Son Kuşlar Dinleme Metni Cevapları Sayfa 75-76-77-78

Son Kuşlar Dinleme Metni Cevapları Sayfa 75-76-77-78

 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi anlatınız.

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasının, vahşi yaşamı ve çevreyi ciddi şekilde tehdit eden bir sorun olduğuna inanıyorum. Bu durum, vahşi hayvanların beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırarak, nesli tükenme riskini artırmaktadır.

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasının başlıca nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Ormansızlaşma: Ormanların yok edilmesi, vahşi hayvanlar için yaşam alanı kaybına neden olmaktadır.
 • Kentleşme: Kentlerin genişlemesi, vahşi hayvanların yaşam alanlarını işgal etmektedir.
 • Tarım ve hayvancılık: Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, vahşi hayvanların yaşam alanlarını daraltmaktadır.
 • Aşırı avlanma: Aşırı avlanma, vahşi hayvanların neslini tehdit etmektedir.

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasının vahşi yaşama ve çevreye olan olumsuz etkileri şunlardır:

 • Vahşi hayvanların nesli tükenme riski artmaktadır.
 • Ekosistemler bozulmaktadır.
 • Çevre kirliliği artmaktadır.
 • Vahşi hayvanların insanlarla çatışma riski artmaktadır.

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasını önlemek için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Ormanların korunması ve yeni ormanların oluşturulması
 • Kentleşmenin kontrol altına alınması
 • Tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi
 • Vahşi yaşam koruma yasalarının uygulanması

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılması, vahşi yaşamı ve çevreyi tehdit eden önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümü için, tüm paydaşların birlikte çalışması gerekmektedir.

Ek olarak, hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasının insanlar için de bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örneğin, vahşi hayvanların yok olması, ekolojik dengeyi bozarak insanların yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, vahşi hayvanların insanlarla çatışma riski artarak, insan güvenliğini tehdit edebilir.

Bu nedenle, hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması, hem vahşi yaşam hem de insanlar için büyük önem taşımaktadır.

fz9ccv3

 

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

 1. Yazara göre kuşlar adaya niçin gelmiyorlarmış?

Uçaklar üstünden geçtiği için gelmiyorlarmış.

 1. İnsanlar sonbahara doğru kuşları nasıl avlıyorlarmış?

Ağaçların altına çığırtkan kafesi koyarak avlıyorlarmış.

 1. Çocuklar, yol kenarındaki yeşillikleri neden söküyorlarmış?

Ahmet Bey’in bahçesine ekmek üzere kesiyorlarmış.

 1. Konstantin Efendi’nin kişilik özelliklerini ve fiziksel özelliklerini belirtiniz.

Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi varmış. Aksi bir adammış.

 1. Yazar “Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.” cümleleri ile ne anlatmak istiyor?

Gitgide doğal güzellikleri kaybettiğimizi anlatmaktadır.

 

3.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Adanın doğal güzelliklerin tahrip edilmesi sonucunda ıssızlaşması

Metnin Ana Fikri: Doğayı korumazsak onun zenginliklerini kaybederiz.

 

 4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde yazar hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır?

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların metnin hangi bölümünde geçtiğini aşağıya yazınız.

Betimleme: “Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi”

Sayısal verilerden yararlanma: “Bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı.”

5.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde anlatılan olaylar tutarlı mıdır? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız.

Olaylar tutarlıdır. Yazar baştan sona anlattığı kişi gibi davranmakta, fikirlerini koruyabilmektedir.

 

ohho0t0

8.ETKİNLİK

“Dinlediğiniz metindeki olaylar çevrenizde yaşanıyor olsaydı ne yapardınız?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir konuşma yapınız. Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Ayrıca konuşmanızda anlattığınız olayı olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirip bu olayla ilgili fikir ve çözüm yolları üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Çocuklara doğanın önemini anlatmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, onlara doğa gezileri düzenleyebilir, doğa hakkında kitaplar ve filmler izletebilir, doğayla ilgili etkinliklere katılabilirim. Ayrıca onlara doğanın korunması için neler yapabilecekleri konusunda bilgi verebilirim.

 

Sevgili arkadaşlar, bugün sizinle yaşadığımız ortamda meydana gelebilecek bir olayı düşünerek bir konuşma yapmak istiyorum. “Dinlediğiniz metindeki olaylar çevrenizde yaşanıyor olsaydı ne yapardınız?” sorusu, bize gerçek hayatta nasıl davranacağımız konusunda düşünme fırsatı tanıyor.

Öncelikle düşünülen olayın olumsuz yönlerine bir göz atalım. Eğer bu olay, çevremizde gerçekleşmiş olsaydı, belki de ilk tepkimiz şaşkınlık ve endişe olurdu. Çünkü olaylar, çoğu zaman bizi etkiler ve bu etkiyi anlamak için zamana ihtiyaç duyarız. Ancak eleştirel bir bakış açısıyla durumu değerlendirdiğimizde, sorunun temel nedenlerini anlamak ve çözüm yolları bulmak adına adım atmamız gerektiğini fark ederiz.

Bu olayın olumlu yanlarına da değinmek önemli. Her kriz veya sorun, aynı zamanda bir fırsatı da beraberinde getirebilir. Bu tür durumlar, bireyleri ve toplulukları daha iyi anlamamızı, dayanışmayı artırmamızı sağlar. Aynı zamanda bu tür olaylar, çözüm yollarını bulmak ve gelecekte benzer durumları önlemek için bir motivasyon kaynağı olabilir.

Tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak ise her zaman önemlidir. Olayın tüm yönlerini göz önüne alarak, duygusal tepkilerden kaçınıp, objektif bir değerlendirme yapmak, gerçek çözüm yollarını bulmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca farklı perspektifleri anlamak ve saygı göstermek, toplum olarak daha sağlam temellere dayalı bir birliktelik oluşturmamıza yardımcı olacaktır.

Peki, böyle bir durumla başa çıkmak için ne gibi çözüm yolları düşünebiliriz? İlk olarak etkilenen bireyler arasında iletişimi güçlendirmek ve birbirimize destek olmak önemlidir. Bilgi paylaşımı ve dayanışma, sorunların üstesinden gelmede önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca olayın temel nedenlerini anlamak ve bu nedenlere odaklanarak stratejiler geliştirmek, benzer durumların tekrarlanmasını engelleyebilir.

Sonuç olarak eleştirel bir konuşma stratejisi kullanarak olayları değerlendirmek, sadece sorunları tanımakla kalmaz, aynı zamanda çözüm yollarını da bulmamıza yardımcı olur. Tarafsız bir bakış açısıyla olayları değerlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, bizi daha sağlıklı bir toplum haline getirecektir. Unutmayalım ki sorunlarla baş etmek, birlikte çalışmak ve öğrenmek, toplumumuzu daha güçlü kılar.

Teşekkür ederim.

8.ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinle aynı konuda olan hikâye edici bir metin yazınız. Metni yazarken öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini kullanınız. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

2023 yılının yaz aylarında, Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte tatile gitti. Tatildeyken denize girmekten, kumsalda oynamaktan ve doğayla vakit geçirmekten çok keyif alıyordu.

Bir gün, Elif ve babası denizde yüzerken denizin dibinde bir sürü çöp gördüler. Elif, bu duruma çok üzüldü ve babasına çöpleri toplamaya yardım etmek istedi. Babası da Elif’in isteğini kırmadı ve birlikte çöpleri toplamaya başladılar.

Elif ve babası, denizin dibinde plastik şişeler, naylon poşetler, cam şişeler ve daha pek çok çöp buldular. Çöpleri topladıktan sonra, Elif bu çöplerin denizin kirlenmesine neden olduğunu fark etti.

Elif, tatilden sonra eve döndüğünde, çevre kirliliği hakkında araştırma yapmaya başladı. Araştırmaları sonucunda, çevre kirliliğinin hem insanlar hem de hayvanlar için çok ciddi bir sorun olduğunu öğrendi.

Elif, çevre kirliliğini önlemek için neler yapabileceğini düşünmeye başladı. Elif, önce kendi hayatından başlayarak çöpleri azaltmaya karar verdi. Artık plastik şişeler yerine cam şişeler kullanmaya, naylon poşetler yerine bez torbalar kullanmaya ve çöplerini geri dönüştürmeye başladı.

Elif, çevre kirliliğini önlemek için arkadaşlarına ve ailesine de bilgi vermeye başladı. Çevre kirliliğinin insan sağlığına ve doğaya verdiği zararları anlattı.

Elif’in çabaları sayesinde, çevre kirliliğine karşı farkındalık artmaya başladı. Kendisi de çevre kirliliğiyle mücadelede bir rol oynadığı için çok mutluydu.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır