Masal ve Destanlarımız Ders Notları

Masal ve Destanlarımız Ders Notları

MASAL VE DESTANLARIMIZ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
(I-II)
(Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)

Masal ve Destanlarımız – I

MD.1.1. ÜNİTE: MASALLARIMIZ
Önerilen Süre: 24 ders saati
MD.1.1.1. Masal türünü tanır.
MD.1.1.2. Masal türünün özelliklerini açıklar.
MD.1.1.3. Masalın yapı unsurlarını belirler.
Masaldaki olay, yer, zaman, kişi ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
MD.1.1.4. Masalın vermek istediği mesajı belirler.
Masalda yer alan açık ve örtülü anlamların tespit edilmesi sağlanır.
MD.1.1.5. Masalda yer alan değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırır.
Dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler üzerinde durulur.
MD.1.1.6. Okuduğu masala yönelik tahminlerde bulunur.
Bir masalın serim (giriş) bölümünü okunduktan sonra, düğüm (gelişme) bölümü veya çözüm
(sonuç) bölümü hakkında tahminlerde bulunması sağlanır. Başlığından ve görsellerinden hareketle
masalın içeriği üzerinde durulur.
MD.1.1.7. Yöresindeki masallardan birini sunar.
a) Beden dilini doğru kullanması sağlanır.
b) Gereksiz ses ve kelimeleri kullanmaması gerektiği vurgulanır.
c) Vurgu ve tonlamaya dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulur.
MD.1.1.8. Derlediği masalı dramatize eder.
Grup olarak canlandırma yapması sağlanır. İş bölümü vb. konularda desteklenir.
MD.1.1.9. Dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade eder.
MD.1.1.10. Türün özelliklerine uygun masal yazar.
a) Masalın konusunu ve ana fikrini belirlemesi sağlanır.
b) Kahramanların özelliklerini belirlemesi sağlanır.
c) Masalın döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşması gerektiği vurgulanır.
MD.1.1.11. Yazdığı masalı sınıfta paylaşır.
MD.1.1.12. Masallardan hareketle günlük yaşam problemlerine çözüm üretir.

MD.1.2. ÜNİTE: DOĞAL DESTANLARIMIZ
Önerilen Süre: 30 ders saati
MD.1.2.1. Destan türünü tanır.
MD.1.2.2. Destan türünün özelliklerini sıralar.
a) Doğal ve yapma destanlar üzerinde durulur.
b) Destanların anonim bir tür olduğu belirtilir.
c) Destanların özgün hâllerinin şiir olduğu belirtilir.
ç) Destanların millî özellikler içerdiği, ait olduğu milletin sosyal, kültürel vb. özelliklerini yansıttığı
ifade edilir.
d) Destanların olağanüstülükler içerdiği ifade edilir.
e) Doğal destanların oluşma aşamaları vurgulanır.
MD.1.2.3. Doğal destanların konularına göre çeşitlilik gösterdiğini fark eder.
Destanlarda milletleri derinden etkileyen olayların (savaş, kıtlık, göç vb.) konu edildiği vurgulanır.
MD.1.2.4. Destan ile masal türünü karşılaştırır.
MD.1.2.5. Destan kahramanlarının özelliklerini belirler.
Destan kahramanının sahip olduğu ahlaki özellikleri fark etmesi sağlanır.
MD.1.2.6. Destanın ortaya çıkış nedenlerini ifade eder.
MD.1.2.7. Destanda yer alan millî ve manevi değerleri açıklar.
Adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi ve vatanseverlik gibi değerler üzerinde durulur.
MD.1.2.8. Destanlarda yer alan millî motifleri fark eder.
Motif kavramı ile rüya, ışık, at, ağaç, sayı, ok, yay vb. motifler üzerinde durulur.
MD.1.2.9. Destanın sosyal ve kültürel etkilerini tartışır.
MD.1.2.10.Destanın serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunur.
MD.1.2.11. Destanı içerdiği değerler bakımından inceler.
Kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret, adalet vb. değerler
üzerinde durulur.
MD.1.2.12. Destan kahramanlarından hareketle yeni bir kahraman modeli oluşturur.
a) Destan kahramanlarından birinin özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Bu özellikleri taşıyan
mevcut millî kahramanlarımızla eşleştirme yapması teşvik edilir.
b) Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi yakın dönem kahramanlarının destan kahramanlarıyla
ortak özelliklerini tespit etmesi sağlanır.
c) Yeni bir kahraman modeli oluşturması sağlanır.
MD.1.2.13. Araştırdığı destanı anlatır.
a) Beden dilini doğru kullanması sağlanır.
b) Gereksiz ses ve kelimeleri kullanmaması gerektiği vurgulanır.

c) Destandaki hâkim duyguları göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlamaya dikkat etmesi
gerektiği üzerinde durulur.
MD.1.2.14. Araştırdığı destanda örnek aldığı bir kahramanı nedenleriyle açıklar.
MD.1.2.15. Destanlardan hareketle günlük yaşam problemlerine çözüm üretir.

MD.1.3. ÜNİTE: YAPMA DESTANLARIMIZ
Önerilen Süre: 18 ders saati
MD.1.3.1. Yapma destan türünün özelliklerini sıralar.
a) Yapma destanların şahıslar tarafından oluşturulduğu vurgulanır.
b) Yapma destanların doğal destanlar örnek alınarak yazıldığı ifade edilir.
c) Yapma destanların toplumda iz bırakan bir olay üzerine yazıldığı vurgulanır.
MD.1.3.2. Yapma destanların konularını belirler.
Yapma destanlarda savaş ve kahramanlık konularının işlendiği vurgulanır.
MD.1.3.3. Doğal destan ile yapma destanı karşılaştırır.
MD.1.3.4. Yapma destanın yazılış nedenlerini ifade eder.
MD.1.3.5. Yapma destanın sosyal ve kültürel etkilerini tartışır.
MD.1.3.6. Okuduğu bir destanı inceler.
Çanakkale Şehitlerine destanını incelemesi sağlanır. Destandaki değerler (vatanseverlik,
sorumluluk, cihat, şehitlik, cesaret, fedakârlık vb.) üzerinde durulur.
MD.1.3.7. Destanı, içerdiği duygu ifadelerini göz önünde bulundurarak okur.
Çanakkale Şehitlerine destanını okumaları sağlanır.
MD.1.3.8. Okuduğu destanda etkilendiği bir kahramanı etkilenme nedenleriyle açıklar.
Çanakkale Şehitlerine destanını kahramanın özellikleri açısından incelemeleri sağlanır.
MD.1.3.9.Yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek yapma destan yazar.

Masal ve Destanlarımız – II

Devamı 2. Sayfada…

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır