Yoldaki Kaya Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 36-37

Yoldaki Kaya Serbest Okuma Metni Cevapları Sayfa 36-37

YOLDAKİ KAYA (SERBEST OKUMA METNİ)

Karapınar köyü sarp kayalıkların eteğindedir. Köyün alt yanında durup da kayalıklara doğru insan bir baktı mı başı döner. Sivri, boz kayalıklardır bunlar. Köylüler, çok çekmişlerdir bu kayalıklardan. Kışın çığ gelir, karlar eriyince sularla birlikte dev gibi kaya parçaları sürüklenir yamaçlardan aşağı doğru. (…)

Bir gece yarısı Karapınarlılar korkuyla uyandılar. Koskocaman bir kaya yerinden kopmuş yuvarlana yuvarlana gelmiş, köyün yolu üstünde durmuştu. Yoldan gidip gelmek iyice güçleşmişti. Sabahleyin bütün köylü kayanın başına toplandı. Hep birlikte kaldırmayı denediler. Olmadı. Bir milim bile oynatamadılar. Sonra kayayı parçalamak için dinamit aradılar, yoktu. Birkaç genç iri balyozlarla kayayı parçalamaya giriştiler. Bir parça bile koparamadılar. Şaşırıp kaldılar. Köyü dışarıya bağlayan tek yol neredeyse tıkanmıştı. Hayvanlar, insanlar zorlukla geçiyordu. Geçebilmek için kayanın etrafını dolaşıyorlardı.

Köy halkı, kayanın yanı başına çökmüş, bir yol arıyorlardı. Ne yapacaklardı? Nasıl kurtulacaklardı bu beladan?

Demirci Mehmet’in aklına bir çare geldi. Yanındakilere:

Benim dükkânda iki kalın demir levye var. Onları getirip kaldıraç gibi kullanalım, bir esnetir, bir yerinden oynatırsak aşağıya yuvarlayabiliriz, dedi.

Hemen dükkâna koştular. Kocaman iki kalın levyeyi getirdiler. Kayanın sağ tarafındaki bir boşluğa soktular. Bastırdılar. (…) Koca kaya bana mısın demiyor, yerinden kımıldamıyordu. Herkes ter içinde kalmıştı, yorulmuş bitmişti. Demirci Mehmet:

Olmadı, bu yolla da kayayı yerinden oynatamayacağız, dedi.

Başka yollar düşünmeye başladılar. Ne yapıp edip bu kayayı yerinden oynatmak zorundaydılar, köyün yaşlılarından Halil Ağa:

Katırların gücünden yararlanalım, dedi. Bir urganla kayayı bağlayalım, katırlara çektirelim, böylece yerinden oynatırız.

Köydeki katırların en güçlülerinden üçünü seçtiler. Kayanın gövdesine bağladıkları urganı katırlarla çektirmeyi denediler. Daha ilk zorlanışta urgan koptu. Bu da sonuç vermedi.

Kalabalığın arasında Sessiz İsmail dedikleri genç bir köylü vardı. Konuşmayı sevmeyen, içine kapanık biriydi. Yanındakilere:

Ben bir yol buldum, dedi. Onu deneyerek bu kayayı parçalarız. Bakın büyük bir ateş yakıp bu kayayı iyice kızdıracağız. Sonra üzerine kovalarca su atacağız. Kızgın kayaya soğuk sular dökülünce kayada yarıklar, çatlaklar oluşur. Böylece parçalarız.

Sessiz İsmail’in önerisini tartıştılar. Sonunda denemeye karar verdiler. Kayayı tümüyle kuşatan büyük bir ateş yaktılar. Üç dört saat alevlerin içinde pişirdiler kayayı. Ardından tenekeler, bakraçlarla sular boşalttılar üzerine. Her su atışta kayadan “Cozz!” diye sesler çıkıyordu. Karanlık basıncaya değin sürdürdüler bu işi.

Ertesi sabah yine toplandılar. Gerçekten büyük çatlaklar açılmıştı kayada. Çatlaklara balyozlarla giriştiler. Kolayca parçaladılar kayayı. Parçaları sağa sola yuvarlayıp yolu açtılar. Herkes:

Aşk olsun Sessiz İsmail’e, amma da akıllıymış, dediler. Hiçbirimizin düşünmediğini o düşündü.

Emin ÖZDEMİR

(Kısaltılmıştır.)

Emin Özdemir’in Hayatı Hakkında Bilgi 

1931 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. Pamukpınar Köy Enstitüsünden sonra 1953 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

1957 yılında bitirdiği bölüme asistan ve öğretim görevlisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bir sınavı kazanarak 1960 yılında Amerika’ya gönderildi. Columbia (Kolombiya) ve Indiana (İndiyana) üniversitelerinde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak 1968-1972 yılları arasında çalıştı. Emin Özdemir, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu İletişim Fakültesinde öğretim görevliğine geçti. Bu görevinden 1996 yılında emekliye ayrılan yazar, yaklaşık bir yıl kanser tedavisi gördükten sonra 1 Eylül 2017 yılında hayatını kaybetti.

Yalnızlığı Seven Kırlangıç, Erdemin Başı Dil, Atasözleri Sözlüğü, Kurmaca Kişiler Kenti, İnsan Yüreğine Yolculuk, Yüzler ve Sözcükler eserlerinden bazılarıdır.

METİNLE İLGİLİ SORULAR

Bu sorular metnin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ve metinden çıkarılabilecek mesajların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

1. Metnin konusu nedir?

2. Kayanın köy yolunu kapatması köylülere nasıl bir zorluk yaşatmıştır?

3. Kayayı kaldırmak için köylüler hangi yöntemleri denemiştir?

4. Sessiz İsmail’in önerisi neydi ve bu öneri nasıl sonuçlandı?

5. Metinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir?

6. Metinde kayanın köy yolunu kapatmasının nedenleri nelerdir?

7. Metinde Sessiz İsmail’in önerisinin kabul edilmesinde neler etkili olmuştur?

8. Metinde köylülerin kayayı kaldırmak için yaptıkları çalışmalarda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmıştır?

9. Metinden çıkarılabilecek başka mesajlar var mıdır?

10. Metnin yazarının amacı nedir?

KONUŞMA BECERİSİ ÇALIŞMALARI

Konuşma süreci esnasında aşağıdaki kurallara uygun hareket ediniz.

1. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamına uygun kullanınız.
2. Konuşmalarınızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçelerini kullanınız.
3. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.
4. Konuşmalarınızda ama, fakat, lakin ve ancak gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
5. Konuşmacı arkadaşınızın sözlü olmayan mesajlarını dikkate alarak beden dilini etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığını açıklayınız.

SORULAR:

1.”Farklı Fikirleri Dinlemek ve Değerlendirmek” konusuyla ilgili düşüncelerini bizimle paylaşır mısın?

2.Birlikte hareket etmek başarı için nasıl bir rol oynar? Bunu bize açıklayıp anlatabilir misin?

3. Hikâyede, köylüler kayayı kaldırmak için farklı yöntemler denemişlerdir. Bu yöntemlerden hangisinin en etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

4. Hikâyedeki karakterler, farklı fikirleri tartışarak en iyi çözümü bulmuşlardır. Bu durum, neyi göstermektedir?

5. Hikâyedeki karakterlerden hangisinden bir ders aldınız? Neden?

YAZMA ÇALIŞMASI: 

Kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • Konu seçimi: Kompozisyonun konusu, iyice araştırılıp, anlaşılmalıdır. Konunun kapsamı ve sınırı belirlenmelidir.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri: Kompozisyon, giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Giriş bölümünde, konunun genel hatları verilir. Gelişme bölümünde, konu ayrıntılı olarak ele alınır. Sonuç bölümünde ise, konunun özeti yapılır ve bir sonuca varılır.
 • Anlatım: Kompozisyonda, açık, anlaşılır ve akıcı bir anlatım kullanılmalıdır. Cümleler kısa ve öz olmalıdır.
 • Dil bilgisi ve imla kuralları: Kompozisyonda, dil bilgisi ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Düşünceyi geliştirme yolları: Kompozisyonda, fikirlerin daha etkili bir şekilde aktarılması için düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir. Bu yollardan bazıları şunlardır:
  • Tanımlama
  • Örneklendirme
  • Karşılaştırma
  • Tanık gösterme
  • Benzetme
  • Kişileştirme
  • Soru-cevap
  • Sayısal veriler

“Zorluklar karşısında pes etmemek gerekir.” konulu bir kompozisyon yazınız.

 

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır