e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

Okullarda yeni karne düzenlemesi sırasında izleyeceğimiz yolu anlatan kılavuz yayımlandı.

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………………………………………………………………… I
GÖRSELLER TABLOSU …………………………………………………………………………………………………………………………. III
İLETİŞİM BİLGİLERİ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. V
I. GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
II. SOSYAL ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
III. SOSYAL ETKİNLİK TÜRÜ …………………………………………………………………………………………………………………. 2
A. OKUL ETKİNLİKLERİ………………………………………………………………………………………………………. 3
B. MERKEZÎ ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………………. 3
C. OKUL DIŞI BİREYSEL ETKİNLİKLER ……………………………………………………………………………… 3
IV. SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİK VE TEMSİL DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
A. ETKİNLİK DÜZEYİ …………………………………………………………………………………………………………… 5
B. TEMSİL DÜZEYİ ………………………………………………………………………………………………………………. 6
V. SOSYAL ETKİNLİK ALANLARI ………………………………………………………………………………………………………… 7
A. BİLİMSEL ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………………. 9
1) Bilim Olimpiyatları ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2) Bilim Şenlikleri …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
3) Bilim Fuarları ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9
4) Bilimsel Proje Yarışmaları …………………………………………………………………………………………………………… 10
5) Patent Sahibi Olma …………………………………………………………………………………………………………………….. 10
6) Bilimsel Toplantılar …………………………………………………………………………………………………………………….. 10
7) Bilimsel Araştırma Yarışmaları …………………………………………………………………………………………………….. 11
8) Zekâ Oyunları …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
9) Bilişim Teknolojilerine Yönelik Uygulamalar …………………………………………………………………………………. 11
10) Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönelik Uygulamalar ……………………………………… 11
Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Bilimsel Etkinlik Kategorileri ………………………………………………………… 12
B. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………….. 12
1) Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulamaları ……………………………………………………………………………….. 12
2) Geziler ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
3) Meslekî Alan Etkinlikleri ……………………………………………………………………………………………………………… 14
Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Kültürel Etkinlik Kategorileri ……………………………………………………….. 15
C. SANATSAL ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………….. 15
1) Fonetik Sanatlar …………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2) Plastik Sanatlar ………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
3) Dramatik Sanatlar ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Sanatsal Etkinlik Kategorileri ……………………………………………………….. 18
D. SPORTİF ETKİNLİKLER …………………………………………………………………………………………………. 18
Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Sportif Etkinlik Kategorileri ………………………………………………………….. 19
E. TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI ………………………………………………………………………………… 19
1) Toplumsal Refah ve Eşitliği Sağlamaya Yönelik Çalışmalar …………………………………………………………….. 20
2) Millî ve Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatmaya Yönelik Çalışmalar ………………………………………………. 20
3) Toplumsal Bilinci Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar ………………………………………………………………………… 20
4) Velilerin ve Diğer Paydaşların Okulla İş Birliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar ………………………………. 20
5) Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar …………………………………….. 20
6) Dezavantajlı Bireylerin Toplumsal Entegrasyonuna Yönelik Çalışmalar ……………………………………………. 20
7) Spor ve Sağlık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar ……………………………………………………….. 20
8) Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal Hizmetlere Yönelik Çalışmalar ………………………………………………….. 20
9) Sanat, Kültür ve Bilim İmkânlarının ve Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar ……………………… 21
10) Trafik Kuralları ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar ……………………………………………………………………….. 21
Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Toplum Hizmeti Çalışmaları Kategorileri ……………………………………….. 21
VI. SOSYAL ETKİNLİK ÖRNEKLERİ …………………………………………………………………………………………………….. 22
A. OKUL ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ………………………………………………………………………………………………. 22
B. OKUL DIŞI BİREYSEL ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ………………………………………………………………………… 24
C. MERKEZÎ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ …………………………………………………………………………………………. 26
VII. SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ VERİ GİRİŞ EKRANLARI…………………………………………………………………. 28
A. OKUL KULÜP TANIMLAMA ………………………………………………………………………………………….. 28
B. ÖĞRENCİ KULÜP TANIMLAMA ……………………………………………………………………………………. 31
C. SOSYAL ETKİNLİK GİRİŞİ …………………………………………………………………………………………….. 34
D. SOSYAL ETKİNLİK TAMAMLAMA ……………………………………………………………………………….. 53
VIII. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINCA E-OKUL YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMİ SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ’NDE MERKEZÎ ETKİNLİK TANIMLAMA …………………………. 55
IX. DİĞER HUSUSLAR ………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

 

GÖRSELLER TABLOSU
Görsel 1 Sosyal Etkinlik Alanı ………………………………………………………………………………………………………. 8
Görsel 2 Sosyal Etkinlik Kategorileri ……………………………………………………………………………………………… 8
Görsel 3 Okul Kulüp Tanımlama Ekranı ……………………………………………………………………………………….. 28
Görsel 4 Öğrenci Kulübü Ekleme Butonu ……………………………………………………………………………………… 28
Görsel 5 Öğrenci Kulübü Seçimi ………………………………………………………………………………………………….. 29
Görsel 6 Kulüp Danışman Öğretmen Seçimi ………………………………………………………………………………….. 30
Görsel 7 Öğrenci Kulübü Kaydetme ……………………………………………………………………………………………… 30
Görsel 8 Okulda Tanımlanan Öğrenci Kulüpleri …………………………………………………………………………….. 31
Görsel 9 Öğrenci Kulüp Tanımlama Sekmesi ………………………………………………………………………………… 31
Görsel 10 Okul Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Sayıları ……………………………………………………………………….. 32
Görsel 11 Öğrencilerin Tercih Ettikleri Kulüplerin Seçimi ………………………………………………………………. 32
Görsel 12 Öğrenci Kulüplerine Öğrenci Ekleme …………………………………………………………………………….. 33
Görsel 13 Öğrenci Kulübüne Öğrenci Ekleme ……………………………………………………………………………….. 33
Görsel 14 Öğrenci Kulübüne Öğrenciyi Kaydetme …………………………………………………………………………. 34
Görsel 15 Etkinlik Alanı Seçimi …………………………………………………………………………………………………… 35
Görsel 16 Etkinlik Kategorisi Seçimi ……………………………………………………………………………………………. 35
Görsel 17 Etkinlik Adının Yazılması …………………………………………………………………………………………….. 36
Görsel 18 Etkinliği Yapan Kulüp/Kulüplerin Seçimi ………………………………………………………………………. 36
Görsel 19 Etkinliği Düzenleyen Öğretmen(ler) Seçimi ……………………………………………………………………. 37
Görsel 20 Etkinliğin Başlangıç ve Bitiş Tarihi Girişi ………………………………………………………………………. 37
Görsel 21 Öğrenci Kulübü veya Sınıf/Şube Seçimi ………………………………………………………………………… 38
Görsel 22 Sosyal Etkinlik Temsil Düzeyinin Seçimi ………………………………………………………………………. 38
Görsel 23 Etkinlik Düzeyi Seçimi ………………………………………………………………………………………………… 39
Görsel 24 Etkinlik Düzeyi Katılım, Ürün Ortaya Koyma ve Performans Gösterme Olan Etkinlikleri
Kaydetme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39
Görsel 25 Başarı Derecesi Seçimi ve Dosya Yükleme …………………………………………………………………….. 40
Görsel 26 Sosyal Etkinlik Kaydetme Butonu …………………………………………………………………………………. 40
Görsel 27 Kulüp Etkinlikleri ………………………………………………………………………………………………………… 41
Görsel 28 Merkezî Sosyal Etkinlik Seçimi …………………………………………………………………………………….. 42
Görsel 29 Merkezî Sosyal Etkinlik Tanımlama Bölümü ………………………………………………………………….. 42
Görsel 30 Etkinliği Düzenleyen Öğretmen Seçimi ………………………………………………………………………….. 43
Görsel 31 Merkezî Sosyal Etkinlik Sınıf/Şube Seçimi …………………………………………………………………….. 43
Görsel 32 Temsil Düzeyi Belirleme ……………………………………………………………………………………………… 44
Görsel 33 Etkinlik Düzeyi Belirleme …………………………………………………………………………………………….. 44

Görsel 34 Etkinlik Düzeyi Katılım, Ürün Ortaya Koyma ve Performans Gösterme Olan Etkinlikleri
Kaydetme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
Görsel 35 Başarı Derecesi Seçme ve Dosya Yükleme …………………………………………………………………….. 45
Görsel 36 Sosyal Etkinlik Bilgi Girişi Kaydetme ……………………………………………………………………………. 46
Görsel 37 Kulüp Dışı Sosyal Etkinlik Girişi …………………………………………………………………………………… 46
Görsel 38 Etkinliği Düzenleyen/Onaylayan Kurum/Kuruluş Seçimi …………………………………………………. 47
Görsel 39 Etkinliği Düzenleyen/Onaylayan Kurum/Kuruluş Adının Yazımı ……………………………………… 47
Görsel 40 Etkinlik Alanının Seçimi ………………………………………………………………………………………………. 48
Görsel 41 Etkinlik Kategorisi Belirleme ………………………………………………………………………………………… 48
Görsel 42 Etkinlik Adı, Başlama Bitiş Tarihi ve Onay Tarih ve Sayısı Girme ……………………………………. 49
Görsel 43 Sosyal Etkinlik Yapan Öğrencinin Sınıf/Şube Seçimi ………………………………………………………. 49
Görsel 44 Sosyal Etkinlik Temsil Düzeyi Belirleme ……………………………………………………………………….. 50
Görsel 45 Etkinlik Düzeyi Belirleme …………………………………………………………………………………………….. 50
Görsel 46 Etkinlik Düzeyi Katılım, Ürün Ortaya Koyma ve Performans Gösterme Olan Etkinlikleri
Kaydetme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 51
Görsel 47 Öğrenci Başarı Derecesi Seçimi ve Dosya Yükleme ………………………………………………………… 51
Görsel 48 Sosyal Etkinliğin Kaydedilmesi …………………………………………………………………………………….. 52
Görsel 49 Okul Etkinlikleri ………………………………………………………………………………………………………….. 52
Görsel 50 Sosyal Etkinlik Tamamlama Ekranı Seçimi …………………………………………………………………….. 53
Görsel 51 Sosyal Etkinlik Tamamlama Ekranı ……………………………………………………………………………….. 53
Görsel 52 Etkinlik Durumu Onaylama ………………………………………………………………………………………….. 54
Görsel 53 Etkinlik Durumu Reddetme ve Reddedilme Nedeni …………………………………………………………. 54
Görsel 54 Bakanlık/ MEM İşlemleri Sosyal Etkinlikler Modülü ………………………………………………………. 55
Görsel 55 Etkinlik Kapsamı Seçme ………………………………………………………………………………………………. 56
Görsel 56 Sosyal Etkinlik Alanı Belirleme …………………………………………………………………………………….. 56
Görsel 57 Etkinlik Kategorisi ………………………………………………………………………………………………………. 57
Görsel 58 Protokol Yapan/İzin Verilen Kurum Kuruluş Adı ……………………………………………………………. 57
Görsel 59 Etkinlik Adı, Etkinlik Başlama Bitiş Tarihi, Etkinlik Onay Tarih ve Sayısı ……………………….. 58
Görsel 60 Etkinlik Doküman Linki……………………………………………………………………………………………….. 58
Görsel 61 Merkezî Sosyal Etkinlik Aktif ve Pasif Yapma ……………………………………………………………….. 59
Görsel 62 Merkezî Sosyal Etkinlik İl/İlçe Kurum Türü Kısıtlamaları ………………………………………………… 59
Görsel 63 Merkezî Sosyal Etkinlik Kaydetme ………………………………………………………………………………… 60

Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır