Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları Sayfa 131-132-133-134-135-136

Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları Sayfa 131-132-133-134-135-136

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Hak ve görev birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Hak, bana ait olan ve başkalarının saygı duyması gereken şeydir. Görev ise yapmam gereken ve sorumlu olduğum şeydir. Haklarımın olması, başkalarının da bana karşı görevleri olduğu anlamına gelir. Ben de başkalarının haklarına saygı göstererek görevlerimi yerine getirmeliyim.

 1. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?

Bir Türk vatandaşı olarak hem haklarım hem de görevlerim var. Ailem ve öğretmenlerim bana karşı saygılı olmayı, büyüklerimi dinlemeyi, vatanı sevmeyi ve çevreyi korumayı öğretiyor. Okulda anayasanın önemini, vatandaşlık bilincini ve temel hak ve özgürlükleri öğreniyorum. Doğru kaynaklardan faydalanarak ülkemizdeki güncel gelişmeleri takip ediyor ve vatandaşlık görevlerimi daha iyi anlıyorum.

Anayasada ve kanunlarda tüm Türk vatandaşlarının sahip olduğu temel hak ve özgürlükler yazılıdır.

 1. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?

Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı veya milletvekili seçilemez. Seçilebilmek için belli şartları yerine getirmek gerekir. Seçilme isteğini hem hak hem de görev olarak değerlendirebiliriz.

Her vatandaşın yönetime katılma ve seçilme hakkı vardır. Bu, demokrasiye katkıda bulunma ve ülkeyi yönetme imkânı sağlar. Vatandaşlar, ülkeyi iyi yönetmek için en uygun adayları seçme sorumluluğuna sahiptir. Bu, bilinçli bir şekilde oy kullanmayı ve adayları araştırmayı gerektirir.

VATANDAŞLIK GÖREVLERİ

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere görev denir. Hak ve görev daima beraber bulunur. Hak olan yerde mutlaka görev de vardır. Birisinden ödünç para alan kimsenin vakti geldiğinde borcunu vermesi ödevidir, alacaklının da alacağını istemesi hakkıdır. Devlet işlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için vatandaşların yapmakla yükümlü oldukları birtakım görevleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Seçme ve Seçilme Görevi: Demokrasi idarelerinde millet adına kamu işlerini görecek kimseler seçimle işbaşına gelirler. Kamu işleri, yurt ve millet işleri ile ilgili çeşitli hizmetlerdir. Egemenliğin asıl sahibi olan millet, kendi işlerini belirli bir süre içinde yürütmek üzere bazı kimselere yetki verir. Seçim, milletten bu yetkiyi alacak kimselerin seçilmesi için yapılır. 18 yaşını bitiren her Türk seçmendir. Seçim; vatandaşların siyasi hak ve görevlerindendir. Herkes bu görevi önemli bir borç bilmeli, seçimlerde oyunu kullanmalıdır. Memleket işlerinde hepimiz derece derece sorumluyuz. Milletvekili seçimlerinde hepimiz seçime katılmak suretiyle memleket idaresinde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Hem seçime katılmayan hem de memleket idaresinden şikâyet eden kimseler dürüst insan sayılmazlar.

Vatandaş, seçim yolu ile memleket yönetimine katılır. Çünkü bir kimseyi seçmekle onu vekil seçtiğini göstermiş olur. Seçtiğimiz kimseler görevlerini yapamaz veya kötüye kullanırsa bunun sorumluluğu seçmenlere aittir. Çünkü onlara bu görevi veren bizleriz. Seçimlerde parti gayreti, dostluk ve akrabalık gibi kişisel duygulara kapılmamalı, seçeceğimiz kimselerin etkin, bilgili, dürüst ve temiz insanlar olmasına dikkat etmeliyiz. Bir memlekette seçimlere katılan seçmen sayısının yüksekliği, oradaki halkın siyasi olgunluğunu ve yurtseverliğini gösterir.

Vergi Verme Görevi: Herkesin yurt ve millet giderlerini karşılamak üzere gelirlere göre ödemekle yükümlü olduğu paraya vergi denir. Devlete vergi vermek, kamu hizmetleri için yapılan masraflara katılmak demektir. Kamu hizmetleri ise yine vatandaşların rahatı ve mutluluğu için yapılan işlerdir. Şu hâlde vatandaşlar vergi vermekle yine kendi işleri için masraf yapıyorlar demektir. Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor, demektir.

İyi bir vatandaş, zamanı geldiğinde istenmeden, zorlanmadan vergisini yatırmalıdır. Yurdunu seven bir kişinin yapacağı iş budur. Vergisini zamanında ödeyen vatandaş, görevini yapmış bir kimse gibi vicdan rahatlığı içinde yaşar. Herkes böyle yaparsa kamu hizmetleri daha çabuk görülür, halk rahata kavuşur ve devletimiz güçlü olur. Vergilerini zamanında vermeyen ve vergi kaçıranların bu hareketi hırsızlık gibidir. Ahlaka ve yurtseverliğe sığmaz. Vergi borcu, anaya babaya olan hizmet borcumuz gibidir. İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde ve tamam olarak seve seve öder.

Askerlik Görevi: Bağımsız ve özgür yaşamak isteyen bir millet, mutlaka kendi kuvvetine dayanmalıdır. Milletler arasında varlığını sürdürebilmek için bundan başka çıkar yol yoktur. Yurdunu ve bağımsızlığını korumak için silahlı ve her fedakârlığa hazır kuvvet bulunduran bir millet kuvvetli olur. Yalnız kuvvetli milletler yaşamak hakkına sahip ve geleceklerinden emin olurlar. Binlerce yıllık hayatında hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti, kendi varlığını korumak için durmadan hazırlanmaktadır. Kimsenin topraklarında gözü yoktur. Ancak barış içinde yaşamak için her zaman savaşa hazır olmayı en büyük görev bilir.

20 yaşına giren bütün genç erkekler askere giderler. Kışlalarda modern silahları kullanmayı, bir komuta altında toplu şekilde hareket etmeyi öğrenirler. Asker ocağı, Türklerin millî geleneklerine girmiş olan kutsal yerlerdir. Asker ocağı, herkes için okul gibidir. Orada herkes eşittir. Yurt için fedakârlık, millî birlik ve disiplin ruhu orada yaşanarak öğrenilir. Her Türk genci, askerlik görevini en kutsal görev bilir. Severek bu görevi yerine getirir.

Kanunlara ve Kurallara Saygılı Olma: Bir topluluğun yaşayışını düzenleyen, yurttaşların yapacakları ve yapamayacakları şeyleri bildiren ve yasama yetkisi olan bir kurul tarafından kabul edilmiş olan yazılı metinlere kanun denir. İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için belli bir düzenin kurulması zorunludur. Bu düzen; kanunlar, emirler, tüzükler ve yönetmeliklerle kurulur. Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi TBMM’nindir. Kanun, bir kişi ya da belli bir olay için değil, herkes için veya benzer bütün olaylar içindir. Herkes, kanun hükümlerine uymak zorundadır. Kanunla bir emir verilir. Bu emir, ya bir şey yapmayı ya da yapmamayı gerektirir. Kanunda, yapılması isteneni yapmayanlar ve yapılmaması gerekeni yapanlar suç işlemiş olurlar. Suç işleyenlerin cezalarını bağımsız mahkemeler verir. Kanunları bilmemek mazeret değildir. Bir vatandaşın en büyük görevi kanunlara uymak ve saygı göstermektir. Kanunlara uyulmayan ve saygı gösterilmeyen toplumlarda yaşama düzeni bozulur. Bundan herkes hatta uymayan kimseler bile zarar görürler. Kanunlara ve toplumun düzenini sağlayan diğer kurallara ceza korkusu ile değil, milletin genel iradesi ve emirlerine saygı duyduğumuz için uyulmalıdır.

Devletin düzeni ve güveni için birtakım memurlar görevlendirilir. Bu memurlara yardımcı olmak vatandaşlık görevimizdir. Devlet memurları da vatandaşlara anlayışlı davranmak, doğru ve dürüst görev yapmak zorundadırlar.

Şenol KALAYCI

s4gs4vp

 

CÜMLELERİM:

Demokrasi:

Demokrasiyle, halk kendi kaderini tayin eder.

Görev:

Görevlerini yerine getiren vatandaş, ülkeye katkıda bulunur.

Hak:

Her vatandaşın temel haklara sahip olması gerekir.

Seçim:

Seçimler, demokrasinin temelini oluşturur.

Vatandaşlık:

Vatandaşlık bilinci, sorumlu bir toplum için önemlidir.

Devlet:

Devlet, yasalarla düzeni sağlar.

Özgürlük:

Özgürlük olmadan, gerçek bir demokrasi olmaz.

 

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

 

hak:

 • Tahminim: Bir kişiye ya da gruba verilmiş yetki
 • Sözlük anlamları: Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

görev:

 • Tahminim: Bir kişiye veya gruba verilen ve yerine getirilmesi gereken yükümlülük
 • Sözlük anlamları: Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

seçmen:

 • Tahminim: Oy kullanmaya yetkili kişi
 • Sözlük anlamları: Seçimde oy verme hakkı olan kimse.

kamu hizmeti:

 • Tahminim: Devlet veya diğer kamu kurumları tarafından halka sunulan hizmetler
 • Sözlük anlamları: Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla yapılan hizmetlerin tümü; amme hizmeti.

kanun:

 • Tahminim: Yazılı hukuk kuralları bütünü
 • Sözlük anlamları:

irade:

 • Tahminim: Bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına karar verme yeteneği
 • Sözlük anlamları: Bir şeyi yapıp yapmama konusunda kişinin kendi kendine karar verebilme ve bunu uygulama gücü.

asker ocağı:

 • Tahminim: Askerlik eğitiminin ve hizmetinin yapıldığı yer
 • Sözlük anlamları: Askerlik ödevinin yapıldığı kışla, ordugâh, tahkimli bölge, gemi, tersane vb. hizmet yerleri.

 

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

Vatandaşlık Görevleri Özeti

Seçme ve Seçilme Görevi:

 • 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçmendir.
 • Seçimlerde oy kullanmak bir görevdir.
 • Seçimlerde liyakat sahibi, bilgili, dürüst ve temiz kişileri seçmeliyiz.
 • Seçimlere katılım oranı yüksekliği, halkın siyasi olgunluğunu gösterir.

Vergi Verme Görevi:

 • Herkes geliri oranında vergi ödemek zorundadır.
 • Vergi, kamu hizmetleri için yapılan masraflara katılmaktır.
 • Vergiyi zamanında ödemek, iyi bir vatandaşın görevidir.
 • Vergi kaçırmak ahlaka ve yurtseverliğe sığmaz.

Askerlik Görevi:

 • Bağımsızlık için güçlü bir orduya sahip olmak gerekir.
 • Askerlik, yurdu ve bağımsızlığı korumak için kutsal bir görevdir.
 • Asker ocağı, milli birlik ve disiplin ruhunun yaşandığı bir yerdir.
 • Her Türk genci askerlik görevini severek yerine getirir.

Kanunlara ve Kurallara Saygılı Olma:

 • Kanunlar, toplum düzenini sağlayan yazılı metinlerdir.
 • Kanunlara uymak ve saygı göstermek her vatandaşın görevidir.
 • Kanunlara uymayan toplumlarda düzen bozulur ve herkes zarar görür.
 • Devlet memurlarına yardımcı olmak da bir vatandaşlık görevidir.

 

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

Metnin konusu vatandaşların devlete karşı görevleridir.

 1. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?
 • Seçme ve seçilme görevi
 • Vergi verme görevi
 • Askerlik görevi
 • Kanunlara ve kurallara saygılı olma
 1. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?

Çünkü vatandaş olarak ancak bu görevleri yerine getirirsek bir düzen sağlanır ve mutlu, huzurlu bir şekilde yaşarız.

 1. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.

Bir 7. sınıf öğrencisi olarak oy veremem, askere gidemem ama kanun ve kurallara saygılı olabilirim. Bunu yapmaya çalışıyorum.

 1. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?

Evet herkes vergi vermek zorundadır. Vatandaşların bazıları vergi verip bazıları vergi vermezse bu bir haksızlık olacaktır.

 1. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?

Evet, her Türk vatandaşı istediği kişiye oy verebilir. Bu da bir vatandaşlık hakkıdır.

kbni149

 

sqdetcy

 

 1. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuş­ma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.

Oy Kullanma:

  • Görsel: Bir seçim kabini ve oy pusulası.
  • Konuşma: Arkadaşlar, bir demokraside oy kullanma hakkı temel bir vatandaşlık görevidir. Bu görsel, seçimlerde oy kullanmanın önemini ve demokratik süreçteki katılımımızın önemini vurguluyor. Sizce oy vermek neden önemlidir?

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Çevre Temizliği:

  • Görsel: Bir grup insan çöp toplarken.
  • Konuşma: Çevre temizliği de bir vatandaşlık görevidir. Bu görsel, çevreye duyarlılığımızın ve çevremizi temiz tutma sorumluluğumuzun altını çiziyor. Sizce çevre temizliği konusunda toplum olarak neler yapabiliriz?

Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerden çöp toplama etkinliği - Video Haberleri

Toplumsal Yardımlaşma:

  • Görsel: Bir insani yardım kuruluşunun logosu.
  • Konuşma: Toplumsal yardımlaşma, birlikte yaşadığımız toplumda birbirimize destek olma görevidir. Bu görsel, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda nasıl bir rol oynadığını vurguluyor. Sizce toplumsal yardımlaşma nasıl teşvik edilebilir? 

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) | Yeşilay

Eğitim ve Öğretim:

   • Görsel: Bir öğretmen sınıfta öğrencilere ders anlatırken.
   • Konuşma: Eğitim ve öğretim, bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için temel bir faktördür. Bu görsel, eğitimin önemini ve öğretmenlerin toplumda oynadığı kritik rolü vurguluyor. Sizce eğitimde daha etkili olmak için neler yapılabilir?

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023 OLDU? Öğretmen ek ders ücreti kaç saat? ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR? | Özgün Haberler

Kamu Hizmetlerine Katılım:

  • Görsel: Bir belediye hizmet binası ve vatandaşlar sıra beklerken.
  • Konuşma: Kamu hizmetlerine katılım, vatandaşların kendi toplumlarında etkili bir şekilde yer almasını sağlar. Bu görsel, vatandaşların kamu hizmetlerine katılımının önemini vurguluyor. Sizce kamu hizmetlerine katılımı artırmak için neler yapılabilir?

 

Acil serviste saatlerce sıra bekliyorlar

 

c5ug2ds

 

m08whun

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır