MD.1.3.2. Yapma destanların konularını belirler.

MD.1.3.2. Yapma destanların konularını belirler.
Yapma destanlarda savaş ve kahramanlık konularının işlendiği vurgulanır.

Konu: Yapma Destanlar

Kazanım: MD.1.3.2. Yapma destanların konularını belirler.

Amaç: Öğrencilerin, yapma destanların konularını öğrenerek, bu türdeki eserleri doğru bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, yapma destanların konularını öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, yapma destanları doğal destanlar ile karşılaştırabileceklerdir.
 • Öğrenciler, yapma destanları topluma etkileri açısından değerlendirebileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere yapma destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından, yapma destanların konularını tartışarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı yapma destanları inceleyebilirler. Öğrenciler, bu destanları incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın yazarı kimdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın geçtiği yer ve zaman nedir?
  • Destanın hangi değerlere vurgu yaptığı nedir?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, yapma destanların konularını vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Yapma Destan Kompozisyonu: Öğrenciler, araştırdıkları yapma destanı hakkında bir kompozisyon yazabilirler.
 • Yapma Destan Tartışması: Öğrenciler, yapma destanların konularını tartışan bir tartışma yapabilirler.

Yapma Destanların Konuları

Yapma destanlar, genellikle bir olay veya kahraman üzerine yazılmıştır. Bu destanlar, tarihsel, mitolojik veya toplumsal olaylardan esinlenerek yazılabilir. Yapma destanların konuları şunlardır:

 • Savaş ve kahramanlık: Yapma destanlar, genellikle savaş ve kahramanlık konularını işlemektedir. Bu destanlar, toplumda milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, kahramanlık ve cesaret gibi değerlerin benimsenmesine yardımcı olur. Örneğin, Kül Tigin, Bozkurt ve Danişmendname gibi destanlar, savaş ve kahramanlık konularını işleyen yapma destanlar arasındadır.

 • Aşk ve sevgi: Yapma destanlar, aşk ve sevgi konularını da işleyebilir. Bu destanlar, toplumda aşk ve sevgi duygularının gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun ve Kerem ile Aslı gibi destanlar, aşk ve sevgi konularını işleyen yapma destanlar arasındadır.

 • Tarihsel olaylar: Yapma destanlar, tarihsel olaylardan da esinlenerek yazılabilir. Bu destanlar, topluma tarihsel bilgiler aktarmaya yardımcı olur. Örneğin, Destan-ı Âl-i Selçuk ve Destan-ı Âl-i Osman gibi destanlar, tarihsel olaylardan esinlenerek yazılan yapma destanlar arasındadır.

 • Mitolojik olaylar: Yapma destanlar, mitolojik olaylardan da esinlenerek yazılabilir. Bu destanlar, topluma mitolojik bilgiler aktarmaya yardımcı olur. Örneğin, Dede Korkut destanları, mitolojik olaylardan esinlenerek yazılan yapma destanlar arasındadır.

 • Toplumsal olaylar: Yapma destanlar, toplumsal olaylardan da esinlenerek yazılabilir. Bu destanlar, toplumda yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmaya yardımcı olur. Örneğin, Köroğlu destanı, toplumsal olaylardan esinlenerek yazılan yapma destanlar arasındadır.

Sonuç olarak yapma destanlar, çeşitli konuları işleyen bir türdür. Bu destanlar, topluma tarihsel, kültürel ve sosyal yönden önemli bilgiler aktarır. Ayrıca, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, milli değerleri korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yardımcı olur.

Yapma Destanlar: Savaş ve Kahramanlık Hikayeleri

Yapma destanlar, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır. Bu destanlar, savaş ve kahramanlık gibi konuları ele alarak Türk milletinin tarihini ve kültürünü yansıtır. Bu ders notunda, yapma destanların konusunu ve özelliklerini açıklayacağız.

Yapma Destanlar: Nedir ve Neden Önemlidir?

Yapma destanlar, halk hikayeleriyle benzerlik gösteren anlatı türleridir. Ancak, bunlar genellikle gerçek olaylara dayanmaz ve kahramanlık hikayelerini vurgular. Yapma destanlar, genellikle savaş, kahramanlık ve doğaüstü olaylar gibi büyük temaları ele alırlar. Bu destanlar, Türk milletinin tarihini ve kültürünü aktarmak için önemli bir araçtır.

Yapma Destanların Konusu: Savaş ve Kahramanlık

Yapma destanların ana konusu genellikle savaş ve kahramanlık hikayeleridir. Bu destanlar, kahramanların cesaretini, fedakarlığını ve üstün yeteneklerini vurgular. Kahramanlar genellikle düşmanlarıyla savaşırken, zorlu koşullarla başa çıkarlar ve zafer elde ederler. Bu destanlar, Türk milletinin geçmişteki savaş deneyimlerini ve kahramanlık öykülerini aktarırken, aynı zamanda Türk toplumunun değerlerini ve erdemlerini temsil eder.

Destanlarda Savaş Teması

Yapma destanlarda savaş teması sıklıkla işlenir. Bu destanlarda, kahramanlar genellikle düşmanlara karşı savaşırken, cesaretlerini ve stratejik yeteneklerini sergilerler. Savaş sahneleri detaylı bir şekilde anlatılır ve okuyucuya savaşın zorluklarını ve heyecanını hissettirir. Yapma destanlar, savaşın acımasızlığını ve insanların ne kadar güçlü olabileceğini gösterir.

Destanlarda Kahramanlık Teması

Yapma destanlarda kahramanlık teması da sıklıkla karşımıza çıkar. Kahramanlar, olağanüstü yetenekleriyle düşmanlarına karşı savaşırken gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla öne çıkarlar. Bu destanlar, kahramanların insanüstü özelliklerini ve üstün yeteneklerini vurgular. Kahramanlar, genellikle toplumlarının güvenliğini sağlamak ve adaleti temsil etmek için savaşırlar.

Yapma destanlar, savaş ve kahramanlık gibi konuları ele alarak Türk milletinin tarihini ve kültürünü yansıtır. Bu destanlar, savaşın acımasızlığını, kahramanların cesaretini ve fedakarlığını anlatırken, Türk toplumunun değerlerini ve erdemlerini temsil eder. Yapma destanlar, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır ve Türk milletinin kimliğinin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır.

Kaynaklar:
Destanlar: Türk Destanları ve Halk Hikayeleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
Türk Destanları, Türk Kültür ve Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır