MD.1.3.3. Doğal destan ile yapma destanı karşılaştırır.

MD.1.3.3. Doğal destan ile yapma destanı karşılaştırır.

Konu: Doğal ve Yapma Destanlar

Kazanım: MD.1.3.3. Doğal destan ile yapma destanı karşılaştırır.

Amaç: Öğrencilerin, doğal ve yapma destanları karşılaştırarak, bu türlerin özelliklerini ve farklılıklarını öğrenebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, doğal ve yapma destanların özelliklerini öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, doğal ve yapma destanları karşılaştırabileceklerdir.
 • Öğrenciler, doğal ve yapma destanların topluma etkilerini değerlendirebileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere doğal ve yapma destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından, doğal ve yapma destanları karşılaştırarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı doğal ve yapma destanları inceleyebilirler. Öğrenciler, bu destanları incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın yazarı kimdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın geçtiği yer ve zaman nedir?
  • Destanın hangi değerlere vurgu yaptığı nedir?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, doğal ve yapma destanları karşılaştırabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Karşılaştırma Kompozisyonu: Öğrenciler, araştırdıkları doğal ve yapma destanı hakkında bir kompozisyon yazabilirler.
 • Destan Karşılaştırma Tartışması: Öğrenciler, doğal ve yapma destanları karşılaştıran bir tartışma yapabilirler.

Doğal ve Yapma Destanlar Arasındaki Farklar

Doğal destanlar ve yapma destanlar, halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan iki türdür. Bu destanlar, bazı yönlerden benzerlik gösterirken, bazı yönlerden de farklılık gösterir.

Doğal ve yapma destanlar arasındaki temel farklar şunlardır:

                                    ÖzellikDoğal DestanlarYapma Destanlar
Yazarı belli mi?HayırEvet
Yazıya geçirilme tarihi belli mi?HayırEvet
Halk arasında yüzyıllar boyunca anlatılma yoluyla oluşmuş mu?EvetHayır
Epik nitelikler taşıyor mu?Genellikle taşırBazen taşır

Doğal Destanlar

Doğal destanlar, halk arasında yüzyıllar boyunca sözlü olarak anlatıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Bu destanlar, genellikle anonimdir ve yazarı belli değildir. Doğal destanlar, epik nitelikler taşır ve kahramanlık, mücadele, sevgi, doğa gibi temaları işleyebilir.

Yapma Destanlar

Yapma destanlar, genellikle bir şair veya yazar tarafından belirli bir olay veya kahraman üzerine yazılmıştır. Bu destanlar, genellikle yazılı olarak kaleme alınır ve yazarı bellidir. Yapma destanlar, epik nitelikler taşımayabilir ve aşk, sevgi, tarih, mitoloji gibi temaları işleyebilir.

Sonuç olarak doğal ve yapma destanlar, halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan iki türdür. Bu destanlar, topluma tarihsel, kültürel ve sosyal yönden önemli bilgiler aktarır. Ayrıca, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, milli değerleri korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yardımcı olur.

Doğal Destanlar ve Yapma Destanlar: Bir Karşılaştırma

Doğal destanlar ve yapma destanlar, bir kültürün tarihini ve mitolojisini yansıtan iki farklı anlatı türüdür. Bu ders notu, doğal destanları ve yapma destanları karşılaştırarak bu iki türün özelliklerini ve farklarını açıklayacaktır.

Doğal Destanlar

Doğal destanlar, bir toplumun tarihini ve kültürünü yansıtan, zamanla oluşmuş halk hikayeleridir. Genellikle sözlü olarak nesilden nesile aktarılan bu destanlar, o toplumun değerlerini, kahramanlarını ve mitolojisini içerir. Doğal destanlar, toplumun ortak belleği ve kimliği için önemli bir rol oynar.

Örnek: Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir doğal destandır. Bu destan, Oğuz Türkleri’nin kökenini ve tarihini anlatır. Destanda, kahramanlık, sadakat, cesaret gibi toplumsal değerler vurgulanır. Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin ortak belleği ve kimliğinin önemli bir parçasıdır.

Yapma Destanlar

Yapma destanlar, genellikle belli bir amacı veya etkisi olan, bilinçli bir şekilde oluşturulan destanlardır. Bu destanlar, genellikle bir liderin veya hükümdarın gücünü ve etkisini artırmak için kullanılır. Yapma destanlar, genellikle yazılı olarak kaydedilmiş ve daha yaygın olarak dağıtılan destanlardır.

Örnek: İskendername

İskendername, yapma destanların önemli bir örneğidir. Bu destan, Büyük İskender’in hayatını ve zaferlerini anlatır. İskendername, Büyük İskender’in liderlik yeteneklerini ve askeri stratejilerini övmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu destan, İskender’in gücünü ve etkisini vurgulamak için bilinçli bir şekilde yazılmıştır.

Doğal Destanlar ile Yapma Destanların Karşılaştırılması

Doğal destanlar ve yapma destanlar arasında bazı önemli farklar vardır. İşte bu iki destan türünün karşılaştırılması:

Oluşum Süreci: Doğal destanlar zamanla oluşurken, yapma destanlar bilinçli bir şekilde oluşturulur.

Anlatım Biçimi: Doğal destanlar genellikle sözlü olarak nesilden nesile aktarılırken, yapma destanlar genellikle yazılı olarak kaydedilir ve dağıtılır.

Amaç: Doğal destanlar, bir toplumun değerlerini, kahramanlarını ve mitolojisini yansıtırken, yapma destanlar genellikle bir liderin veya hükümdarın gücünü ve etkisini artırmak amacıyla oluşturulur.

Yayılma: Doğal destanlar genellikle sınırlı bir topluluğa aitken, yapma destanlar daha yaygın olarak dağıtılır ve daha geniş bir kitleye ulaşır.

Genel Kabul: Doğal destanlar genellikle bir toplumun ortak belleği ve kimliği olarak kabul edilirken, yapma destanlar genellikle daha eleştirel bir şekilde değerlendirilir.

Doğal destanlar ve yapma destanlar, farklı amaçlarla oluşturulmuş iki farklı anlatı türüdür. Doğal destanlar, bir toplumun tarihini ve kültürünü yansıtan zamanla oluşmuş halk hikayeleridir. Yapma destanlar ise bilinçli bir şekilde oluşturulmuş, genellikle bir liderin veya hükümdarın gücünü ve etkisini artırmak amacıyla kullanılan destanlardır. Bu iki destan türü, bir toplumun kültürel mirasının ve kimliğinin önemli bir parçasıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır