve sakin olma, gönül rahatlığı, rahatlık

kıt vermek:

Tahminim: Az olmak

Sözlükteki anlamı: Verimli olmama, az verme

nesil:

Tahminim: Kuşak

Sözlükteki anlamı: Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek

cömert:

Tahminim: Eli açık

Sözlükteki anlamı: Parasını, malını, elinde bulunanı esirgemeyen, her zaman her şeyini başkalarıyla paylaşan kimse

hakikat:

Tahminim: Gerçek, doğru

Sözlükteki anlamı: Bir işin doğrusu, gerçek

sır:

Tahminim: Kimsenin bilmemesi gereken bilgi

Sözlükteki anlamı: kimseye söylenmemesi, gizli tutulması gereken şey, giz

mazhar olmak:

Tahminim: Başarmak, başarılı olmak amacına ulaşmak

Sözlükteki anlamı: İyi bir şeye ermek, ulaşmak, kavuşmak

 

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki özellikleri okuyunuz.

a. Yazı, alt alta sıralanan satırlardan oluşmuş.

b. Her satır büyük harfle başlamış.

c. Yazı, dörder satırlık (dizelik) bölümler hâlinde yazılmış.

ç. Her satırdaki hece sayısı birbirine eşit tutularak bir ahenk sağlanmış.

d. Satır sonlarında ses benzeşmelerine yer verilerek (sarıldım, topraktır, yoruldum, topraktır vb.) belli bir uyum sağlanmıştır.

Okuyanda ve dinleyende yoğun duygular uyandıran, derin etkiler bırakan böyle yazılara şiir, yazanlarına da şair denir.

Okuduğunuz metinde yukarıdaki özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? Değerlendiriniz.

Okuduğum metinde sayılan bütün özelliklere yer verilmiştir. Dizeler alt alta sıralanmıştır. Yazı dörder satırlık bölümler halinde verilmiştir.

 

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.

Okuduğum şiir dörtlükler halinde dizelerle yazılmıştır. Şiirin son dörtlüğünde şairin adı verilmiştir. Şiirin sonunda kafiyelere ve rediflere yer verilmiştir.

 

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız.

KONUSU: Toprağın insan için önemi ve değeridir.

ANA FİKRİ: Toprağın insan için vazgeçilmez bir varlık olduğudur.

 

5.ETKİNLİK

Metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire anlam ve ahenk yönünden nasıl bir katkı sağlıyor?

Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri, şiirin ana fikrini ve duygusunu vurgulamaya yardımcı olmaktadır. Bu dizeler, toprağın insan için vazgeçilmez bir varlık olduğunu ve ona her zaman sadık bir dost olduğunu ifade etmektedir.

 1. Şairin, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

Şair, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi, toprağın ona her zaman sadık ve   güvenilir bir dost olmasıdır.

 1. Şair, toprağın maddi özellikleriyle ilgili hangi görüşlere yer veriyor?

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi diyerek hem üstünde hem de altında biz canlılara verdiklerinden bahsetmiştir. Toprağın insanı doyurduğu üstünde yaşadığımız evleri yaptığımızdan bahsetmiştir.

 1. Şair, dördüncü kıtada (dörtlükte) neyi dile getirmek istiyor?

Dördüncü kıtada insanoğlunun geçmişten bugününe yaptığı yolculuktan bahsetmiştir. Âdem babamızdan beri bizlerin yaşam yeri olan toprağın nimetlerinden bahsedilmiştir.

 1. “Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan” ve “Hakk’ın gizli hazinesi toprakta” dizelerinden ne anlıyor­sunuz?

Bu dizeler, toprağın Allah’ın bir lütfu olduğunu ve onun cömertliğin kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Toprak, insan için her türlü nimeti sunar. Bunu yaparken de hiçbir karşılık beklemez. Bu nedenle, toprak, Allah’ın cömertliğinin bir göstergesidir.

 

6.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden kişileştirme, tezat ve abartma söz sanatlarına örnekler bulup yazınız.

Kişileştirme (Teşhis) Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Karşıtlık (Tezat) vermek-almak, gizli-açık

Abartma (Mübalağa) Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi

 

7we9y3u

 

8.ETKİNLİK

“Cömertlik, dostluk, kardeşlik, paylaşma, güven” duygularından birini çağrıştıracak bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

        PAYLAŞMA

Elindekini paylaşmak

Cömertliğin bir göstergesidir

Dostluk, kardeşlik, sevgi

Paylaşmayla güçlenir

 

Bir yudum su, bir lokma ekmek

Paylaşıldığında anlam kazanır

Bir gülümseme, bir sıcak bakış

Paylaşıldığında çoğalır

 

Paylaşmak, biriktirmekten daha güzeldir

Paylaşmak, paylaştıkça çoğalır

Paylaşmak, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği güçlendirir

Paylaşmak, dünyayı daha yaşanılır kılar

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır