Türkiye’m Metni Cevapları Sayfa 98-99-100-101-102-103

Türkiye’m Metni Cevapları Sayfa 98-99-100-101-102-103

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yaşadığınız şehrin tarihî ve doğal güzelliklerini araştırınız. Araştırma sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu bireysel cevaplanması gereken bir sorudur. Çünkü her öğrencimiz farklı şehirlerde yaşamaktadır.

 

TÜRKİYE’M

Seni boydan boya sevmişim,

Ta Kars’a kadar Edirne’den.

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça övmüşüm.

 

Sen vatanımsın, ekmeğimsin

Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca..

Zonguldak’ta 63 numara

Nazlı sahiller Akdeniz’de.

Sevdasın, ciğerlerimde parça parça

Yarı kalmış dileğimsin…

 

Sen Koçhisar’da tuzum,

Sille’de kızım..

Çift kulaklı Sürmene bıçağı belimde.

Varmışım çiğ köfte yemeye Adana’ya

Dadaloğlu’ndan bir koçaklama dilimde:

– Şu yalan dünyaya geldim geleli..

 

Hey vatanım, bacım, sağdıcım, emmim

Senden bir yara her yerimde.

Desteye güreşmişim Kırkpınar’da.

Durmuş da yorgunluk çıkarmışım,

Bir akşam vakti

Dört bardak kıtlama çayla Erzurum’da..

Ardahan’a varmışım yollar uzamış

Bel vermiş, yol vermemiş dağlar.

(…)

Seni boydan boya sevmişim.

Ta Edirne’ye kadar Kars’tan.

Taşını, toprağını, yiğidini,

Fırsat buldukça övmüşüm…

Turgut UYAR

Türkiye’m

(Kısaltılmıştır.)

 

TURGUT UYAR HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

4 Ağustos 1927’de Ankara’da doğan sanatçı, babasının mesleği nedeniyle ilk öğrenimini çeşitli kentlerde tamamlamıştır. 1946’da Bursa Işıklar Lisesi’ni, 1947’de Askeri Memurlar Okulu’nu bitirmiştir. Bir süre orduda subay olarak görev yaparak 1958’de ordudan ayrılmıştır. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Ankara Bürosu ile Sanayi Bakanlığı’nda çalışmış, 1968’de emekliye ayrılmıştır. İlk şiiri 1947’de Yedigün dergisinde çıkan sanatçı yaşamını serbest yazar olarak sürdürmüş ve 1969’da öykü yazarı Tomris Uyar ile evlenmiştir. 22 Ağustos 1985’te İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

Edebi Kişiliği:

 • Arz-ı Hal şiir kitabından başlayarak halk deyişleri ile yüklü, ölçülü ve uyaklı yazdığı ilk şiirlerinde kişisel yaşantısını ön planda tutmuş; aşk, ölüm, ayrılık temalarını işlemiştir.
 • İlk şiirlerinden sonra kaleme aldığı eserlerinde toplum ve törelerle çatışan bireylerin yenilgisini, kurtuluş çabalarını araştırmış ve şiirde konudan, hikâyeden uzaklaşarak II. Yeni’nin önde gelen savunucularından olmuştur.
 • Simgeci söyleyişi, yoğun hayal gücü, şaşırtıcı tamlamalar kullanması onun İkinci Yeni’nin başarılı şairleri arasında olmasını sağlamıştır.
 • Sanat yapıtlarından fayda ummanın anlamsızlığını savunan şair, insanlar gibi şiirin de bir “çıkmaz” içerisinde olduğunu dile getirmiştir.
 • Şiir ve düzyazı ayrımını ortadan kaldıran, uzun şiirler yazan şair lirik şiirin sınırlarını zorlamıştır.
 • Güzel bir dizeyi yanlışlıkla yazdığı zaman “Ay, kalemimden kaçmış!” demektedir.
 • Eserlerinde Halk şiiri ve Divan şiiri biçimlerinden de yararlanan, şiirini geliştirmeyi amaçlayan sanatçı “Divan” adlı kitabında gazel tarzını yeni şiire uygulamaya çalışmıştır.

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız.

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Zafer
Tahminî Anlamı:  Savaşta kazanılan başarı; utku
Cümlem: Bu zafer evlatlarını toprak uğruna feda eden analara armağandır.

Kelime/Kelime Grubu: Kıtlama
Tahminî Anlamı:  Küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimi
Cümlem: Erzurum’da insanlar kıtlama çay içerler.

Kelime/Kelime Grubu: Güreş
Tahminî Anlamı: Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
Cümlem: Dedem güreş kurallarını çok iyi bilirdi.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

 1. Şiirde hangi yerlerden bahsedilmektedir?

Şiirde Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve bölgelerinden bahsedilmektedir. Edirne, Kars, Zonguldak, Akdeniz, Koçhisar, Sille, Sürmene, Adana, Kırkpınar, Erzurum, Ardahan gibi şehirler ve bölgeler şiirde yer almaktadır.

 1. “Sen vatanımsın, ekmeğimsin,/Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca…” dizeleri ile şair ne anlatmak istemektedir?

Bu dizeler ile şair, Türkiye’ye olan sevgisini ve bağlılığını ifade etmektedir. Türkiye’yi bir vatan olarak gördüğünü, onun ekmeğiyle beslendiğini, yıllardır duyduğu ve bildiği zaferleriyle gurur duyduğunu belirtmektedir.

 1. Siz şairin yerinde olsaydınız ülkemizin hangi güzelliklerini överdiniz?

Şairin yerinde olsaydım, ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri överdim. Örneğin;

 • Mavi bayraklı plajları, turkuaz denizi, yemyeşil ormanları ile Akdeniz ve Ege bölgesinin güzelliklerini överdim.
 • Kapadokya’nın peribacaları, Pamukkale’nin travertenleri, Nemrut Dağı’nın anıtları gibi eşsiz doğal güzellikleri överdim.
 • İstanbul’un tarihi yarımadası, Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi tarihi eserlerini överdim.
 • Mardin’in dar sokakları, tarihi evleri, camileri gibi kültürel zenginliklerini överdim.
 1. “Nazlı sahiller Akdeniz’de” dizesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte açıklayınız.

Kişileştirme vardır. Nazlılık insana ait bir özelliktir ve sahile verilmiştir.

 1. Şiirde geçen şehirler neleriyle meşhur olmuştur? Açıklayınız.
 • Edirne: Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile meşhurdur. Selimiye Camii, Eski Camii, Sarayiçi, Trakya Müzesi gibi tarihi eserlere ev sahipliği yapmaktadır.
 • Kars: Doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile meşhurdur. Sarıkamış, Sarıçam Ormanları, Ani Harabeleri, Çıldır Gölü gibi doğal ve tarihi güzelliklere sahiptir.
 • Zonguldak: Madencilik ve liman şehridir. Türkiye’nin en büyük taşkömürü havzalarından birine sahiptir.
 • Akdeniz: Mavi bayraklı plajları, turkuaz denizi ile meşhurdur. Antalya, Mersin, Adana gibi illeri ile turizmin önemli merkezlerinden biridir.
 • Koçhisar: Tuz üretimi ile meşhurdur. Koçhisar Tuz Gölü, Türkiye’nin en büyük tuz gölüdür.
 • Sille: Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile meşhurdur. Sille Kalesi, Sille Kaya Mezarları, Sille Camii gibi tarihi eserlere ev sahipliği yapmaktadır.
 • Sürmene: Bıçakları ile meşhurdur. Sürmene bıçakları, dünyaca ünlüdür.
 • Adana: Çiğ köftesi ile meşhurdur. Adana kebap, ciğer kebabı gibi yöresel yemekleri de ünlüdür.
 • Kırkpınar: Yağlı güreşin merkezidir. Her yıl düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dünyanın en eski ve en büyük güreş organizasyonlarından biridir.
 • Erzurum: Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile meşhurdur. Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii gibi tarihi eserlere ev sahipliği yapmaktadır.
 • Ardahan: Doğal güzellikleri ile meşhurdur. Çıldır Gölü, Göle Yaylası, Kafkas Dağları gibi doğal güzelliklere sahiptir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Şiirin Konusu: Vatanın güzellikleri

Şiirin Ana Duygusu: Vatan sevgisi

 

4. ETKİNLİK
Okuduğunuz şiire uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.

Canım Yurdum, Can Yurdum, Anadolum, Memleketim vs.

b4nnrcy

6.ETKİNLİK

Sınıfınızda “ülkemizin tarihî ve doğal güzellikleri” konulu hazırlıklı bir konuşma yapınız.

Konuşmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Sayın öğretmenim, değerli arkadaşlarım,

Bugün sizlerle ülkemizin tarihî ve doğal güzellikleri hakkında konuşacağım.

Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin bir kültüre sahip bir ülkedir. Bu zengin kültür, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinde de kendini göstermektedir.

Ülkemizin sahip olduğu tarihî güzellikler arasında, İstanbul’un tarihi yarımadası, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Selimiye Camii, Efes Antik Kenti, Bergama Antik Kenti, Nemrut Dağı gibi dünyaca ünlü eserler yer almaktadır. Bu eserler, geçmişten günümüze uzanan zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğumuzun kanıtıdır.

Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ise, ülkemizi dünyanın en güzel ülkelerinden biri haline getirmektedir. Akdeniz ve Ege kıyılarının turkuaz denizi, berrak kumsalları, Kapadokya’nın peribacaları, Pamukkale’nin travertenleri, Nemrut Dağı’nın anıtları, Karadeniz’in yemyeşil ormanları, Doğu Anadolu’nun eşsiz dağları ve gölleri, ülkemizin doğal güzelliklerinden sadece birkaçıdır.

Ülkemizin tarihî ve doğal güzellikleri, ülkemizin hem kültürel hem de ekonomik açıdan önemli bir zenginliğidir. Bu zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin görevidir.

Bu bağlamda, sizlere birkaç öneride bulunmak istiyorum:

 • Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerini tanımak ve korumak için geziler düzenleyelim.
 • Bu güzellikleri çevremize tanıtmak için çalışmalar yapalım.
 • Bu güzelliklerin korunması için yetkililere gerekli desteği verelim.

Umarım, hep birlikte ülkemizin bu eşsiz güzelliklerini koruyup gelecek nesillere aktarabiliriz.

Teşekkür ederim.

 

7.ETKİNLİK

Ders kitabınızın 103. sayfasındaki afişleri inceleyiniz. Siz de dosya kâğıdına yaşadığınız şehrin kültürel özelliklerini tanıtan bir afiş hazırlayınız. Afişinizi hazırlarken uygulayacağınız işlem basamaklarını maddeler hâlinde aşağıya yazınız. Hazırladığınız afişi sınıf panosuna asınız.

 

Bu etkinlik her öğrenci farklı şehirde yaşayabileceğinden bireysel olarak cevaplanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır