Sanat Hakkında Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 160-161-162-163-164-165

Sanat Hakkında Dinleme/İzleme Metni Cevapları Sayfa 160-161-162-163-164-165

Düşünelim – Tartışalım

 1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sanat ve kültür, birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. Kültür, bir toplumun inançlarını, geleneklerini, değerlerini ve yaşam tarzını kapsar. Sanat ise bu kültürün bir yansımasıdır. Sanatçılar, eserlerinde yaşadıkları toplumun değerlerini, duygularını ve düşüncelerini ifade ederler. Bu nedenle sanat, bir toplumun kültürünü anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

 1. “Güzel sanatlar” ne demektir?

Güzel sanatlar, estetik zevk vermeyi amaçlayan sanat dallarıdır. Resim, müzik, heykel, mimari ve edebiyat gibi dallar güzel sanatlara dahildir. Güzel sanatlar, insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesine ve estetik zevk almasına imkân verir.

 1. En eski sanat ürünleri neler olabilir?

En eski sanat ürünleri, mağara resimleri olarak kabul edilir. Yaklaşık 40.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu eserler, insanların sanatla ne kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Mağara resimleri, genellikle avlanma sahnelerini, hayvan figürlerini ve soyut sembolleri tasvir eder.

SANAT HAKKINDA

 1. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

Konusu: Sanatın ne olduğu ve yararları
Ana düşüncesi: Sanat, insana birçok yönden yararı olan ve insanı geliştiren bir faaliyettir.

 

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle yazınız.

 1. Metnin yazarına göre sanat nedir?

Yazara göre sanat, insanın tabiat ve çevre karşısında duygu ve düşüncelerini renk, çizgi, biçim, ses, söz ve ritim aracılığıyla şahsi bir biçimde yansıtmasıdır.

 1. Yazar, sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir?

Yazara göre sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, iş birliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçmeyi ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir.

 1. Sanat, insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar?

Sanat, insanın sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını karşılar.

 1. Sanatsal uğraşılar, insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir?

Çünkü sanat, insanlardaki yetenekleri ortaya çıkarır, bunları harekete geçirerek insanın öz güven kazanmasını sağlar.

 1. Metnin yazarının, “Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur.” cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir?

Bu cümleyle sanatın bir milletin kimliğini oluşturmada ve diğer milletlerden ayırt etmede önemli bir rol oynadığı vurgulanmak istenmektedir. Sanat, bir milletin estetik zevkini, değerlerini ve bakış açısını yansıtır. Farklı milletler, sanat aracılığıyla kendilerini ifade eder ve diğerlerinden ayrılırlar.

 1. Sanat, insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir?

Sanat, insan var olduğu andan itibaren vardır.

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız.

İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü insan sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını sanatla karşılar.

Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini arttırmasının nedeni ortaya güzel bir eser koyması ve bir şeyi başarmasıdır.

Güzel sanatların insan yaşamına sağladığı katkılar şunlardır: Ruh sağlığını korur, öz güveni artar, insanlarla güzel ilişkiler kurar, duygu ve düşüncelerini doğru ifade eder.

 

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki blog yazısını okuyunuz.

Yazmak Bir Yaşam Biçimi

Yazı yazmanın kendisi için âdeta bir yaşama biçimi olduğunu söyleyen sanatçı, seyahate giderken kalemi, defteri ve silgisini yanından ayırmadığını belirterek: “Her yerde muhakkak çizerim ben; tatildeyken, seyahat ederken, restoranda yemek beklerken sürekli çizerim.” diye konuşuyor. Kaligrafi sanatında kendine has üslubunu geliştirmek için çalıştığını anlatan Mustafa Eren, ‘Sanatta doruğa ulaştım.’ demenin mümkün olmadığını; bunu söylemenin doğru da olmadığını vurgulayarak: “Belki

Rönesans sanatçıları bunu söyleyebilirdi. Çünkü o dönemin sanatçıları sanki gökten indiler. Onlar, sanki sonsuza ulaştılar gibi geliyor bana. Hayranlıkla izliyorsunuz onların eserlerini.”

Bir eserin ne kadar zamanda ortaya çıktığını sorduğumuz Eren, işe öncelikle, yazıya dökeceği sözü belirlemekle başladığını söylüyor.

Elle yapılan hattı, istenilen büyüklüğe getirmenin mümkün olmadığına değinen kaligrafi sanatçısı, bilgisayar kullandığı için kendi çalışmalarının 50 metreye kadar bile büyütülebildiğini vurgulayarak:

“Teknolojiyi kullanmak lazım yani.” diyor. Hayatını halen grafik tasarlayarak kazandığını dile getiren sanatçı, yıllarca bir gazetenin grafik bölümünü yönettikten sonra emekli olan eşiyle birlikte ev-ofis ortamında birlikte çalışıyor. İlk sergi için aldığı olumlu yaklaşımlardan cesaretlenen Mustafa Eren, şimdilerde ikinci sergisi için çalışıyor. Sanatını yurt dışına da taşımayı istediğini belirterek yurt içinde ve yurt dışında tek rakibinin yine kendisi olduğunu da söylemeden edemiyor.

Duru ÖZÇELİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kaligrafi:

 • Anlamı: Güzel yazı sanatı, hat sanatı.
 • Örnek Cümle: Yazı yazmayı öğrenirken kaligrafi kursuna da gitmeyi düşünüyorum.

Muhakkak:

 • Anlamı: Kesinlikle, elbette, şüphesiz.
 • Örnek Cümle: Yarınki toplantıya muhakkak katılman gerekiyor.

Üslup:

 • Anlamı: Bir düşünceyi veya duyguyu ifade etme biçimi, tarz.
 • Örnek Cümle: Yazarın üslubu, sade ve akıcı olmasıyla biliniyor.

Rönesans:

 • Anlamı: 14. yüzyılda İtalya’da başlayan ve Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılan, antik Yunan ve Roma kültürüne ve sanatına dayanan bir sanat ve bilim akımı.
 • Örnek Cümle: Rönesans döneminde sanat ve bilimde büyük bir gelişme yaşanmıştır.

 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

 1. Daha önce hiç blog yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir?

Evet, daha önce birçok blog yazısı okudum. Blog yazıları, genellikle bir kişinin kişisel deneyimlerini, düşüncelerini veya fikirlerini paylaştığı, günlük tarzı yazılardır. Blog yazıları genellikle resmi makalelerden daha kısa ve daha samimi bir dilde yazılır. Blog yazılarında yazarın yorumları ve duyguları ön plandadır.

 1. Yazar, neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır?

Yazar, her yerde çizmeyi sevdiği için defter ve silgisini yanında taşımaktadır. Tatildeyken, seyahat ederken, restoranda yemek beklerken sürekli çizerek gözlemlerini ve duygularını kaydetmektedir.

 1. Sanatçı, hat sanatında neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir?

Sanatçı, özgün bir sanatçı olmak ve kendi bakış açısını eserlerine yansıtmak için hat sanatında kendine has bir üslup oluşturmak istemektedir.

 1. “Sanatta doruğa ulaştım.” demek mümkün değil midir? Neden?

Sanatçıya göre sanatta sürekli bir öğrenme ve gelişme süreci vardır. Bu nedenle, “Sanatta doruğa ulaştım.” demek doğru değildir. Sanatçı her zaman daha iyisini yapmaya çalışmalıdır.

 1. Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir?

Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerini mükemmel ve zamansız bulduğu için hayranlık duyuyor olabilir. Rönesans sanatçıları, sanatta zirveye ulaşmış gibi görünmektedir.

 1. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır?

Sanatçıya göre teknolojiyi kullanmak, sanat eserlerini istenilen büyüklüğe getirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için gereklidir. Teknoloji, sanatçılara yeni araçlar ve teknikler sunarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 1. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir?

Sanatçı, ikinci sergisi için çalışmaktadır. Sanatını yurt dışına da taşımayı ve yurt içinde ve yurt dışında tek rakibinin yine kendisi olmayı hedeflemektedir.

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak daha önce araştırdığınız “Sanatın tedavi edici gücü” hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz.

 • Metninizi oluşturmadan önce konu hakkında araştırma yapınız.
 • Metninizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
 • Metninizi oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz.
 • Metninizi oluşturduktan sonra, yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bulunuz ve yazınızı düzeltiniz.

 

Sanatın İyileştirici Gücü

Sanat, insanlığın varoluşundan beri hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Mağara resimlerinden modern sanat eserlerine kadar sanat duygularımızı ifade etmemize, deneyimlerimizi paylaşmamıza ve dünyayı anlamamıza yardımcı olmuştur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, sanatın sadece estetik bir değeri olmadığını, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığımızı da iyileştirebileceğini gösteriyor.

Sanat terapisinin birçok faydası vardır. Stresi ve kaygıyı azaltır, duygusal ifadeyi teşvik eder, özgüveni artırır, problem çözme becerilerini geliştirir, sosyal etkileşimi artırır ve fiziksel rehabilitasyonu destekler. Sanat terapisi her yaştan ve her türlü zorlukla yaşayan insanlara yardımcı olabilir. Hastanelerde, okullarda, huzurevlerinde ve cezaevlerinde uygulanabilir.

Sanat, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir. Sanat terapisi, her yaştan ve her türlü zorlukla yaşayan insanlara yardımcı olabilecek etkili bir psikoterapi yöntemidir. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak için birçok farklı fırsat mevcuttur.

Sanatın tedavi edici gücü, sadece sanat terapisi ile sınırlı değildir. Sanat eserlerini izlemek, dinlemek veya okumak da ruh halimizi ve genel sağlığımızı olumlu etkileyebilir. Yaratıcı bir şekilde sanatla uğraşmak, kendimizi keşfetmemize, duygularımızı ifade etmemize ve stresten kurtulmamıza yardımcı olabilir.

Sanatın iyileştirici gücüne inanmak için bir sanatçı olmaya gerek yoktur. Herkes sanatın hayatını nasıl iyileştirebileceğini deneyimleyebilir. Bir müzeyi ziyaret etmek, bir konsere gitmek veya resim yapmak gibi basit aktiviteler bile ruh halimizi ve genel sağlığımızı olumlu etkileyebilir.

Sanat, hayatımızın her alanında önemli bir rol oynayabilir. Bizi mutlu edebilir, üzebilir, öfkelendirebilir veya sakinleştirebilir. Sanat, kendimizi ve dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Sanatın iyileştirici gücüne inanmak ve onu hayatımıza dahil etmek, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı korumak için önemli bir adımdır.

p1vqtgg

9ob25hq

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır